Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Ostrava Expat Centre

22.02.2022
Ostrava Expat Centre

Ostrava Expat Centre – místo, které pomáhá s adaptací cizincům. Centrum nabízí kvalitní informační zázemí, konzultace a současně předkládá možnosti adekvátního volnočasového vyžití a propojení s místní komunitou.

Výchozí stav

V Moravskoslezském kraji k 31. 12. 2019 pracovalo přibližně 30 000 cizinců, z toho 9 000 na manažerských a kvalifikovaných pozicích. Mezinárodní firmy ze sektoru Automotive, IT, Services a Health plánovaly růst, včetně vzniku nových pracovních míst. Prioritní programy Regionální inovační strategie “Podnikavý region” a “Talent Attraction Management” iniciovaly podpory pro začínající podnikatele (i ze zahraničí) a zejména strategii pro lákání zahraničních vědců pro regionální univerzity. Ostrava se tak má stát novým domovem pro mnoho cizinců, kteří budou potřebovat pomoci s aklimatizací na nové město, na jeho systém fungování a jeho služby. V tomto prostředí tak vznikl pilotní projekt Ostrava Expat Centre.

Řešení

Od loňského roku funguje v Ostravě centrum pro cizince a jejich rodiny – Ostrava Expat Centre. Jeho služby jsou určeny všem cizincům, kteří v regionu žijí, podnikají, pracují nebo se sem v blízké době plánují přestěhovat. Smyslem tohoto projektu je vytvořit otevřené a přátelské prostředí, které jim pomůže rychleji se adaptovat, poskytne jim kvalitní informační zázemí a poradenství a současně nabídne možnosti adekvátního volnočasového vyžití a propojení s místní komunitou. Centrum poskytuje pomoc všem: zaměstnancům, podnikatelům, studentům, vědcům a akademickým pracovníkům ze zahraničí a jejich rodinám.

Ostrava Expat Centre bylo založeno v únoru 2020 a sídlí v Ostravě na ul. Českobratrská 1888/14. V průběhu roku si získalo oblibu a uznání u místní komunity cizinců. Centrum nabízí rozmanitou škálu služeb, primárně se však soustřeďuje na informační servis v různých životních situacích. Obrací se na něj cizinci, kteří řeší otázky týkající se podnikání, fungování zdravotního a sociálního systému v ČR, vyřízení víz, bydlení, řidičského oprávnění nebo výběru vhodného školského zařízení pro své děti. V souvislosti s pandemií COVID-19 jsou často kladeny otázky ohledně aktuálně platných restrikcí, omezení a se žádostí o pomoc při vyplňování státní podpory. Většina dotazů je však směřována na otázky týkající se možnosti uplatnění na místním pracovním trhu. Centrum v této záležitosti spolupracuje s regionálními zaměstnavateli, využívá místní síť HR odborníků, pomáhá cizincům s aktualizací jejich CV a současně je propojuje v aplikaci Moje místo v MSK. Pro spokojený život expatů a jejich adaptaci je důležitá i nabídka atraktivního trávení volného času a možnost být součástí místní komunity. Každý měsíc Ostrava Expat Centre připravuje sérii jak online, tak offline akcí.

Aktivity Ostrava Expat Centre přímo navazují na hlavní ukazatele Strategického plánu rozvoje města Ostravy 2017–2023 (fajnOVA) i na Strategii rozvoje Moravskoslezského kraje pro období 2019–2027 (hrajeMSKrajem). Tedy zpomalit a zastavit odliv mozků (brain-drain), lákat zahraniční talenty do města a regionu a zvrátit negativní migrační saldo Ostravy do pozitivních čísel. Centrum využívá v propagaci a komunikaci hlavní claim vize Strategického plánu: Ostrava – Where New Stories Begin (Ostrava je město pro nové začátky).

 

Náklady, finanční náročnost

První rok fungování (r. 2020) bylo Ostrava Expat Centre jako pilotní projekt financován z prostředků Statutárního města Ostrava, a to ve výši 1 900 000 Kč. Projekt byl realizován Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a.s., který vyčlenil pro rozjezd dva plné pracovní úvazky (šest pozic s částečnými úvazky).

V návaznosti na úspěšný start se v druhém roce připojil k financování i Moravskoslezský kraj (rozpočet ročního projektu zůstal totožný, stejně jako rozsah pracovních úvazků). V současné době Ostrava Expat Centre vytváří a ověřuje služby, které by mu zajistily samofinancování.

Výstupy, výsledky, dopady

Za dvanáct měsíců působení Ostrava Expat Centre se podařilo následující:

  • Komunita – nyní jí tvoří více než 50 partnerů a subjektů.
  • Služby – nabízené služby (především poradenství) využilo 288 expatů, 180 z nich přišlo opakovaně, 5 expatům Ostrava Expat Centre pomohlo najít nové zaměstnání v regionu.
  • Eventy – realizováno 68 eventů (kombinace on-line i off-line) s 532 účastníky.
  • Webové stránky – evidují v průměru 900 návštěv měsíčně, průměrná délka prohlížení stránek jsou čtyři minuty.
  • Sociální sítě – Facebook má 850 followers.
  • Média – o Ostrava Expat Centre natočila Česká Televize reportáž pro pořad Sousedé, časopis Patriot i regionální časopisy/noviny (Prio, Zpravodaj Centrum) publikovaly články o aktivitách centra nebo představily české komunitě expaty žijící v regionu.

Udržitelnost

Ostrava Expat Centre bylo zřízeno za účelem propojení a poznání jak české komunity, tak komunit cizinců. Tato propojení vedou k vytváření diverzitních týmů s vyšším inovačním potenciálem, vzniku různorodých podnikatelských záměrů a budování kultury regionu založené na vzájemném poznávání a porozumění.

Otevřenou kulturou, kvalitními službami, informačním servisem a zajímavým PR bude region lákavým místem pro usídlení a snadnější adaptaci nejen pro studenty, zaměstnance, podnikatele, ale i pro jejich rodiny.

Odkaz na web

Zdroje

  • Ostrava Expat Centre, https://www.ostravaexpat.eu/
  • Pasportizace 2019/2020 – Regionální kancelář CzechInvestu pro Moravskoslezský kraj

Tato aktivita (šíření dobré praxe mezi municipalitami) je realizována v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016673 financovaného z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Logo-OPZ-barevne-(1).jpg

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}