Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Bioplynová stanice a kotle na biomasu v Kněžicích

Bioplynová stanice a kotle na biomasu v Kněžicích

Příklad energeticky soběstačné obce, která vybudováním lokální dvojelektrárny zlepšila životní standard obyvatel i životní prostředí v obci

Výchozí stav

Celý nápad o vybudování bioplynové stanice se začal rodit již v roce 2000, kdy při tvorbě územního plánu vyvstala otázka, jakým způsobem podpořit ekonomiku obce a zároveň něco udělat pro životní prostředí. Prvním krokem k energetické soběstačnosti byla linka na agropelety pořízená z dotace v roce 2001.

Po fotovoltaickém boomu v roce 2011 se na obnovitelné zdroje zanevřelo a dnes vidíme, že to byla chyba,“ uvedl pan Kazda pro ČTK. Do sítě vysokého napětí dodává obec 2200 megawatthodin, sama by tak mohla přímo zásobit až 2200 lidí. „Až u nás začne fungovat komunitní energetika, chceme energii, která se tady vytvoří, u nás taky co nejvíce zpracovat,“ doplnil v rozhovoru pro ČTK.

Řešení

Obec Kněžice se rozhodla, že se vrátí v zásobování energií k samostatnosti, zároveň chtěla vylepšit životní standard obyvatel i životní prostředí. Vedení obce se tak odhodlalo k založení lokální bioplynové stanice a kotelny na biomasu, které byly v roce 2006 uvedeny do provozu. Jednu část tvoří malá obecní kotelna na dřevěnou štěpku a slámu, druhou část bioplynová stanice. Vyrábí se zde elektřina i teplo, které zásobí většinu obce.

Bioplynová stanice funguje od roku 2006, kdy vznikla jako 13. v Česku. K dnešnímu dni je jich přibližně 450. Realizátorem a vlastníkem je obec Kněžice skrze 100% vlastněnou společnost Energetika Kněžice s.r.o.

Teplo z bioplynové stanice odebírá na 94 % obyvatel trvale žijících v obci, celkem okolo 400 obyvatel vesnice, což představuje přes 150 domácností, přičemž některé domácnosti zdroje kombinují a vytápí například dřevem nebo peletami.

Vyrobená elektřina je dodávána dál do sítě a prostřednictvím distributora k lidem. "Každá domácnost má předávací stanici a teplo se předává přes výměník, který umí ohřívat vodu a topit," řekl pan Kazda v rozhovoru pro ČTK.

Náklady, finanční náročnost

Obec se do vybudování vlastní bioplynové stanice a kotelny na biomasu pustila mimo jiné i z důvodu, že všechny výpočty ukazovaly na značnou ekonomickou úsporu. Dvě třetiny investice pokryly dotace z evropského fondu ERDF a ze Státního fondu životního prostředí. ERDF zafinancoval celkem 83,7 mil. Kč, Státní fond životního prostředí přispěl částkou 11,2 mil. Kč.

Dotace tak pokryly celkem 95 mil. Kč. Celková investice byla ve výši 138 mil. Kč, obec pokryla zbývající část okolo 40 mil. Kč pomocí úvěru, který nyní splácí díky příjmům z prodeje elektřiny.

Výstupy, výsledky, dopady

Jedná se o dlouhodobý projekt a dlouhodobou investici, jejíž návratnost se měla pohybovat okolo 16 let. Nyní projekt funguje 14 let a díky tomu je možné splácet úvěry, které byly pořízeny na výstavbu zařízení a splatnost byla stanovena na 15 let.

Obec do budoucna plánuje další investice jako je vybudování lokální distribuční sítě na přímý prodej elektřiny obyvatelům, fotovoltaiky nebo akumulačního zařízení a dobíjecí stanice.

Udržitelnost

V důsledku realizace výstavby bioplynové stanice, má obec Kněžice nyní výhodný zdroj tepla pro téměř celou obec (92 % domů). Vedle toho má výhodný vedlejší příjem z prodeje elektřiny, pomocí kterého pokrývá splátky úvěru vypůjčeného na výstavbu elektrárny. Dalšími výhodami jsou ušetřené náklady na kanalizaci, vymizení zapáchajících domácích kotlů, využití zbytků z bioplynové stanice jako hnojiva na ornou půdu či vytvoření pěti nových pracovních míst a možností přivýdělku pro obyvatele v důchodovém věku.

Jako nevýhodu je možné zmínit, že dovážení materiálu do bioplynové stanice je nutné i ze vzdálenějších míst kraje. Obec i na toto reaguje a snaží se dostatečného množství odpadu dosáhnout vzděláváním obyvatelstva v recyklaci a třídění.

Díky stavbě získala obec už několik ocenění, mezi nimi například Evropskou cenu za energetickou efektivnost (European Energy Award).

Odkaz na web

http://www.obec-knezice.cz/

Zdroje

Tato aktivita (šíření dobré praxe mezi municipalitami) je realizována v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016673 financovaného z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Logo-OPZ-barevne-(1).jpg

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}