Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Open data

Open data

Víte, co jsou otevřená data (angl. open data), k čemu slouží a proč by mohla přijít vhod i vám? Pro většinu z nás to ještě do nedávna byly “velké excelovské tabulky”, které určitě vydává Český statistický úřad a možná pár dalších státních institucí pro novináře a vědecké účely.

V následující části online akademie se vám pokusíme tento pojem přiblížit a představit ho na konkrétních příkladech. Možná zjistíte, že využití otevřených dat by mohlo být přínosem i pro vaši obec.

Otevřená data (Open Data) jsou informace (čísla/ dokumenty/obrázky atd.) bezplatně a veřejně dostupná na internetu ve strukturované a strojově čitelné podobě a jsou zpřístupněna způsobem, který neklade jejich využití zbytečné technické či jiné překážky. Formát a struktura otevřených dat umožňuje jejich hromadné počítačové zpracování, k němuž jejich vydavatel poskytl právní svolení. Díky tomu mohou být dál volně zpracovávány např. i v rámci softwarových aplikací. 

Příklady otevřených dat:

 • jízdní řády,
 • evidence psů,
 • místní poplatky,
 • rozpočet,
 • seznam kamer,
 • seznam sociálních služeb,
 • turistické cíle atd.
Více informací naleznete zde.

Přínosy pro obce:

 • Interní audit svých dat a informačních systémů – obce zjistí, jaká data vlastně mají a jaká je jejich kvalita, k čemu se využívají nebo zda nemají duplicitní Informační systém atd.
 • Zprůhlednění fungování úřadu a posílení transparentnosti úřadu – pomocí otevřených dat může obec své občany informovat o provozu a chodu obce (občané se naučí vyhledávat informace na internetu, např. nevolají hned starostovi).,
 • Vyřizování žádostí podle zákona č. 106 – po zveřejnění dat většinou klesne množství žádostí (např. studentů, kteří hledají podklady pro své absolventské práce).
 • Otevřená data, se kterými úřad pracuje a zveřejní je, může využívat někdo jiný – rozvíjet nové služby a vytvářet nové aplikace. Otevřená data nabízejí obrovský prostor pro nové nápady a inovace. Firmy pracují s daty jako se surovinou, využívají je při tvorbě aplikací, které generují přidanou hodnotu a zisk.
 • Datová žurnalistika – otevřená data jsou zdrojem pro novináře.

Legislativa a otevřená data

Otevřená data jsou mimo jiné součástí Strategického rámce Česká republika 2030, strategie Digitální Česko a dalších strategických dokumentů. Jsou součástí několika akčních plánů, např. Akčního plánu pro Společnost 4.0. Otevřená data upravuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data. Zároveň jsou součástí řady strategických dokumentů EU.
 

Více informací naleznete zde.

Příklady obcí, které zveřejňují otevřená data
Česká republika, město Děčín
Česká republika, město Plzeň
Česká republika, město Brno
Česká republika, město Bohumín
Česká republika, Královéhradecký kraj 
 
Příklady ze zahraničí
USA, město Chicago a aplikace vázané na tato data
Rakousko, město Vídeň

Příklady aplikací, které využívají otevřená data:

Otevřená data v konceptu Smart City

https://opendata.gov.cz/informace:kontext:smart-city
Otevřená data jsou zde využívána především jako infrastruktura. V digitálním věku a internetu jsou data to hlavní, co vytváří naše prostředí. Součástí tohoto konceptu jsou inovativní řešení pro městskou infrastrukturu (parkování, MHD, aktuální uzavírky atd.) ale i moderní způsoby řízení obce.
 

Doporučený postup pro obce, jak svá data otevřít:

Soutěž Společně otevíráme data Nadace OSF
Soutěž Společně otevíráme data oceňuje nejlepší aplikace postavené na otevřených datech. Smyslem soutěže je podpořit vznik nových služeb pro veřejnost a zviditelnit společenský a ekonomický potenciál otevřených dat a open source technologií. Ocenění získávají aplikace, které přispívají k většímu zapojení veřejnosti do veřejného dění, pomáhají lidem v každodenním životě, vnášejí transparentnost do fungování veřejné správy, kombinují využití otevřených dat a open source nebo upozorňují na významný společenský problém. Jedná se o jedinou soutěž svého druhu v ČR. Více informací se dozvíte zde.

 

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}