Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Internátní školka Bystrouška v Jihlavě

Internátní školka Bystrouška v Jihlavě

Město Jihlava ve spolupráci s největším zaměstanavatelem na Vysočině, firmou BOSCH DIESEL vybudovaly novou mateřskou školku s nepřetržitým provozem a zaměřením na předškolní technické vzdělávání dětí.

Výchozí stav

Město Jihlava se v minulosti potýkalo s nedostatkem volných míst v mateřských školách. Firma BOSCH DIESEL dlouhodobě stála o výstavbu školky, která by vycházela vstříc vysokým nárokům na časovou flexibilitu zaměstnanců a současně v dětech podporovala zájem o technické vzdělávání. Většina výrobních linek ve firmě totiž funguje na třísměnný nepřetržitý provoz.

Řešení

Ve snaze rozšířit kapacity předškolního vzdělávání a zvýšit atraktivitu technického vzdělávání u mladé generace vznikl společný projekt Jihlavy a firmy BOSCH DIESEL. Necelé tři roky po uzavření smlouvy o spolupráci v oblasti předškolního vzdělávání se v srpnu 2019 poprvé otevřely veřejnosti dveře nové mateřské školky Bystrouška v Jihlavě. Mateřská škola umožňuje internátní provoz s přespáním v noci a je otevřena od pondělí do pátku. Jedna třída ze čtyř má již zmiňovaný internátní provoz, další tři třídy mají nezanedbatelnou výhodu, postarají se o děti od 6 do 18 hodin. Nabízí tak péči o děti, která přesahuje běžný časový úsek od 8 do 16 hodin. Kapacita je 100 dětí, z toho je maximálně 75 míst rezervováno pro děti zaměstnanců firmy Bosch po dobu deseti let. Při výuce učitelky využívají nejmodernější edukační pomůcky, hračky a vybavení, které přispívají k polytechnickému vzdělávání dětí. Školka se mimo jiné zapojuje do různých projektů, jako je například Malá technická univerzita, kdy se nenásilnou formou v duchu Komenského školy hrou rozvíjí v dětech technické a logické dovednosti.

Exteriér i interiér školky zdobí řada obrázků navržených jihlavskými dětmi. Škola je vybavena polytechnickou a keramickou dílnou s pracovními stoly, nechybí ani místnost s vířivkou a saunou. Na přilehlé zahradě mají děti dráhu pro jízdu na odrážedlech a malou divadelní scénu. Na vybavení školky byly kladeny vyšší nároky vzhledem k tomu, že některé děti zde tráví mnohem více času, než je v mateřských školách běžné. Moderní budova je bezbariérová, a navíc je navržena s téměř nulovou spotřebou energií při využití nejmodernějších technologií. Byla také nominována do soutěže Stavba roku 2020.

Realizaci celého projektu umožnila spolupráce města, místní architektonické kanceláře, místní stavitelské společnosti a lokálního zaměstnavatele.

Náklady, finanční náročnost

Do stavby mateřské školy město investovalo více než 85 milionů korun, a to s finanční podporou z Integrovaného regionálního operačního programu. Společnost BOSCH DIESEL se zavázala po dobu deseti let finančně podporovat předškolní vzdělávání ve městě, a to každoročně částkou jeden milion korun. Při otevření školy předaly zástupci firmy navíc finanční dar pro MŠ Bystrouška ve výši téměř 629 tisíc korun na podporu vzdělávacích aktivit, technického vzdělávání dětí, včetně nákupu hraček a učebních pomůcek.

Výstupy, výsledky, dopady

Projekt MŠ Bystrouška dlouhodobě řeší několik problémů. Podařilo se najít soulad mezi potřebami města a největšího zaměstnavatele v kraji a podpořit další úspěšné fungování společnosti v Jihlavě tím, že město pomůže jejím zaměstnancům skloubit pracovní a rodinný život a budovat inovativní pracovní místa na Vysočině. Firma zase na oplátku svým přístupem podporuje atraktivitu technického vzdělávání u předškolních dětí. Nedostatek technických pracovníků je celorepublikový problém.

Udržitelnost

Jde o dlouhodobou spolupráci, dohoda mezi městem a místní firmou v této podobě bude platná po dobu deseti let.

 

Odkaz na web

http://nadolech.msdemlova.cz
 

Zdroje

  • Město Jihlava
  • Tiskové fórum Bosch

Tato aktivita (šíření dobré praxe mezi municipalitami) je realizována v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016673 financovaného z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Logo-OPZ-barevne-(1).jpg

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}