Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Kancelářské prostory

Kancelářské prostory

Kancelářské prostory – infrastruktura pro centra sdílených služeb

Centra sdílených služeb (BSS) mohou vznikat tam, kde je dostatek kvalifikované pracovní síly a kvalitní infrastruktura. Česká republika je ve střední Evropě pro taková centra vhodným cílem, a to pro jazykové dovednosti, kulturní blízkost rozvinutým trhům, přijatelné platové nároky. To vše činí z ČR vhodné prostředí pro vznik center sdílených služeb. Centra sdílených služeb pro větší obce představují příležitost diverzifikace lokální ekonomiky. Dávají možnost pracovního uplatnění vysokoškolsky vzdělaným a jazykově vybaveným občanům v oblastech IT, personalistiky či financí.

Sektor sdílených služeb

Centrem sdílených služeb rozumíme organizační jednotku zodpovědnou za vykonávání specifických úloh, které podporují hlavní činnost společnosti. Jde např. o finance a účetnictví, podporu IT, zásobování, řízení lidských zdrojů a další.

Česká republika je jednou z klíčových cílových destinací pro tento typ služeb v Evropě. Investoři spatřují v České republice oblast vyznačující se dostupností kvalifikované pracovní síly s velmi dobrou jazykovou vybaveností. Kromě toho mohou počítat s dobrou infrastrukturou, konkurenceschopnými cenami a politickou a ekonomickou stabilitou. Důležitým aspektem, který rozhodování investorů ovlivňuje, je naše kulturní i geografická blízkost, neboť většina služeb poskytovaných zdejšími centry cílí právě na koncové zákazníky, kteří jsou rozprostřeni v rámci Evropy. V současné době v České republice sídlí více než 180 center sdílených podnikových služeb. Centra se v zemi soustřeďují ve třech hlavních lokalitách: v Praze, Brně a Ostravě. Tyto tři lokality pokrývají přibližně 95 % trhu.

Pro potřeby BSS společností je důležitý rozvinutý trh s kancelářskými prostorami. Zakládání BSS společností není příliš náročné na prostory, vyžadují však kvalitní a moderní kanceláře. Většina BSS společností sídlí v nově vybudovaných kancelářských parcích. Tyto parky jsou sídlem několika velkých společností, disponují veškerou občanskou vybaveností a jsou v dobré dostupnosti do centra města. Vzhledem k tomu, že v tomto sektoru pracuje velký počet mladých lidí, právě dostupnost veškerých služeb a dobrá dojezdová vzdálenost jsou důležitými kritérii pro umístění centra sdílených služeb.

Třídy kancelářských prostor

Kancelářské prostory třídy A
Toto označení mají nejprestižnější budovy s vysokým standardem kvality a příslušenství i velmi dobrou dostupností. Chybět nesmí systémy topení a chlazení s dostatečnou kapacitou i dostačující výměnou vzduchu, optické kabely, rychlovýtahy, podzemní parkoviště nebo přístup 24 hodin denně. Uživatelé jsou ochotni za ně platit nadprůměrný nájem.

Kancelářské prostory kategorie A se nejčastěji vyskytují v prestižních lokalitách velkých měst.

Kancelářské prostory třídy B
Kancelářské prostory třídy B jsou vzhledem k lokaci, vybavení a službám sice o úroveň níže než kategorie A, stále však zajišťují velmi dobrý standard. Do kategorie B bývají zařazeny nemovitosti na předměstí nebo nemovitosti nabízející jen menší prostory. Časem do B třídy propadnou již starší kanceláře třídy A, které již neodpovídají aktuálním technickým trendům. Výhodou pak je nižší cena nájmu.

 

Kancelářské prostory třídy C
Kategorii C vyhledávají nájemci, kteří preferují nízké nájemné (často v podprůměrné výši z hlediska konkrétní oblasti) a přijmou nižší standard. Budovy jsou obvykle 15 až 25 let staré, často postrádají klimatizaci. Nacházejí se například v průmyslových částech měst.

Aby kancelářská budova získala klasifikaci „A“, musí splňovat nejméně šest ze sedmi „tvrdých“ kritérií a pět ze sedmi „lehkých“ kritérií. U klasifikace B jsou to pak nejméně dvě ze sedmi, respektive čtyři ze sedmi kritérií.

Tvrdá kritéria Lehká kritéria
 • Moderní vedení kabelu
 • Moderní vzduchotechnika (klimatizace)
 • Dostatečné zabezpečení parkovacích míst
 • Čtyřiadvacetihodinový přístup a ostraha
 • Vysoký standard kvality provedení výstavby
 • Moderní výtahy
 • Dobrý přístup k veřejné dopravě
 • Čistou výšku stropů minimálně 2,65 metru
 • Prestižní prostor recepce
 • Flexibilní design dělení prostoru v kanceláři
 • Dostatečné osvětlení
 • Zavlažovací systém / požární bezpečnost
 • Vybavení budovy a bezprostředního okolí
 • Profesionální správa nemovitosti

Další typologie kanceláří

Buňkové kanceláře – buňkové, oddělené či samostatné kanceláře pro jednoho pracovníka (individuální), pro dva pracovníky (sdružené) nebo více pracovníků (3–10 osob); starší typ kanceláří, ale se zajištěným klidem a soukromím na práci. Jsou však prostorově náročné a v oddělených buňkách je nesnadnější kontrola pracovníků.

Velkoprostorové kanceláře (11 a více osob) – tzv. „open-space“ nebo „open-plan“. Toto řešení se objevilo se v první polovině 20. století a otevřená dispozice měla umožnit flexibilitu a variabilitu prostoru.

Kombinované kanceláře – využívají oba předcházející typy a kombinují je v různém poměru tak, jak vyžaduje pracovní náplň lidí.

Flexibilní kanceláře – obdoba velkoprostorových kanceláří „open-space“, ale díky flexibilním sestavám, variabilitě vybavení a mobilitě nábytku lze kancelář přestavit dle potřeby.

Coworkingové prostory, kanceláře - tzv. sdílené pracoviště pro samostatné pracovníky a skupiny, popřípadě pro užší spolupráci. Tento prostor si pronajímáte v dané specifikaci dle potřeb a možností.

Certifikace

BREEAM

BREEAM je zkratka pro Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Certifikát BREEAM vznikl ve Velké Británii a popisuje vliv objektu na životní prostředí.

Stavbu posuzuje komplexně v 10 kategoriích: energie, zdraví a vnitřní prostředí, inovace, využití půdy, materiály, management, znečištění, doprava, odpad a voda.

V České republice našly uplatnění 3 mezinárodní manuály, které se zaměřují na jednotlivé typy projektů. Jde o BREEAM International New Construction (2016) pro nové budovy, BREEAM International Non-Domestic Refurbishment (2015) pro rekonstrukce a BREEAM In-Use International (2015, revize 2016) pro stávající objekty.

BREEAM má 5úrovňovou hodnoticí stupnici: Pass, Good, Very good, Excellent a Outstanding. Stupnice platí pro všechny manuály použitelné v ČR.
Na certifikaci se nevztahují žádné dotace, proto nelze očekávat jakoukoli finanční podporu ze strany státu.

Jedním z největších přínosů je získání konkurenční výhody na trhu nemovitostí a zvýšení atraktivity stavby. Nelze ani opomenout úspory, které vyplývají z provozu certifikovaného objektu. Certifikační systém totiž „tlačí“ investory do efektivnějších řešení, které se z dlouhodobého pohledu projevují v nižších ročních nákladech. Sem patří například úspory na spotřebě pitné vody či vytápění.

Hlavním rysem metody je to, že pracuje s českými i evropskými normami a předpisy. Body nejsou přidělovány za pouhé dodržení minimálních požadavků, ale za jejich překročení. Vzhledem k tomu, že se tato oblast neustále mění, i manuál BREEAM se přibližně každé 3 roky aktualizuje, aby reagoval na aktuální situaci.

To má vliv na objekty v kategorii In-Use. Certifikát BREEAM In-Use totiž platí jeden rok a je možné jej prodloužit pouze dvakrát. Pokud po prodloužení dojde ke změně manuálu, je nutné v souladu s aktuální verzí certifikaci provést znovu.
Průvodce certifikací naleznete zde.

 

LEED

Certifikát LEED ® (Leadership in Energy and Environmental Design) je mezinárodně uznávaný standard v oblasti navrhování a výstavby environmentálně šetrných a udržitelných budov.

Zahrnuje téměř 7 000 projektů ve více než 30 zemích. Pokrývá 140 milionů čtverečních metrů podlahové plochy podílející se na různých hodnoticích systémech a 150 000 čtverečních metrů denně certifikovaných po celém světě více než 20 000 členy různých certifikačních organizací. V současnosti jde o nejrychleji se rozvíjející a rozšiřující certifikaci na světě v oboru udržitelných budov.

Proces získání certifikace LEED se lze rozdělit do 3 základních etap:

 • Prvním krokem po registraci pro získání certifikace LEED je příprava dokumentů a podkladů pro zajištění všech povinností a splnění požadavků pro podání žádosti o certifikaci.
 • Druhým krokem je řádné zkompletování všech dokumentů a podkladů podle požadavků certifikační organizace (GBCI), poté podání žádosti.
 • Třetím krokem je zpracování žádosti o certifikaci a kontrola všech podaných dokumentů, které provádí certifikační organizace (GBCI), a také zjištění, zda všechny ukazatele splňují daná kritéria. Po obodování žádosti již následuje na základě počtu získaných bodů vydání odpovídajícího certifikátu.

Certifikace LEED se skládá z několika kategorií, kterým je přisouzeno určité bodové hodnocení.

Oblast Bodové hodnocení
  Lokalita 28
  Hospodaření s vodou 10
  Energie a ovzduší 37
  Materiály a zdroje 13
  Kvalita vnitřního prostředí 12
  Inovace 6
  Místní priority 4
  SUMA 110


Hodnotící proces

Podle dosaženého počtu bodů za jednotlivé kategorie je přidělen certifikát dle následující tabulky:

Dosažený počet bodů Certifikát
<40 bodů -
≥40 Certified (Certifikováno)
≥50 Silver (Stříbrný)
≥60 Gold (Zlatý)
≥80 Platinum (Platinový)

Informace k certifikaci naleznete zde.

 

WELL

Certifikační systém WELL jako první certifikace zaměřená na zdravé vnitřní prostředí budov vznikl na základě uvědomění si, že zdravé vnitřní prostředí snižuje významným způsobem náklady na zaměstnance a zároveň zvyšuje jejich produktivitu.

V čem se liší od certifikací LEED a BREEAM?
Hodnoticí systém WELL je založen nikoli na snižování spotřeb energií a škodlivosti vlivů výstavby na životní prostředí, ale na implementaci několika základních faktorů s významným vlivem na životní pohodu a zdraví samotného uživatele.

WELL je mezinárodní certifikační systém doplňující certifikační systémy LEED a BREEAM, které jsou zaměřeny na trvalou udržitelnost budov.
Bližší informace naleznete zde a zde.
 

 

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}