Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Dopravní terminál v Jaroměři na Náchodsku

Dopravní terminál v Jaroměři na Náchodsku

Výstavbou terminálu a rekonstrukcí vedlejší železniční stanice v Jaroměři vznikl moderní dopravní uzel plně vyhovující nárokům na hektickou veřejnou dopravu ve městě. Kromě místní radnice výstavbu zafinancovaly dotace ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

Výchozí stav

Jaroměř je důležitý regionální dopravní uzel. Denně ve městě zastaví v obou směrech na 250 linkových autobusů. Před výstavbou dopravního terminálu autobusy zastavovaly na několika místech po celém městě. Nyní vzniklo nové centrální místo, kde mohou cestující pohodlně přestoupit z vlaku na autobus. Moderní kabát dostala i zastávka před železniční stanicí. V budoucnu se plánuje dokončení i rekonstrukce památkově chráněné budovy vlakového nádraží.

Řešení

Cílem projektu bylo zlepšit dopravní infrastrukturu v Jaroměři. Zároveň vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí. Projekt, který by měl být úplně dokončený v roce 2021, přispěje ke zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.

Náklady, finanční náročnost

Projekt vyšel na více než sedmdesát milionů korun. Z toho 39,6 milionů tvořila dotace z Integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace. Zbývající část zafinancovalo město Jaroměř.

Stavební práce začaly na jaře 2019. Současně v únoru 2019 Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zahájila opravu sousedního železničního nástupiště za více než 900 milionů korun. V rámci opravy byly vyměněné koleje, vybudován podchod, výtah na nástupiště a osazeno nové zabezpečovací zařízení. Terminál byl uveden do provozu 1. července 2020.

Výstupy, výsledky, dopady

V rámci projektu byl vybudován dopravní terminál zahrnující autobusové nádraží s celkem pěti krytými zastávkami. Dále záchytné parkoviště pro 92 automobilů s parkováním zdarma i automatizovaný parkovací dům pro 118 jízdních kol. K nedílné součásti projektu patří také zpevněné plochy (chodníky v prostoru terminálu, místo pro přecházení), doprovodný mobiliář (lavičky, odpadkové koše apod.), výsadba stromů a keřů, a také krytý přechod do budovy železničního nádraží. Součástí je informační tabule nejen s odjezdy a příjezdy autobusů, ale i vlaků. Na terminál v současnosti zajíždí přibližně 220 spojů.

Lze s jistotou říci, že po rekonstrukci a modernizaci vedlejšího vlakového nádraží má město i cestující k dispozici špičkově vybavený dopravní uzel. Královéhradecký kraj rovněž opravil krátký úsek Nádražní ulice, který odděluje terminál od budovy vlakového nádraží. Úplné dokončení úprav v lokalitě se předpokládá v roce 2021, kdy by měla být dokončena rekonstrukce památkově chráněné budovy vlakového nádraží a parkoviště před bývalou nádražní restaurací za 75 milionů korun.

Odkaz na web

https://www.jaromer-josefov.cz/projekty-financovane-z-prostredku-eu/dopravni-terminal-v-jaromeri/

Zdroje

Tato aktivita (šíření dobré praxe mezi municipalitami) je realizována v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016673 financovaného z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Logo-OPZ-barevne-(1).jpg

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}