Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

GaP / Galerie a Prostor Znojmo

GaP / Galerie a Prostor Znojmo

Město Znojmo podporuje umění. Za pomoci spolku Umění do Znojma vytvořilo nadčasový prostor, kde mohou umělci tvořit a zároveň se setkávat s veřejností. V moderních prostorách probíhají i oblíbené umělecké kurzy pro děti, dospělé i seniory.

Výchozí stav

Mezi kulturní a kreativní průmysly můžeme řadit například hudbu, film, televizi, počítačové hry, design, módu či architekturu. Patří sem veškerá odvětví, která stojí na lidské kreativitě a talentu. Ve městech se těmto činnostem často nedostává takové podpory jako jiným oborům, přestože generují zvyšující se zisky. Kreativci také kromě peněz do státní kasy přináší vyšší přidanou hodnotu a genia loci místům, kde tvoří. To si uvědomili zástupci města Znojma a společně se spolkem Umění do Znojma vytvořili nadčasový prostor, kde mohou lidé tvořit s umělci.

Řešení

Galerie a Prostor (GaP) je iniciativa spolku Umění do Znojma, která se snaží začlenit město Znojmo do kontextu současného umění. Jeho základní myšlenkou je přivést do města současné výtvarné umění a přispět k rozvoji kultury v celém znojemském regionu. V roce 2017 se spolku podařilo získat výstavní prostory, kavárnu, ateliér a sdílené kanceláře. Vznikl tak prostor pro umělce, kde mohou tvořit, vystavovat a setkávat se s veřejností. Velký podíl na tom má město Znojmo, v jehož vlastnictví jsou tyto prostory. Spolku je poskytlo formou dlouhodobého pronájmu a město se také finančně významně podílelo na rekonstrukci.

Město Znojmo realizuje kulturní aktivity prostřednictvím příspěvkové organizace Znojemské Besedy a Městského divadla. Pro město naší velikosti jsme ale cítili potřebu dát možnost i poněkud odlišné formě moderního umění. Po vzoru větších měst jsme se spolkem Umění do Znojma přistoupili ke konceptu nikoli pouze galerie, ale právě i kavárny a místa, kde se umění vytváří,“ komentuje spolupráci starosta Znojma Jakub Malačka.

Galerie a Prostor si klade za cíl doplnit kulturní instituce a podniky ve Znojmě. Hlavní agendou je představovat mladé i začínající autory, stejně tak jako etablovaná jména současné umělecké scény. Konají se zde výstavní projekty, výtvarná sympozia, přednášky, komentované prohlídky, hudební i divadelní projekty nebo také workshopy a výtvarné kurzy. GaP tak významně přispívá k osvětě uměleckých témat a k udržování zájmu o umění ve městě.

Místní kreativci zde mají k dispozici ateliér a coworkingové kanceláře, kde si mohou pronajmout pracovní místo na delší či kratší období. Snahou je vytvořit prostor pro vznik jakési sousedské komunity, možná i kulturní platformy, kde se budou zájemci o umění i samotní kreativci setkávat. Spolupráce města a spolku tak významně podpořila rozvoj kulturních a kreativních průmyslů v regionu.

Náklady, finanční náročnost

Prostor, kde v současné době GaP funguje, je ve vlastnictví města. Prostor zůstával nevyužívaný a vyžadoval rozsáhlou rekonstrukci. Město Znojmo se úprav objektu na své náklady ujalo a následně prostor dlouhodobě pronajalo spolku Umění do Znojma. Spolek pak investoval do interiérového vybavení a mobiliáře. Celková rekonstrukce se vyšplhala na bezmála tři miliony korun, které šly z rozpočtu města, a necelých osm set tisíc pak zafinancoval sám spolek, který prostředky získal díky crowdfundingové kampani.

Všechny akce realizované v GaPu jsou neziskové, financování provozu probíhá prostřednictvím dotačních programů. Doposud své prostředky poskytlo Znojmo, Jihomoravský kraj, Nadace české architektury, Ministerstvo kultury, Fond malých projektů z Evropské unie i drobní sponzoři. Konkrétně znojemská radnice kromě prvotních investičních výdajů na rekonstrukci každoročně přispívá také na pokrytí provozních výdajů GaPu v řádu desítek tisíc korun. Spolek díky těmto donátorům zajišťuje bohatý umělecký program. Součástí GaPu je také malá kavárna, jejíž veškerý zisk přispívá k provozu.

Výstupy, výsledky, dopady

V GaPu se ročně pořádá několik výstav, které většinou trvají dva měsíce. V ostatních prostorách probíhají akce a kurzy pro veřejnost. Pořádané akce se zaměřují hned na několik oborů kulturních a kreativních průmyslů – oblíbená jsou například divadelní představení, koncerty, autorská čtení, talk show apod. Kurzy jsou pak zaměřeny na podporu praktických dovedností v kreativních oborech jako malířství nebo rozvíjení kreativity, o které je v GaPu velký zájem především mezi dětmi a seniory.

Významným počinem je také vytvoření coworkingového prostoru, kde se setkávají, spolupracují a podporují místní kreativci. Ve sdílené kanceláři je pro každého zájemce dostupný pracovní stůl, internetové připojení, tiskárna a uzamykatelná skříňka. Do doby vytvoření GaP nebylo ve městě žádné jiné zařízení, které by podporovalo začínající podnikatele. Město ve spolupráci se spolkem tak prostřednictvím tohoto projektu udělalo vstřícný krok k začínajícím podnikatelům z kulturních a kreativních průmyslů i k odvětví samému.

Udržitelnost

Spolek Umění do Znojma má městské prostory v dlouhodobém pronájmu. Udržitelnost GaP rovněž velmi závisí na fungování týmu pracovníků, kteří na projektu soustavně a doposud dobrovolnicky pracují.

Odkaz na web

www.galerieaprostor.cz
 

Zdroje

Tato aktivita (šíření dobré praxe mezi municipalitami) je realizována v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016673 financovaného z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Logo-OPZ-barevne-(1).jpg

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}