Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Plzeňské podnikatelské vouchery

Plzeňské podnikatelské vouchery

Podnikatelské vouchery jsou jedním z nástrojů, kterým město Plzeň přispívá k rozvoji podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti firem. Podnikatelé v plzeňské metropolitní oblasti mohou díky voucherům získat od města dotaci na nákup služeb výzkumných organizací.

Výchozí stav

Možnost využít výzkumných kapacit, kterými firmy samy z různých důvodů nedisponují, pro ně představuje zajímavou příležitost a způsob, jak posouvat podnikání kupředu. Výzkumné organizace mohou pomoci zahájit nebo zintenzívnit inovační aktivity firem a přispět ke zvýšení jejich inovačního potenciálu.

Řešení

Program Plzeňské podnikatelské vouchery podporuje spolupráci místních podniků s výzkumnými organizacemi už od roku 2013. Je jedním z nástrojů, kterým město Plzeň každoročně přispívá k rozvoji podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti firem v Plzeňské metropolitní oblasti. Do této oblasti spadají vedle města Plzeň také Blovice, Karlovice, Rokycany, Nýřany, Stod a Přeštice. Výzkumnými organizacemi v Plzeňské metropolitní oblasti vhodnými pro program jsou například Západočeská univerzita v Plzni, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni, Výzkumný a zkušební ústav Plzeň či Comtes FHT.

Hlavním účelem a smyslem voucherů je propojení místních podniků a výzkumných organizací v kraji. Pro místní podniky to představuje podporu a zvýšení jejich konkurenceschopnosti, pro výzkumné organizace možnost uplatnit výsledky aplikovaného výzkumu a využít špičkové vybavení těchto organizací v praxi. Firmy a výzkumné organizace si při účasti v programu ověří schopnost vzájemně spolupracovat a vytvoří si základy pro dlouhodobou spolupráci.

Vyhlášení tzv. výzev má na starosti BIC Plzeň, u kterého můžou zájemci žádat ve stanovených termínech o dotaci.

Náklady, finanční náročnost

Alokace prostředků se v čase mění, v roce 2020 byla stanovena ve výši jeden milion korun.

Žadatelé mohou získat dotaci na nákup služeb, které potřebují na plánované inovační aktivity, a to ve výši až 75 % ceny, nejvýše však 120 tisíc korun. V případě malých a středních podniků může dotace činit 75 % z celkové částky, u velkých podniků 40 % z celkové částky. Ty subjekty, které využijí multioborových služeb, tedy těch, na kterých se podílejí odborníci z různých oborů či výzkumných organizací, mají možnost požádat o dotaci až do výše 180 tisíc korun.

Výstupy, výsledky, dopady

Podniky mají možnost získat dotaci na služby výzkumných organizací, zahrnujících tyto činnosti:

  • měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování nebo výpočty,
  • návrhy systémů či jejich prvků, konstrukčních řešení, zařízení, materiálů, metod nebo hardwaru,
  • vývoj softwaru,
  • návrhy optimalizace procesů, metod, parametrů nebo použití materiálů,
  • modelování/simulace procesů, dějů, systémů nebo provozů,
  • návrhy aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů, softwaru,
  • návrh designu výrobků.

Udržitelnost

Jedná se o dlouhodobou formu podpory.

Odkaz na web

www.bic.cz/vouchery

Zdroje

Tato aktivita (šíření dobré praxe mezi municipalitami) je realizována v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016673 financovaného z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Logo-OPZ-barevne-(1).jpg

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}