Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Coworkingové centrum HUB123 - Uherské Hradiště

Coworkingové centrum HUB123 - Uherské Hradiště

Podpora rozvoje podnikatelského prostředí, komunitního života a kreativity prostřednictvím vzniku coworkingového centra ve spolupráci města Uherské Hradiště a Zlínského kreativního klastru.

Problém

Město Uherské Hradiště s přibližně 25 tisíci obyvateli spolu se Starým Městem a Kunovicemi tvoří městskou aglomeraci v centru Slovácka ve Zlínském kraji. Historicky je město Uherské Hradiště velmi silné v oblasti tradičních a moderních řemesel v návaznosti na lidové tradice a zvyky. Působí zde celá řada kreativců a také Střední umělecká průmyslová škola, která generuje absolventy kreativních oborů z širokého spektra zaměření. Uherské Hradiště se však potýká jak s odlivem mladé generace z města, tak s absencí prostoru pro setkávání a budování komunity v čase. Pandemie ukázala, že klesá potřeba pronajímat si dražší kanceláře, a také přibylo distančně vykonavatelných zaměstnání, která jsou typická právě pro kreativní obory. Vznikla tak potřeba uspokojit rostoucí poptávku po prostorách k podnikání této široké komunity.

Řešení problému

Město Uherské Hradiště učinilo kroky k rozvoji kulturních a kreativních průmyslů. Proběhlo zde mapování kulturních a kreativních průmyslů (KKP) a jejich potenciálu, byla vytvořena Strategie podpory kulturních a kreativních průmyslů v Uherském Hradišti a došlo se k závěru, že až 79 % zástupců KKP by uvítalo na území města coworkingové centrum, které by sloužilo jak pro práci, tak pro setkávání kreativců a budovávání komunity. Jednotlivci a mikropodniky do devíti zaměstnanců tvoří 95 % subjektů v kulturních a kreativních průmyslech. Coworkingové centrum je z charakteru svého fungování vhodné zejména pro živnostníky a mikropodniky.

Koncept coworkingového centra HUB 123 reaguje na značný potenciál kulturních a kreativních odvětví na Uherskohradišťsku a vychází vstříc potřebám široké komunity subjektů působících v této oblasti.

Zvýšení nabídky pracovních míst může významně přispět k eliminaci odlivu mladých a kvalifikovaných obyvatel větších měst. HUB 123 je inspirativní pracovní prostor určený pro setkávání a rozvoj podnikání, který jeho uživatelům kromě úspor za pronájem drahé kanceláře nabízí také pohodlí a veškeré zázemí pro rozvoj podnikání. Další výhodou coworkingu je také možnost jednoduššího navazování kontaktů či poradenství a práce v prostředí, které uživatel sdílí s dalšími podnikateli a kreativci.

Coworkingové centrum bylo otevřeno v létě roku 2021 Zlínským kreativním klastrem na základě podepsaného memoranda s městem Uherské Hradiště. Tato spolupráce vycházela z přirozené synergie ve Zlínském kraji, kdy město disponovalo prostory, ale nemělo odbornou znalost v tvorbě coworkingového centra a jeho provozu.

Náklady, finanční náročnost

Příprava strategického projektu HUB 123 byla podpořena prostřednictvím poskytnutí voucheru asistence v rámci projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje II, financovaného z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů a Zlínského kraje. Celková výše projektu se vyšplhala na 257 030 Kč.

Strategie rozvoje kulturních a kreativních průmyslů v Uherském Hradišti je zpracována jako část KA07 projektu „Hradiště chytře – využití konceptu Smart City a navazujících strategií k udržitelnému rozvoji města Uherské Hradiště“, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

„Klíčem k úspěchu je mít dobrý tým s motivací prospět městu a komunitě. Když funguje spolupráce a dobrá vůle, je to základ pro to, vytvarovat službu, která bude přínosná a ani nemusí být finančně náročná,“ říká vedoucí projektu Zuzana Vandame za město Uherské Hradiště.

Udržitelnost

Jedná se o strategický projekt obce vycházející z analýzy kreativních průmyslů ve městě a mapování reálných potřeb široké komunity. Udržitelnost projektu je zajištěna jednak podmínkami dotace, a také přímou vazbou provozovatele na rozpočet města.

Uherské Hradiště se vzhledem ke své unikátní poloze v regionu Slovácko zaměřuje na cestovní ruch, lidové tradice a tvořivost, čemuž přispěl i projekt coworkingového centra HUB 123. Coworkingové centrum podporuje férové podnikání, návraty lidí do regionu a vznik nových příležitostí pro práci a setkávání.

Výstupy, výsledky, dopady

Základ HUBu tvoří coworkingové centrum poskytující sdílené kancelářské prostory doplněné řadou nadstavbových aktivit zaměřených nejen na podporu podnikání, ale také na prezentaci uměleckých výstupů místních aktérů kulturních a kreativních průmyslů, pořádání akcí pro děti a mládež i pro širokou veřejnost. Prostor slouží jako komunitní centrum prezentující a podporující rozvoj kulturního a kreativního podnikání v úzké spolupráci s místní samosprávou, s kulturními spolky a institucemi, se školami (ZŠ, SŠ, ZUŠ) i s podniky aktivními v kreativních oborech.

Potenciál pro rozvoj města je také v jeho studentech. HUB 123 zprostředkovává školám podnikatelské příběhy a praktické sdílení zkušeností formou přednášek, workshopů či snídaní prostřednictvím programu „odborník z praxe ve výuce“.

Odkaz na web

http://hub123.cz/

Zdroje

Tato aktivita (šíření dobré praxe mezi municipalitami) je realizována v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016673 financovaného z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Logo-OPZ-barevne.jpg

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}