Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Elektrotechnický kroužek Havlíčkův Brod

Elektrotechnický kroužek Havlíčkův Brod

Unikátní podpora firmy B:TECH při rozvoji praktických technických znalostí žáků a studentů v Havlíčkově Brodě, slouží nepřímo i jako výchova potenciálních budoucích zaměstnanců.

Výchozí stav

Společnost B:TECH působí v oboru automatizace a robotizace v Havlíčkově Brodě. Pro svůj další dlouhodobý rozvoj potřebuje kvalitní technické zaměstnance z nejrůznějších oborů, od montážních techniků přes elektrotechniky a konstruktéry a až po programátory, kterých je v místě nedostatek.

Řešení

Aby firma podpořila zájem žáků a studentů o elektrotechnické obory a zvýšila co nejpopulárnější formou jejich technické znalosti, založila v roce 2016 elektrotechnický kroužek. Výuka v elektrotechnickém kroužku probíhá pod záštitou regionální volnočasové organizace AZ Centrum Havlíčkův Brod, která je příspěvkovou organizací města Havlíčkův Brod. Kurzy se konají přímo v sídle společnosti B:TECH jednou týdně. Vedoucími jsou zkušení odborníci z praxe, kteří jsou zároveň zaměstnanci společnosti B:TECH. Kroužek je určen žákům a studentům od II. stupně základních škol, kteří mají zájem o techniku, a kterým také může pomoci s přípravou na studium technických oborů.

Účastníci kroužku se během školního roku seznámí se zapojováním jednoduchých obvodů nebo se základními výpočty parametrů a měření. Naučí se také základy programování mikroprocesorů, PC aplikací, PLC a průmyslových robotů. V kroužku se žáci učí nejenom rozeznávat a zapojovat součástky, ale i spočítat jejich základní parametry nebo manuálně pracovat s běžným nářadím. Opakují si také řadu základních fyzikálních principů. K měření se využívá několik multimetrů, různé generátory signálu i malý osciloskop.

Společnost B:TECH se aktivně věnuje popularizaci technických oborů již od roku 2014 v rámci své firemní politiky zaměřené na výchovu vlastních talentů. V roce 2018 založila pro podporu těchto aktivit Automation Academy, jejímž posláním je kromě výše uvedeného také rozvoj know-how, zaškolování nových kolegů a rozvoj spolupráce se školami. Za zmínku stojí zejména práce s žáky základních škol a studenty gymnázií prostřednictvím pravidelných interaktivních programů, realizovaných pod záštitou Hospodářské komory Havlíčkův Brod. Dlouhodobým cílem všech těchto aktivit je cestou popularizace technických oborů zajistit regionu do budoucna kvalifikovanou pracovní sílu, schopnou adaptovat se na stále rychleji se vyvíjející obor.

Náklady, finanční náročnost

Společnost B:TECH financuje prostory, materiálové vybavení a propagaci. Lektoři jsou pak hrazeni na základě pracovní dohody s volnočasovou organizací AZ Centrum Havlíčkův Brod, která vybírá od účastníků kroužku roční poplatek.

Výstupy, výsledky, dopady

Ve školním roce 2019/2020 byly otevřeny čtyři skupiny, do kterých se zapojilo celkem 33 mladých nadšenců. Zkrácení ročníku v důsledku epidemie COVID-19 bylo nahrazeno v červenci formou letního soustředění, na kterém se jeho účastníci zabývali elektronikou a robotikou. Ročník 2020/2021 potvrdil zájem o elektrotechniku a komunita účastníků kroužku se rozrostla o pátou skupinku v Karlových Varech, kterou připravili kolegové z nově integrované pobočky ZPA Industry, pod záštitou Domu dětí a mládeže Karlovy Vary. Té se bohužel s ohledem na epidemiologickou situaci nepodařilo zahájit činnost a čeká na příznivější období. Do ročníku 2020/2021 se celkem přihlásilo 46 žáků a studentů z Havlíčkova Brodu a Karlových Varů. S ohledem na pokračující vývoj epidemiologických opatření probíhá v pořadí už pátý ročník 2020/21 formou online setkání.

Účastníci kroužku jsou do aktivit zapojeni dlouhodobě, téměř polovina jej navštěvuje již pátým rokem. Většina těch, kteří končí základní školu, se hlásí na technické obory a i po nástupu na střední školu dále docházejí do kroužku a své odborné středoškolské nebo vysokoškolské praxe a brigády realizují ve společnosti B:TECH.

Udržitelnost

Zavedený model se osvědčil a firma spolu s volnočasovým centrem plánuje pokračovat i do budoucna. Podpora technického vzdělávání je sdílenou hodnotou mezi společností a regionem a stala se pevným základem politiky společenské odpovědnosti B:TECH.

Odkaz na web

Web B:TECH, a. s. - https://www.btech.cz/cs/elektrotechnicky-krouzek-pro-deti

Zdroje

  • Společnost B:TECH, a.s.

Tato aktivita (šíření dobré praxe mezi municipalitami) je realizována v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016673 financovaného z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Logo-OPZ-barevne-(1).jpg

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}