Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Metodika vyhodnocování územních nároků průmyslových zón

Metodika vyhodnocování územních nároků průmyslových zón

Metodiku je vhodné vzít si na pomoc v době rozhodování o vybudování průmyslové zóny nebo o umístění významné investice (dá se však využít i později, když některá rozhodnutí už byla učiněna). Metodika vám pomůže formulovat otázky např. jak a na co se ptát developera, investora tak, aby se předešlo možným rizikům/problémům spjatých s takto významnými projekty. Obce ji mohou využít nejen pro velké průmyslové zóny, principy lze aplikovat i na menší průmyslové zóny.

Metodika byla využita například při vyhodnocení průmyslové zóny Solnice-Kvasiny v Královéhradeckém kraji. Metodika je veřejně dostupná na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. V žádném případě není závazná, je pouze doporučením, osnovou.

Autoři metodiky:
Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D. (koordinace, D_doprava, K_krajina a osídlení)
Mgr. Bc. Jindřich Felcman (Z_zaměstnanci, K_krajina a osídlení)
Ing. Václav Jetel, Ph.D. (T_technické vybavení)

 

Doporučujeme projít si kontrolní listy metodiky dle definice základních oblastí, které by se měly řešit při přípravě průmyslové zóny: 

Z ZAMĚSTNANCI
D DOPRAVA
T TECHNICKÉ VYBAVENÍ
K KRAJINA & OSÍDLENÍ

Potřeba si je klást také následující otázky:

  • Jaké dopady může mít průmyslová zóna na dané území?
  • Jaké nároky na území může průmyslová zóna klást?
  • Jakou zátěž na území lze očekávat?
  • Jak může nová průmyslová zóna změnit stávající stav území?
  • Na co je nutné při plánování průmyslové zóny myslet?
  • Co vše je nutné si při plánování průmyslové zóny zjistit a ověřit?

Postup vyhodnocení potřeb řešení nároků průmyslové zóny na územíMetodika je vlastně matice složená z okruhů třech nejčastějších a z hlediska dopadů na území nejzásadnějších nároků průmyslové zóny na území a postupných kroků identifikace nároků průmyslové zóny na území, respektive návrhu na řešení takto identifikovaných nároků.

 

Rozloha průmyslové zóny


Ukázka vymezení průmyslové zóny v územním plánu (zastavitelné plochy lehké výroby (VL) Z53-I a Z53-II, Územní plán Šternberk (zdroj: Město Šternberk, www.mestosternberk.cz) 

 

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}