Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Parkování v centru města Vsetín

Parkování v centru města Vsetín

Spolupráce radnice a soukromého investora pomáhá řešit parkování v centru Vsetína. V podzemním parkovišti vzniklé Smetanovy obchodní galerie má město u vlastníka objektu vyhrazená parkovací místa pro cestující z vlakového a autobusového nádraží. Bývalá zchátralá budova banky má tak nově hned dvojí využití.

Výchozí stav

Město Vsetín se dlouhodobě potýkalo s nedostatečnou kapacitou pro parkovaní v centru města, konktrétně v bezprostřední blízkosti autobusového a vlakového nádraží.

Řešení

Nedostatek parkovacích míst v centru města řeší podzemní parkoviště, které vzniklo v součinnosti města Vsetín se soukromým investorem. Projekt Smetanovy obchodní galerie zabezpečuje parkování jak pro návštěvníky nové obchodní galerie, tak pro cestující z vlakového a autobusového nádraží. Výstavba nové obchodní galerie včetně zázemí pro parkování v centru města přispěla k využití odstavné plochy v centru města a zchátralé nevzhledné budovy banky. Objekt se nachází v bezprostřední blízkosti autobusového a vlakového nádraží a v podzemních garážích umožňuje odstavit vozy. Spolupráce města Vsetín a soukromého investora VALATRANS vedla k výstavbě celkem 157 stání pro osobní automobily, přičemž 53 míst je ve vlastnictví města. Výstavba obchodní galerie včetně podzemního parkoviště je součástí celkové změny podoby tohoto místa i okolí. Na vizuální styl budovy naváže kompletní rekonstrukce vlakového a autobusového terminálu, kterou připravuje Správa železnic (SŽDC). Dojde také k propojení jednotlivých perónů vlakového nádraží se vstupem do galerie a garáží a bude zde také vybudována síť tunelů, které usnadní chodcům přesun v centru města.

Náklady, finanční náročnost

Celkové finanční náklady na realizaci projektu dosahují částky 360 milionů korun. Z toho šedesát milionů korun investovalo město Vsetín do části podzemního parkoviště, určenou pro cestující z vlakového a autobusového nádraží. Zbývající částka do celkové ceny šla na vrub soukromého investora. Celkové výnosy a náklady na provoz podzemního parkoviště jsou rozděleny mezi město Vsetín (34,33 %) a společnost (65,67 %) podle velikosti parkovací plochy, respektive jedna třetina nákladů a výnosů jde městu a dvě třetiny soukromé společnosti.

Výstupy, výsledky, dopady

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru vedla k navýšení parkovacích kapacit a zkvalitnění mobility v centru města. Návštěvníci obchodní galerie, cestující z vlakového a autobusového nádraží a obyvatelé Vsetína mohou využít podzemní parkoviště v časech od 6:00 do 22:00 hodin pro vjezd a výjezd. V nočních hodinách slouží parkoviště pouze k výjezdu. O víkendech a státních svátcích je parkoviště zcela zdarma. Hodinová sazba v rozmezí 8:00 až 17:00 hodin činí dvacet korun, přičemž první hodina je zdarma. Město Vsetín by bez spolupráce se soukromým investorem nebylo schopné celou kapacitu stání zafinancovat. Obchodní galerie byla otevřena 1. listopadu 2019 a je součástí celkové změny podoby dané lokality, spočívající také v následné rekonstrukci vlakového a autobusového terminálu, kterou připravuje SŽDC.

Udržitelnost

V následujících letech budou pokračovat úpravy veřejného prostranství bezprostřední blízkosti obchodní galerie, včetně rekonstrukce ve stejném stylu vlakového a autobusového nádraží. Rekonstrukci vlakového nádraží připravuje SŽDC a spočívá jednak v demolici stávajícího objektu, a ve výstavbě budovy nové. Terminál má sloužit jako společné odbavovací místo jak pro vlakovou, tak pro autobusovou dopravu. Všechny tyto objekty budou propojeny podchodem, který spojí nákupní galerii s novým nádražím a s městskou částí Rokytnice. V podzemním parkovišti začne tunel, který spojí Smetanovu obchodní galerii s jednotlivými perony a pokračovat bude až za nádraží k připravovanému obytnému komplexu na Lapači.

Odkaz na web

www.galerievsetin.cz

Zdroje

Tato aktivita (šíření dobré praxe mezi municipalitami) je realizována v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016673 financovaného z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Logo-OPZ-barevne-(1).jpg

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}