Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Architektonické soutěže

Architektonické soutěže

Veřejně investované prostředky jsou vždy pod drobnohledem. Jak je vynaložit efektivně, transparentně a zajistit kvalitní výsledek, ze kterého se budou těšit i další generace? Odpovědí na tuto otázku mohou být architektonické soutěže. Jejich výhody jsou nasnadě: jsou prověřené historií, dokážou ušetřit finance a jsou tím nejvhodnějším nástrojem ke komunikaci s veřejností.

Česká komora architektů (ČKA) uvádí sedm nejpádnějších z nich: 

1. Historie

Léta praxe ukázala, že nadčasové a kvalitní stavby, jako jsou například Národní divadlo, Národní muzeum či Národní technická knihovna, vzešly právě z architektonických soutěží.  Smysluplnost soutěží je tedy historicky prověřena. První doloženou soutěží na území dnešní České republiky je soutěž na okružní třídu (Ringstrasse) v Brně (1861). A svoji oprávněnost prokazují architektonické soutěže i dnes. Z aktuálních vzpomeňme například soutěž na interiér synagogy ve Čkyni, územní plán v Nelahozevsi, městský parter v Děčíně-Podmoklech či soutěž na nábřeží řeky Loučné v Litomyšli vyhlášenou Nadací Proměny.

2.    Kvalita 

Představte si návrhy vypracované na míru konkrétnímu zadavateli – zohledňují jeho priority a předkládají různá, do detailů promyšlená řešení. To není sen, ale architektonická soutěž. Architekti do svých návrhů promítnou odborné znalosti, zkušenosti a také kus sebe sama. Rozmanitost řešení přináší možnost výběru, na jehož konci je kvalitní stavba.

3.    Transparentnost  

Veřejné zakázky jsou v ČR zadávány v souladu se zákonem. Veřejnost má však mnohdy pocit, že většina výběrových řízení je zmanipulovaná. Vede ji k tomu přesvědčení, že u mnohých výběrových řízení je často dopředu známo, kdo zakázku získá. Vedle obchodní soutěže, která je častější a ve které zadavatel rozhoduje na základě nejnižší ceny, zákon umožňuje i vyhlášení soutěže o návrh. Pro určité typy projektů může představovat vhodnější variantu, jak kultivovat prostředí v obci. Díky promyšlenému konceptu, odborné a nezávislé porotě, která je garantem kvality výběru, či podmínce anonymity soutěžních návrhů, informovanosti a zapojení veřejnosti se korupce minimalizuje.

4.    Komunikace a participace 

Vypsání architektonické soutěže je jedinečnou příležitostí, jak zapojit obyvatele do architektonických a urbanistických plánů města či obce. Je nenahraditelným pojítkem mezi obcí a občany. S participací je proto vhodné začít co nejdříve a zohlednit ji už při přípravě zadání architektonické soutěže. O jejím průběhu pak vyhlašovatel informuje veřejnost a její propagací získává prostor nejen pro komunikaci s občany, ale i s médii. Vyhlášení výsledků pak doprovází výstava, na níž se může veřejnost s se soutěžními návrhy i s komentářem poroty seznámit.

5.    Úspora veřejných financí 

Jedním z nejčastějších protiargumentů k uspořádání architektonické soutěže jsou finanční prostředky, které se na její pořádání musí vynaložit. Náklady se pohybují obvykle mezi 2–2,5 % z předpokládaných celkových investičních nákladů stavby. Avšak možnost výběru nejlepšího z předložených řešení znamená zásadní úsporu. Investice do architektonické soutěže se navíc mnohdy vracejí již během realizace. Jasně formulované zadání a návazně pak kvalitně vypracovaný projekt vedou k úspornému návrhu, eliminují změny během stavby a následné vícepráce. V návrzích architekti počítají také s provozními náklady, které obchodní soutěže nezahrnují.

6.    Odborná porota 

Dobrý výsledek soutěže zajistí kvalifikovaná a proškolená porota. Města a obce se přitom nemusejí obávat, že s nimi porota nebude komunikovat a vybere návrh, který nebude vyhovovat zadání. Město si samo určí nezávislé členy své poroty. Současně má také možnost požádat o doporučení ČKA. Práce nezávislé odborné části poroty pak spočívá nejen ve výběru nejlepšího řešení, ale svůj výběr také důkladně prodiskutovat se závislými členy. Vyhlášení výsledků je možné až po nalezení shody všech členů poroty.

7.    Servis ČKA 

Česká komora architektů cíleně prosazuje upevnění pozice architektonických soutěží v oblasti výstavby. Zadavatelům proto nabízí bezplatný servis. Na webových stránkách ČKA je rovněž uveden seznam doporučených firem, jež se přípravou soutěží o návrh profesionálně zabývají.


 

Architektonické soutěže aneb co naleznete v manuálu Soutěžit se vyplatí

Manuál je dílem Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a slouží jako přehledná příručka a motivace pro zadavatele veřejných staveb, aby využívali architektonických soutěží. Brožura je přehledně sestavena dle fází soutěže. Kompletní znění příručky naleznete v příloze.

První část zahrnuje důležité aspekty, které nelze před vyhlášením soutěže opomenout. Před rozhodnutím, zda soutěž ano či ne je důležité zjistit si všechny podmínky, které je pro vyhlášení architektonické soutěže potřeba splnit včetně nutných nákladů. Dále je také důležité promyslet, zda půjde o architektonickou, krajinářskou nebo urbanistickou soutěž a k jakému účelu bude soutěž sloužit, tedy zda to bude pouze ideová nebo už projektová soutěž.

Příručka dále vysvětluje, jak postupovat při přípravě stavebního programu, tedy seznamu všeho, co by mělo být součástí stavby. Dalším krokem je formulace soutěžních podmínek, jež zpravidla mají právní a organizační povahu, včetně formálních náležitostí, které by měl splňovat hotový návrh. Do zadání může před jeho finalizací zasáhnout také odborná porota, která se skládá ze závislých a nezávislých členů a na jejímž výběru se zadavatel podílí. Jako poslední bod v rámci přípravy soutěže příručka doporučuje nechat zadání schválit Českou komorou architektů, čímž lze v budoucnu předejít mnoha problémům plynoucím z nesprávně zadané soutěže.

Další část dokumentu se věnuje již samotné soutěži, která je zahájena zveřejněním soutěžních podmínek. Většinou následuje obhlídka místa zájemci o soutěž a je poskytnut prostor pro dotazy k zadání. Účastníci poté do stanového termínu odevzdávají své návrhy, které jsou anonymní. Následuje hodnocení odbornou porotou včetně formálního přezkumu. Další fází je vyhlášení výsledků, kde jsou již účastníci odtajněni. Dalším povinným krokem je dle brožury představit soutěžní návrhy veřejnosti.

Příručka v poslední části doporučuje kroky, které by měly následovat po skončení soutěže. Po výběru vítězné studie nastupuje projektová fáze, kdy jsou vyřizována potřebná povolení, poté výběr dodavatele pro realizaci stavby. Podrobný popis celého procesu od podpisu smlouvy až po zahájení stavby se nachází v brožuře.

 

Zdroje: Veřejná správa online
Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy

 

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}