Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Kurz podnikání v Kyjově

23.02.2022
Kurz podnikání v Kyjově

Město Kyjov se jako první menší město v Česku rozhodlo aktivně podporovat podnikavost obyvatel a čelit tak nezaměstnanosti. Proto společně s iniciativou Podnikni to! uskutečnila radnice kurzy, ze kterých vzešli noví regionální podnikatelé.

Výchozí stav

Kyjov se v minulosti snažil problém s nezaměstnaností řešit standardními cestami pomocí úřadu práce. Vedení města ale vedle běžných rekvalifikačních kurzů chtělo svým občanům zajistit i další možnosti osobního vzdělávání a rozvoje, díky kterému by také podpořilo ekonomický rozvoj v místě.

Řešení

V roce 2019 došlo k navázání spolupráce mezi městem Kyjov a týmem iniciativy Podnikni to!, která si stanovila za cíl dlouhodobě podporovat podnikavost občanů na Kyjovsku. Záměrem bylo zvýšit počet nových, začínajících podnikatelů v regionu, posílit lokální konkurenceschopnost a zmírnit ekonomické dopady nezaměstnanosti a odlivu obyvatel. V roce 2019 iniciativa Podnikni to! v Kyjově realizovala jeden ze svých pravidelných kurzů, které mají za cíl dát účastníkům dostatečně praktické know-how jak bezpečně a s minimem investic rozjet vlastní podnikání z menší obce nebo regionu.

Více než polovina absolventů díky absolvování tohoto kurzu dnes aktivně podniká. Bezprostředně po tomto kurzu si absolventi zformovali lokální komunitu, která se pravidelně každý měsíc setkává osobně nebo online a slouží pro předávání praktických podnikatelských zkušeností. Nové, začínající podnikatele posouvá rychle kupředu. Díky iniciativě Podnikni to! je možné dnes z této komunity slyšet o úspěšných podnikatelských příbězích místních občanů. Podnikni to! svou celoroční osvětou přesvědčuje i další nerozhodnuté obyvatele, aby dali šanci podnikání, navštívili kurzy a následně se přidali k rozrůstající se místní komunitě. Smyslem Podnikni to! tedy nejsou pouhé kurzy, ale dlouhodobé budování lokální komunity podnikavých občanů, která pomáhá dalšímu rozvoji regionu.

Prostřednictvím těchto aktivit se město Kyjov snaží podporovat podnikavost místních obyvatel a usnadňovat start byznysu v jejich rodném regionu. Nejde však o jedinou aktivitu radnice na podporu podnikatelského prostředí. Město od roku 2016 realizuje také Veletrh pracovních příležitostí Job Day Kyjov s cílem propojit technické vzdělávání s praxí. Radnice také spolupracuje s Okresní hospodářskou komorou Hodonín, pravidelně se setkává s místními podnikateli, firmami i potenciálními investory a podílí se na přípravě infrastruktury pro podnikání.

Náklady, finanční náročnost

Aktivity Podnikni to! (celoroční osvěta, pravidelné kurzy a lokální komunita) hradí město na základě intenzity aktivit a velikosti lokální komunity. Kurzy Podnikni to! jsou zdarma, protože tvůrci projektu věří, že know-how by do začátku podnikání by mělo být přístupné každému, kdo o něj v dané lokalitě projeví zájem. Výjimkou je lokální komunita, kde město kofinancuje členský poplatek občanům částečně a zbylou částku si členové doplácí sami. Tato výjimka je založena na filozofii, že v lokální komunitě by měli dlouhodobě být členové, kteří jsou ochotni do svého podnikání investovat, získávat tak hodnotu a posouvat sebe a své projekty dopředu.

Výstupy, výsledky, dopady

Zájem o úvodní kurz Podnikni to! byl obrovský. Bezmála sedmdesát aktivních občanů navštívilo úvodní otevřený workshop. Následně v rámci kurzu proběhla selekce a vytvořila se užší skupina účastníků pro individuální přístup lektora. A výsledek? Přibližně polovina absolventů úvodního kurzu dnes v Kyjově podniká. Škála podnikatelských projektů, které díky kurzu vznikly, je velmi různorodá – jde o kavárny, čajovny, designérská studia, návrháře, zemědělské projekty nebo marketingové specialisty na volné noze. Nechyběly však projekty, které jsou přímo spjaty s tradicemi kyjovského regionu.

Za největší úspěch představitelé radnice považují úspěšné zformování lokální komunitní buňky, která aktivně funguje od roku 2019 a pravidelně se každý měsíc setkává s experty z Podnikni to! Právě vznik této komunity je klíčový pro systémovou a dlouhodobou podporu podnikání v daném regionu.

Udržitelnost

Po ukončení úvodního kurzu Podnikni to! se ustálila lokální komunita podnikavců, kteří se dále rozvíjejí a dostávají dodatečné nástroje pro rozvoj vlastních projektů. Další pravidelné kurzy napomáhají růstu komunity a probíhají vždy na základě aktuálního zájmu občanů. Celoroční osvěta na podporu podnikavosti probíhá prakticky nepřetržitě a úspěšné projekty jsou vidět například v místních médiích nebo na infokanálech města. V současné době se aktivity Podnikni to! šíří i v dalších městech napříč Českou republikou.

Pilotní projekt v Kyjově proběhl v říjnu roku 2019 a vzhledem k velkému zájmu město v lednu roku 2020 realizovalo druhý ročník. Navazující aktivity, případně další podnikatelské kurzy budou bezpochyby následovat.

Odkaz na web

www.mestokyjov.cz/kurz-podnikani-vzbudil-mimoradny-zajem/d-39241
 

Zdroje

Tato aktivita (šíření dobré praxe mezi municipalitami) je realizována v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016673 financovaného z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Logo-OPZ-barevne-(1).jpg

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}