Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Hudební festival ve městě Holýšov inspiruje ke společenské odpovědnosti

Hudební festival ve městě Holýšov inspiruje ke společenské odpovědnosti

Hudební festival s názvem Pekelný ostrov, který se každoročně koná ve městě Holýšov, přiláká zhruba 15–17 tisíc návštěvníků. Pro město je festival velkou reklamou a přínosem pro lokální ekonomiku. Spolupráce vedení města s organizátory festivalu je znamenitá. Kromě zodpovědného přístupu organizátorů v oblasti dopravy a sběru odpadků je každoročně vybrán nemalý obnos peněz, který je použit na zvelebení obce a pomoc potřebným.

Výchozí stav

Hudební festival Pekelný ostrov, který se od roku 2012 pravidelně koná ve městě Holýšov, je vyhledávanou akcí nejen českých, ale i zahraničních návštěvníků. Na hudebních festivalech je častým problémem systém plateb za občerstvení. Pro obsluhující je časově náročné vyřizovat platbu v hotovosti, také se může stát, že chybí peníze na vrácení nebo někdo vrátí nesprávnou částku zpět. Zároveň si musí obsluha u občerstvení hotovost hlídat, aby nedošlo ke krádeži. Hudební festivaly jsou spojeny s hlasitou hudbou a davy návštěvníků. Mnoho festivalů, které se konají ve městech či menších obcích, tamní obyvatele spíše obtěžují.

Řešení 

Pro festival Pekelný ostrov je naprosto zásadní spolupráce organizátorů festivalu s vedením města. Důležité milníky přišly v roce 2014, kdy pořadatelé zakoupili pozemky, a v roce 2019, kdy festival začal využívat cashless systém plateb. Fakt, že pořadatelé festivalu areál vlastní, jim umožňuje zvelebovat prostředí areálu a ve spolupráci s vedením obce je v plánu v roce 2024 napojit areál na obecní kanalizaci. V předchozích letech byl festival připojen k elektrické síti, bylo vybudováno osvětlení a asfaltové cesty. Obyvatelé Holýšova vnímají v posledních letech díky zapojení pořadatelů do společenské odpovědnosti festival pozitivně.

Cashless systém byl na festivalu Pekelný ostrov zaveden od roku 2019 a festival se tak stal jedním z prvních v Česku, který tento systém využil. Díky uživatelsky jednoduchému a přehlednému cashless systému se zrychlil veškerý nákup a prodej na festivalu a zvýšila se jeho bezpečnost. Při vstupu do areálu se návštěvníci prokážou platnými vstupenkami a jsou vybaveni páskou. Součástí ID pásky, kterou dostane každý návštěvník, je čip, díky kterému lze po dobití kreditu platit na všech prodejních místech v areálu akce. Při prvním dobití návštěvník uhradí jednorázový poplatek 30 Kč za čip. Při prvním dobití dostane každý informační papírek obsahující QR kód. Po načtení QR kódu se zobrazí veškeré transakce a také zůstatek na čipu. Po skončení festivalu mohou návštěvníci pomocí QR kódu požádat o vrácení zbylých prostředků na čipu nebo je tam mohou ponechat. Polovina z ponechaného výdělku jde na konkrétní projekt ve městě Holýšov a druhá polovina putuje na pomoc potřebným. O části, která putuje na pomoc potřebným hlasují sami účastníci festivalu. Provozovatelem služby ID pásků je firma NFCtron a.s.

Náklady, finanční náročnos

Finanční náročnost pro město je minimální, jedná se pouze o větší svoz a vývoz odpadkových košů po městě a úklid okolo těchto míst, což představuje nárůst nákladů o cca 10 tis. Kč. Jiné finanční zatížení město nemá. Součinnost města Holýšov dále spočívá v tom, že s organizátory projednává značení na silnici I/26, aby vše bylo včas oznámeno a povoleno. V  roce 2024  je v plánu oprava železničního přejezdu na této komunikaci I/26 a dále také most přes řeku Radbuzu, rovněž na komunikaci I/26, kudy musí 90 % procent návštěvníků projet autem nebo přijít pěšky. Obě opravy město situovalo tak, aby nezasáhly do konání Pekelného ostrova.

Udržitelnost

Díky vlastnění pozemků mohou organizátoři festival Pekelný ostrov neustále vylepšovat, dělat nutné úpravy pro to, aby se návštěvníci cítili pohodlně. Během let festival získal na popularitě u mladších i starších návštěvníků. Velkou výhodou je také napojení vlakové trasy Holýšova na Prahu a na Německo. Pro návštěvníky je tak pohodlnější se na festival dostat vlakem a není nutné mít vlastní vůz. Do budoucna lze předpokládat, že se bude festival jen vylepšovat a městu Holýšov přinese popularitu i za hranicemi kraje.

Výstupy, výsledky, dopady

Dopady na obec jsou pozitivní v mnoha směrech. Pro zvelebení obce se část výdělku z festivalových pásek používá na různé projekty. Například na nové herní prvky na hřiště mateřské školy v roce 2023 bylo vybráno 211 414 Kč. V témže roce byl podpořen nákup hudebních nástrojů za 35 235 Kč pro Základní uměleckou školu Holýšov. V roce 2022 bylo 234 477 Kč využito na dovybavení dětského hřiště u pekárny lanovou pyramidou. Kromě města Holýšov jsou podporovány projekty pro potřebné, například výcvik asistenčního psa, činnost podpůrných skupin a podpora obnovení obce Hrušky po řádění tornáda na Moravě v roce 2021. Přínosem v době konání festivalu je také přivýdělek pro drobné podnikatele s občerstvením či jiným zbožím. Zároveň se jedná o jedno z nejrušnějších období pro místní restaurační zařízení. Město Holýšov se také díky festivalu zviditelní i u návštěvníků z větší dojezdové vzdálenosti, kteří mohou město navštívit pro jeho turistické atraktivity i v budoucnu. 

Zdroje

 

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}