Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Setkání vedení měst s podnikateli

Setkání vedení měst s podnikateli

Hlavním cílem setkávání měst a podnikatelů je nastavení vzájemně přínosné spolupráce. Je to příležitost posílit otevřený přístup města ke svým podnikatelům jako subjektům, které zvyšují lokální zaměstnanost a spoluvytvářejí místní komunitu. Tyto akce přinášejí městům a obcím cennou zpětnou vazbu k jejich plánům a aktivitám. Zároveň získají reálný přehled o tématech, která podnikatelské subjekty řeší, a o aktuálních příležitostech k vzájemné spolupráci. Podnikatelům setkání přinesou strategické informace o budoucím vývoji města a zvýší pocit sounáležitosti k lokalitě, ve které se s nimi počítá.

Hromadná setkání s podnikateli by neměla nahradit individuální jednání.

 

Možnosti organizace

Organizátorem setkání je město, které si zajistí technické zázemí, pozvání hostů a průběh celé akce. S pozváním podnikatelů může pomoci také agentura CzechInvest, která jménem města osloví podnikatele ze své databáze.

Setkání s podnikateli se ideálně účastní primátoři nebo starostové. Ze strany firem je vhodné pozvat zástupce různých odborů a odvětví v lokalitě (zemědělce, výrobní firmy, velkoobchod, maloobchod, spedice, služby). Zároveň je dobré pozvat firmy různých velikostí.

Setkání může mít formální nebo neformální podobu.

Formální setkání

V první části programu vystoupí starosta/starostka se zhodnocením spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Města volí tento typ setkání často před tvorbou nového územního nebo strategického plánu, aby hromadně seznámila podnikatele s výhledem na budoucí období v lokalitě.

Dle velikosti města mohou vystoupit také zástupci různých odborů (například stavebního). V případě, že akci pořádá regionální rozvojová agentura, MAS či jiní aktéři, vystoupí také jejich zástupci. Pokud se akce koná v sídle firmy, může ji krátce představit její zástupce. V rámci programu je možné prezentovat aktuální dotační tituly pro podnikatele (agentury API, CzechInvest, CzechTrade, kraj ad.)

V druhém bloku akce je prostor pro dotazy, popřípadě i představení podnikatelů a firem.

Některá města a obce jsou zřizovateli fondů, do kterých přispívají lokální podnikatelé. Při těchto setkáních mohou společně vyřešit, jak s vybranými penězi naložit.

 

Neformální setkávání

Neformální setkávání může mít podobu například městského plesu, tenisového turnaje nebo snídaně se starostou. Debata zde není řízena a umožňuje účastníkům vyjádřit se k aktuálnímu dění neformálně. Dochází zde k utužování vztahů mezi jednotlivými účastníky a budování vzájemného povědomí o aktivitách podnikatelů i města. Firmy mohou nabídnout vlastní know-how nebo řešení problémů města. Například IT společnost nabídne bezplatné školení učitelů místní ZŠ v programech Teams a Zoom pro online výuku, zemědělské družstvo pomůže zpracovat tepelnou mapu města, pivovar vyrobí speciální dárkovou edici pro místní infocentrum.

 

Příklad setkávání v Novém Bydžově

Nový Bydžov je město se sedmi tisíci obyvateli ve východních Čechách. Jeho starosta zavedl tradici předvánočního setkání s podnikateli. Během neformálního společného oběda město bilancuje uplynulý rok a prezentuje investiční plány na rok následující. Účastní se primárně větší firmy z místní průmyslové zóny. Během setkání vystoupí zástupci agentur CzechInvest a CzechTrade, kteří seznámí podnikatele s novými dotačními tituly. Dále se představují zúčastněné firmy, které zrekapitulují uplynulý rok z pohledu investic, trhu a pracovní síly. Pokud se objeví opakující se problémy, se kterými se podnikatelé potýkají, starosta přednese toto téma na radě či v zastupitelstvu. V minulosti se takto vyřešila například lepší dopravní obslužnost do průmyslové zóny nebo vhodná lokalita pro umístění ubytovny pro přespolní zaměstnance.

 

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}