Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Komunitní energetika

Komunitní energetika

Patříte mezi obce, které se snaží hledat cestu ke své energetické nezávislosti?
Co přináší koncept komunitní energetiky?
Přemýšlíte o zavedení fotovoltaických elektráren v obci?

V tématu obnovitelných zdrojů energie začíná být ústředním tématem debat o energetické transformaci České republiky koncept komunitní energetiky. Umožňuje spojovat se do tzv. energetických společenství, a podílet se tak na vlastnictví obnovitelných zdrojů energie. Charakteristickým rysem takových společenství je zapojení širokého spektra účastníků - obcí, jejich příspěvkových organizací, bytových družstev či místních firem. Komunitní energetické hnutí má navíc podporu i v evropské legislativě, která nově dává právě komunitám a jednotlivcům právo vyrábět, skladovat, spotřebovávat a prodávat vlastní energii.

 Koncept komunitní energetiky s sebou přináší tzv. 4D

  • Dekarbonizace - odstřižení od závislosti na dovozu fosilních paliv.
  • Decentralizace - komunitní energetika je postavená na lokálních obnovitelných zdrojích rozesetých napříč územím. Jedná se tak o změnu dosavadního paradigmatu centralizované podoby energetiky. Vlastní lokální zdroje činí obyvatele nezávislými na centrálních dodávkách a odolné proti výkyvům v ceně energií.
  • Demokratizace - energetická společenství umožňují občanům spojit se ve výrobě i spotřebě energií a posílit své postavení na energetickém trhu. Energetická společenství mohou být také významným nástrojem pro snižování energetické chudoby.
  • Digitalizace - proměnu energetiky usnadňují nové technologie. Oboustranná komunikace mezi výrobcem a spotřebitelem prostřednictvím chytré sítě (smart grid) umožňuje optimalizaci spotřeby.

V Západní Evropě jsou iniciátory komunitních energetických projektů zejména uskupení aktivních občanů, případně místní družstva či obce. V České republice budou pravděpodobně lídry transformace energetiky právě samosprávy a jimi zřízené organizace. Obecní energetika dávno není výsadou technologických nadšenců, ale kvůli energetické krizi prakticky nutnou oblastí, kterou starostové musí převzít na svá bedra. Zajistit si aspoň část spotřeby elektřiny z vlastních zdrojů je dnes to nejrozumnější, co starosta může pro svou obec udělat.
 
Doba, kdy si budou moci obce v maximální možné míře řídit výrobu energie samy, by mohla nastat v průběhu tohoto roku. Jakmile proběhne transpozice evropských směrnic do národní legislativy, obce se budou moci zapojit do sdílení elektřiny, a spolu s místními firmami a občany vytvářet energetická společenství, která budou méně závislá na dodávkách fosilních paliv, a budou tak optimalizovat svoje energetické chování.
 
Samozřejmě nějakou dobu potrvá, než se komunitní energetika plně etabluje v podmínkách České republiky. Komunitní energetiku lze proto chápat jako další fázi komunální neboli obecní energetiky. Než se obce, občané a místní podnikatelé začnou spojovat do energetických společenství, musí mít nejprve k dispozici výrobny elektřiny. 

 

                                                           

  Učinit první kroky k realizaci např. fotovoltaické elektrárny je přitom velmi snadné. Krok po kroku vysvětluje starostům jednotlivé body příprav až k realizaci návod Jak na solární elektrárny v obci, který zpracovalo zájmové sdružení Unie komunitní energetiky
 Celý návod prostupují konkrétní a praktické tipy, co dělat a čemu se naopak vyhnout. S jeho vytvářením nám pomohli členové UKEN, starostové, kteří již vlastní energie vyrábí, i externí odborníci, kteří mají zkušenosti s instalacemi, plánováním a provozem.Tento materiál vznikl ve spolupráci s Unií komunitní energetiky (UKEN).

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}