Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Projekt Corrency v Kyjově

Projekt Corrency v Kyjově

Pilotní projekt transakčního systému s nastavitelnými vlastnostmi Corrency zaznamenal v Kyjově v minulém roce velký úspěch. Tento systém cílil na podporu lokální ekonomiky emitací correntů mezi místní obyvatele. Do projektu se zapojilo více než 1 500 občanů Kyjova, kteří tak měli možnost podpořit lokální podnikatele. Spolu s vlastními prostředky obchodníky podpořili bezmála dvěma miliony korun.

Problém

Pandemie koronaviru znamenala pro mnoho obchodníků velkou překážku v jejich podnikání. Nařízené uzavírání prodejen po dobu několika týdnů, ztráta do té doby stabilních zisků při stejných nákladech na provoz či nedostatek zaměstnanců. Nejen to byly problémy, kterým obchodníci čelili a nakonec je i překonali, aby své živobytí nemuseli zavrhnout. Mnohým se to nepodařilo, ti úspěšnější následně přemýšleli, jak znovu nastartovat své ušlé zisky.

Stejným otázkám se věnovaly i místní samosprávy. Jak po útlumu, který trval hned několik měsíců, znovu nastartovat a oživit lokální ekonomiku? Výjimkou nebylo město Kyjov, které se do překonání tohoto problému pustilo unikátním způsobem – zavedením jednorázové evidenční jednotky corrent do oběhu lokální ekonomiky.

Řešení problému

V době pandemie koronaviru vzniklo mnoho iniciativ, jak se s nově vzniklou krizí co nejlépe vyrovnat. Jednou z nich byl hackathon Hack the Crisis agentury CzechInvest, v rámci kterého se projekt Corrency zařadil mezi finálovou patnáctku z více než dvou stovek přihlášených projektů. Dostal se tak do povědomí a jeho tvůrci jej mohli více rozpracovat až do fáze pilotního ověření.

Corrency je systém na podporu lokální ekonomiky a transakční systém pro distribuci finanční podpory. Tuto finanční podporu může poskytnout jakýkoliv subjekt – stát, samospráva, firma nebo jednotlivec. Systém využití těchto prostředků lze nastavit dle preferencí zadavatele, ať už se jedná o podporu obyvatel nebo vybraných oblastí podnikání. Z celkové částky určené k finanční podpoře v korunách se vygeneruje jednorázová evidenční jednotka, tzv. corrent. Ta motivuje občany k nákupu zboží nebo služeb v předem stanoveném termínu a regionu. Zájemci o účast v projektu pak correnty společně s vlastní spoluúčastí uplatňují u obchodníků. Příjemcem podpory může být pouze vybraná skupina občanů, která splňuje podmínky zadavatele projektu. Stejně tak se do systému Corrency mohou zapojit lokální obchodníci, kteří splňují zadavatelem předem definované podmínky. Cílem systému je, aby obchody obnovily svoje fungování, občané zbytečně nespořili a vydávali své prostředky za nákupy, které prospívají místní ekonomice.

Vlastnosti correntu:

  • definovaná platnost (např. 30 dní),
  • možnost uplatnění jen v dané lokalitě (např. Kyjov)
  • spoluúčast občana na nákupu (např. 50 %),
  • určené oblasti využití (např. restaurace, kultura, sport, poskytovatelé služeb atd.).

Využití transakčního systému Corrency k podpoře lokální ekonomiky nadchlo kyjovskou radnici v čele se starostou Františkem Luklem. Nabízela se tak myšlenka pilotního ověření funkčnosti a efektivity celého systému právě ve městě Kyjov, což nositelé projektu Corrency velmi ocenili. „Možnost odpilotovat projekt v Kyjově jsme si samozřejmě nenechali ujít. Koncept je unikátní. Podpoříte občany, ale zároveň je motivujete k tomu, aby část svých peněz, které by jinak možná spořili, utratili u místních obchodníků. Tak cíleně podpoříte lokální ekonomiku,“ oceňuje na projektu František Lukl.

Do systému na oživení lokální ekonomiky Kyjova se zapojilo více než 1 500 obyvatel, kteří měli možnost uplatnit darované prostředky ve formě evidenční jednotky corrent u přihlášených obchodníků. Kyjovští občané, kteří se do projektu zapojili a v první fázi projektu provedli alespoň jednu platbu, mohli získat podporu v celkové výši 400 až 600 korun ve formě correntů na svůj účet ověřený při registraci. Při platbě v daném podniku získali prostřednictvím correntů 50% slevu, čímž se snáze rozhýbal místní obchod. Correnty mohli uplatnit u přihlášených obchodníků, řemeslníků, za služby nebo kulturu. Jedinou podmínkou vstupu obchodníků do projektu byla provozovna nebo sídlo v Kyjově. Celkem se do projektu přihlásilo 38 obchodníků z mnoha odvětví. Největší úspěch v Kyjově zaznamenali prodejci bot, lékárna, bytový textil, elektro, bio obchod nebo místní burgrárna.

HACK THE CRISIS
Hack the Crisis byl dvouměsíční virtuální hackathon, který v dubnu 2020 odstartovala agentura CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu jako doposud největší a nejdelší státem pořádaný hackathon v dějinách České republiky. Jeho cílem bylo podpořit realizaci vybraných projektů, které měly šanci pomoci vzniklé krizové situaci první vlny světové pandemie COVID-19 nebo zmírnit její dopady. Za celou dobu fungování se do hackathonu přihlásilo 206 projektů hned z několika oblastí. Zapojilo se také více než padesát partnerů ze soukromého i veřejného sektoru. Neplacený mentoring pak poskytovalo více než 130 odborníků z různých oblastí. Díky jedinečné spolupráci veřejné, soukromé a akademické sféry se podařilo podpořit 108 projektů, z nichž odborná porota vybrala 15 nejlepších do finále. Nejvíce finálových projektů bylo z oblasti zdravotnictví, nechyběly však ani projekty ekonomické nebo ty, které se zabývaly řešením společenských otázek. Jejich zástupci se 22. června 2020 utkali o celkové prvenství a finanční ocenění v pořádaném Grand Finále.

Náklady, finanční náročnost

V rámci pilotního projektu Corrency v Kyjově se do formy correntů transformovalo celkem 800 tisíc korun, které městu Kyjov věnovala společnost I, Foundation, s.r.o., která za celým projektem v pilotním režimu stála. Spolu s vlastními prostředky tak místní obyvatelé podpořili lokální prodejce bezmála dvěma miliony korun. Budoucími subjekty, kteří se do projektu rozhodnou alokovat své finanční prostředky, se mohou stát místní samosprávy, komerční subjekty i jednotlivec. Vše záleží na nastavení fungování systému Corrency v daném regionu.

Udržitelnost

V případě města Kyjova šlo o jednorázovou podporu obchodníkům pro nastartování lokální ekonomiky po pandemii koronaviru. Projekt trval téměř dva měsíce, od 26. dubna do 24. června 2021, kdy místní občané mohli své correnty uplatňovat u místních podnikatelů. Systém přímé podpory Corrency lze libovolně nastavit s konkrétním zadavatelem, udržitelnost tak bude v každém případě jeho využití odlišná.

Výstupy, výsledky, dopady

Pilotní projekt transakčního systému Corrency v Kyjově je díky svým výsledkům a kladným recenzím obyvatel i obchodníků považován za velmi úspěšný. Během téměř dvou měsíců, co projekt ve městě probíhal, bylo provedeno celkem 3 482 transakcí u obchodníků. Obyvatelé při svých nákupech utratili celkem 718 643 correntů. Průměrná výše uplatněných correntů při transakci byla 206,30 Kč. Celková podpora místním obchodníkům za tuto dobu dosáhla 1 940 392,- Kč, což pomohlo lokální ekonomiku po koronavirové pandemii oživit a nastartovat k ziskům.

Kladným výstupem je rovněž počet zapojených občanů do projektu. Zapojit se mohli všichni občané starší 18 let s trvalým pobytem v Kyjově do naplnění kapacity 2 000 občanů. Celkem tuto možnost využilo 1 574 obyvatel, kteří tento systém podpory ve městě vítali a splnil jejich očekávání. V rámci dotazníkového šetření dokonce 84,9 % dotazovaných odpovědělo, že by tento projekt podpory místních ekonomik doporučili dalším českým nebo evropským městům či regionům. Na druhé straně se do projektu zapojilo celkem 38 obchodníků hned z několika odvětví. Zaregistrováním se do projektu zvýšili povědomí u občanů a měli možnost přivítat větší množství zákazníků, čímž znovu nastartovali svoje zisky. V rámci této pilotní akce si rovněž chválili rychlost celého procesu platby correnty, které se původně trošku obávali.

Vyhodnocená data z pilotního fungování projektu Corrency byla komunikována směrem k Ministerstvu průmyslu a obchodu. Na základě úspěchu v Kyjově se nyní Corrency rozjíždí i v ostatních částech České republiky v předem zvolené podobě a systému fungování. Dalšími samosprávami, které se do projektu zapojily, jsou městská část Praha 1 a městská část Praha 18. Ambicí zakladatelů projektu Corrency je dostat se s tímto systémem přímé a efektivní podpory i za hranice České republiky.

Odkaz na web

https://kyjov.corrency.cz/

Zdroje

Tato aktivita (šíření dobré praxe mezi municipalitami) je realizována v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016673 financovaného z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Logo-OPZ-barevne.jpg

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}