Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Měníme spolu Dvůr: aktivní participace občanů na rozpočtu města

21.11.2022
Měníme spolu Dvůr: aktivní participace občanů na rozpočtu města

Pod heslem „Měníme spolu Dvůr“ se podařilo během krátké doby zapojit občany do přípravy investičních akcí a postavit workoutové a dětské hřiště nebo odpočinkovou zónu. Plány radnice však tímto nekončí.

Výchozí stav

Města nejen v Česku se dlouhodobě potýkají s malým zájmem svých obyvatel o dění v místech, kde žijí. Stejný problém trápil i zhruba patnáctitisícové město Dvůr Králové nad Labem ve východních Čechách, které se rozhodlo v roce 2021 aktivně zapojit své občany do přípravy návrhů na investiční akce v následujících obdobích.

Město mělo dva cíle. Za prvé zvýšit angažovanost svých občanů skrze hlasování, aby měl každý hlasující pocit, že se svým dílem zasadil o danou investici a bral ji „za svou“. Tím se zároveň eliminují dotazy kritiků, proč se peníze vložily právě do tohoto projektu, a ne do jiného. Druhým a důležitějším cílem ale bylo objevit lokality, kde obyvatelům chybí základní infrastruktura. Ve výsledku pak právě tyto projekty, jejichž náklady nemusí být v celkovém rozpočtu kdovíjak vysoké, mají pro místní komunitu veliký význam a město jako celek činí atraktivnější pro své obyvatele.

Řešení

Jako formu město zvolilo participativní rozpočet. Ten není u obecních samospráv novinkou, ale obvykle se s ním setkáme u větších měst, kde může být odtržení mezi radnicí a svými občany přeci jen častější.

Zkraje roku 2021 město vyhlásilo pilotní projekt „Měníme spolu Dvůr“. Nešlo přitom pouze o hlasování o předem určených investičních akcích, v kterém lidé mění pořadí a určují preferenci v již vybraných oblastech. Ve Dvoře Králové nad Labem se rozhodli zapojit veřejnost ještě více.

Lidé mohou přihlásit svůj nápad, k němuž připraví detailnější popis a odprezentují ho v místních novinách, na webu, při veřejném projednávání a v krátkých videospotech vysílaných na YouTube kanále města a na sociálních sítích. O těchto projektech pak mohou hlasovat online na stránkách všichni občané města starší 15 let s trvalým pobytem. Každý hlasující má podle Janečkovy metody D21 tři hlasy. Dva pozitivní, kterými vyjadřuje podporu dvěma různým návrhům (pro každý návrh jeden hlas) a jeden negativní, který naopak udělí nápadu, jehož realizaci si nepřeje.

V pilotním ověření získalo největší podporu workoutové hřiště umístěné v areálu letního stadionu s fotbalovým hřištěm a atletickým oválem, které v těchto místech dlouhodobě chybělo. Ještě téhož roku se konal i první ročník s navýšeným rozpočtem. Tentokrát z důvodu navýšení vyčleněné částky zvítězily dva návrhy. Tím prvním bylo dětské hřiště. Druhým pak odpočinková zóna v centru města.

Začátkem roku 2022 byl vyhlášen 2. ročník. Přihlášeno bylo devět projektů, jeden z nich ale jeho navrhovatel stáhl, prezentováno veřejnosti tak bude osm návrhů. Hlasování o vítězi proběhne na podzim 2022.

Náklady, finanční náročnost

V prvním ročníku v roce 2021 město vyčlenilo ze svého rozpočtu částku 250 000 Kč. Část těchto peněz se využila na technické zajištění, např. na vytvoření webových stránek, propagaci apod. Na projekt samotný zůstalo 200 000 Kč. Vzhledem k relativně nízké částce se jednalo spíše o ověření samotného konceptu zapojení občanů. V témže roce, při vyhlášení 1. ročníku, byla částka navýšena na 1 milion Kč, což umožnilo, aby občané při maximálním limitu 500 000 Kč na jeden projekt vybrali k realizaci více návrhů.

Pro rok 2022 se opět počítá s částkou 1 milion Kč. Pro lepší představu – celkové investiční náklady města se řádově pohybují okolo 100 milionů Kč ročně.

Udržitelnost

Vedení města považuje proběhlé ročníky za úspěšné a je patrný i zvýšený zájem občanů o dění ve městě. Je otázkou, zda bude tento projekt pokračovat i po volbách do obecních zastupitelstev na podzim roku 2022, ale zdá se, že ani případné přerušení politické kontinuity by nemělo mít dopad na další ročníky. Je totiž zřejmé, že i za krátkou dobu si tento přístup získal ve městě dostatek zastánců.

Výstupy, výsledky, dopady

V rámci pilotního ověření probíhalo online hlasování od 1. do 15. července 2021 a platný hlas odevzdalo 220 lidí. Hlasovalo se o šesti návrzích. Vítězný projekt workoutového hřiště byl realizován ještě v tomtéž roce na podzim. V srpnu bylo rozhodnuto o prvcích, které bude hřiště obsahovat, a v listopadu došlo k instalaci workoutové sestavy. Občané tedy byli svědky, že realizace návrhů dokáže být rychlá, což se mohlo odrazit i ve zvýšeném zájmu o první ročník.

O několik měsíců později se při prvním ročníku sešlo devět návrhů. Dva byly později podle pravidel zamítnuty, protože jejich realizace byla již připravována mimo participativní rozpočet. O zbylých sedmi nakonec hlasovalo 471 občanů. Došlo tedy k více než dvojnásobnému zapojení, přesto se ale stále jedná o pouhých 5 % všech trvale žijících občanů starších 15 let.

Od jara 2022 probíhá postupná realizace dětského hřiště, které by mělo být hotovo téhož roku během letních prázdnin. Začala také příprava pro realizaci druhého vítězného projektu.

Odkaz na web

https://par.mudk.cz/

Zdroje

Tato aktivita (šíření dobré praxe mezi municipalitami) je realizována v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016673 financovaného z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Logo-OPZ-barevne-(1).jpg

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}