Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Lovosický nabíjecí city hub pro elektromobily

Lovosický nabíjecí city hub pro elektromobily

Lovosický nabíjecí hub je napájen elektřinou vyrobenou v nedaleké malé vodní elektrárně na Labi v obci Píšťany. Jedná se tak o první soubor nabíjecích stanic pro elektromobily v ČR napájených pouze obnovitelnými zdroji. Výkon dosahuje téměř tři megawatty (MW) a běží prakticky nepřetržitě. Hub obsahuje 16 nabíjecích stanic. Z toho čtyři provozuje Ionity, dalších osm Tesla a čtyři jsou pro město Lovosice provozovány společností RenoEnergie. Dobíjecí stanice dokáže za hodinu nabít na 15 000 kilometrů.

Výchozí stav

Problémem, který řešilo město Lovosice a místní obyvatelé, bylo nedostatečné množství nabíjecích jednotek pro elektromobily ve městě a jeho okolí. Projekt byl realizován na základě poptávky společnosti RenoEnergie a.s. a společnosti Tesla, které měly zájem o zprovoznění nabíjecího hubu v Lovosicích. Během komunikace s potenciálními investory o jejich představách nabídlo město svou účast v projektu  ze dvou důvodů. Prvním byla vidina zajištění zázemí pro nabíjená auta, kterým se stala městská kavárna Lovocafé. Druhým motivem byla možnost využití čisté energie z Píšťanské elektrárny i pro potřeby města. Píšťanskou elektřinou byly dosud poháněny například objekty zimního stadionu, haly Chemik, plavecký bazén nebo kulturní centrum CK Lovoš.

Řešení

Díky průlomovému projektu byla vybudována první veřejná nabíječka elektromobilů v ČR, která je napájena pouze z obnovitelného zdroje (MVE Píšťany), čímž řeší situaci dynamicky narůstajícího počtu elektromobilů. Nabíječka se nachází na strategickém místě nedaleko přípojky na dálnici D8 přímo v centru města v blízkosti městské kavárny Lovocafé. Kavárna je součástí projektu a zajišťuje 24hodinový provoz a zázemí s drobným občerstvením pro řidiče po dobu nabíjení. Vzhledem ke značné vzdálenosti mezi umístěním rychlonabíječek a zdrojem energie (MVE Píšťany) bylo třeba, aby se do projektu finančně zapojilo i město. Částečně byla využita trasa optického kabelu, který se v tu dobu ve městě plánoval. Tím
sice došlo ke změně parametrů výkopových prací, ale i k částečné úspoře finančních prostředků. Celková cena pro město za výkopové práce byla přibližně 1,6 mil. Kč. Město vyčlenilo 16 parkovacích míst pro účely výstavby nabíjecího hubu.

Partnery projektu jsou společnosti:

  • Město Lovosice - www.meulovo.cz
  • RenoEnergie, a.s. - Jedná se o společnost z České republiky působící v oblasti kultivace okolí elektráren, kolem kterých staví rybí přechody, chodníky či cyklostezky. RenoEnergie provozuje, staví a vlastní k dnešnímu dni celkem 8 vodních elektráren. Firma spolupracuje se zástupci municipalit, které finančně podporuje (RenoEnergie, 2022). Ionity: Společnost, která zprostředkovává nabíjení elektromobilů po Evropě. Nabíjecí stanice jsou umístěné zejména v blízkosti významných dálničních tahů. Firma disponuje vlastní aplikací pro  spotřebitele. V aplikaci je zveřejněna síť nabíjecích stanic včetně ceníku za nabití (Ionity, 2022).
  • IONITY: Společnost, která zprostředkovává nabíjení elektromobilů po Evropě. Nabíjecí stanice jsou umístěné zejména v blízkosti významných dálničních tahů. Firma disponuje vlastní aplikací pro spotřebitele. V aplikaci je zveřejněna síť nabíjecích stanic včetně ceníku za nabití (Ionity, 2022).
  • Tesla - Výrobce elektromobilů a produktů pro výrobu a ukládání čisté energie. Společnost se v první řadě zaměřuje na ochranu životního prostředí – smyslem značky je přestat spoléhat na fosilní paliva a vykročit vstříc budoucnosti bez emisí. Společnost byla založena roku 2003. Vozy vznikají v Kalifornii ve Fremontu a v Gigafactory v Šanghaji (Tesla, 2022).

Náklady, finanční náročnost

Celkové náklady projektu přesáhly deset miliónů korun a město se na něm podílelo v řádech nižších miliónů korun. V době budování city hubu zároveň společnost T-Mobile pracovala na rozšiřování internetové sítě a došlo k využití jednoho výkopu pro oba projekty. Město hradilo výkopové práce.

Udržitelnost

Udržitelnost projektu byla stanovena minimálně na 10 let. Na toto období je uzavřena smlouva mezi společností Ionity, Tesla a Městem Lovosice o využití a pronájmu parkovacích míst pro účely nabíjení automobilů. Je však předpokladem, že po uplynutí této doby bude smlouva prodloužena, protože už nyní přináší projekt kladné ohlasy.

Výstupy, výsledky, dopady

Nejen investoři, provozovatel vodní elektrárny a město, ale i další subjekty jako Asociace elektromobility ČR a Komora obnovitelných zdrojů České republiky jsou partneři, kteří se podíleli na dokončení a zprovoznění projektu jako celku. Výsledkem je projekt, který přispívá k posunu v oblasti mobility od letitého využívání fosilních paliv k jinému využití alternativního zdroje energie. Tento trend město a partneři projektu považují za správnou cestu, neboť spojuje efektivitu, ekonomiku, ekologii a udržitelnost.

Odkaz na web

Novinky. (2021). V Lovosicích vzniká největší dobíjecí stanice v ČR, naráz nabije 16 aut. Dostupné 31. května 2022 z https://www.novinky.cz/auto/clanek/v-lovosicich-vznika-nejvetsi-nabijeci-stanice-v-cr-naraz-nabije-az-16-aut-40362609.

Zdroje

Tato aktivita (šíření dobré praxe mezi municipalitami) je realizována v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016673 financovaného z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Logo-OPZ-barevne-(1).jpg

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}