Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Regenerace brownfieldů

Regenerace brownfieldů

Nachází se ve vašem okolí nemovitost, která stojí spousty let bez povšimnutí?
Umíte si představit, že by se dala využít – např. jako prostory nebo plochy pro místní podnikatele nebo jako nová hasičárna, knihovna či parková odpočinková zóna?
Nebo byste potřebovali pomoct s hledáním investora?

V této části online akademie se vás pokusíme nasměrovat, jak naložit s brownfieldy ve vaší obci. Třeba se nám společně podaří najít řešení i pro brownfieldy zatížené svou původní funkcí, ekologickou zátěží nebo vlastnickou roztříštěností. 

Definice brownfieldu (BF)

Brownfield je nemovitost – pozemek, objekt, areál – která je nedostatečně využívaná, zanedbaná a může být i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Brownfield nelze vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces jeho regenerace. 

(NSRBF – kap. 3.3 Definice BF)


Národní strategie renenerace brownfieldů (NSRBF)

 • Zastřešující dokument k problematice Brownfieldů (2008, 2016, 2019)
 • VIZE NSRBF: koordinovaný přístup pro regeneraci brownfieldů 
 • Dlouhodobé cíle: snížení počtu brownfieldů a záborů zemědělské půdy, zlepšení kvality urbanizovaného prostředí, zvýšení socioekonomického rozvoje postižených regionů, využití veřejných prostředků pro podporu regenerace BF
 • Střednědobé cíle: zapojení evropských zdrojů, variabilita využití regenerovaných BF, systém vzdělávání

​​Garantem BF pro ČR je Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím CI

Komplexní webové stránky o brownfieldech

 • Komplexní informační funkce v oblasti brownfieldů

Národní databáze brownfieldů

 • Nabízí lokality připravené pro plány domácích i zahraničních investorů
 • Pomáhá vracet život na území, která člověk využil a pak opustil
 • Zjednodušuje investorům práci s výběrem vhodné lokality k realizaci jejich podnikatelských záměrů
 • Určena všem typům brownfieldů – soukromé/veřejné, průmyslové / zemědělské / vojenské / občanská vybavenost / další
 • Eviduje také brownfieldy určené k regeneracím za podpory dotací
 • Její veřejnou část najdete zde
 • Celkem je v NDTBBF evidováno cca 5 700 lokalit, z toho je cca 1/10 ve veřejné části a 1/2 nedotační BF

Kontakty

 

Příklady dotačních titulů

Více informací pro různé oblasti využití na www.brownfieldy.eu  

 

Název dotačního titulu Poskytovatel dotace Příjemce dotace Podporované aktivity Předmět dotace Výše dotace
Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů Ministerstvo průmyslu a obchodu Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj a obce či svazky obcí ležící na jejich území nebo hospodářsky problémové regiony* revitalizace zastaralých a nevyužívaných areálů/objektů a jejich přeměna na průmyslové a podnikatelské plochy do 10 ha/objekt výkupy nemovitostí, přípravná a projekční činnost, demolice, příprava ploch, rekonstrukce, inženýrská činnost, inženýrské sítě podle velikosti žadatele: 60–95 %
Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití Ministerstvo pro místní rozvoj obce, kraje revitalizace a výstavba
či rekonstrukce brownfieldů v havarijním stavu a jejich přeměna na objekty a plochy pro občanskou vybavenost
výkupy nemovitostí, demolice, úpravy pozemků, novostavby, rekonstrukce, inženýrská činnost, inženýrské sítě a účelové komunikace, chodníky v rámci brownfieldu, městský mobiliář a oplocení podle velikosti žadatele:
50–70 %
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov Ministerstvo pro místní rozvoj obce do 3 000 obyvatel obnova veřejných budov – kulturních, obecních a multifunkčních domů, školních budov (cílem není navyšovat kapacitu) částečná demolice, částečná výstavba, rekonstrukce, inženýrská činnost, inženýrské sítě až 70 %
Smart Parks for the Future Ministerstvo průmyslu a obchodu obce, kraje – celá ČR (mimo Prahu) - výstavba/rozšíření PP 2–20 ha**
- regenerace BF (demolice, příprava území) 1–20 ha
- rozvoj infrastruktury PZ/PP
příprava území, technická a dopravní infrastruktura, ekologická opatření, dopravní opatření, průmysl 4.0 podle velikosti žadatele: 30-70 %

 

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}