Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Podnikatelský inkubátor Valašské Klobouky a Dům na rohu

Podnikatelský inkubátor Valašské Klobouky a Dům na rohu

Podpora podnikatelského prostředí ve městě Valašské Klobouky formou revitalizace brownfieldů a vybudování kvalitní infrastruktury pro podporu nejen začínajících podnikatelů.

Výchozí stav

Město Valašské Klobouky s bezmála pěti tisíci obyvateli leží v jihovýchodní části Zlínského kraje, přibližně 27 kilometrů od krajského města a zároveň 10 km od státní hranice se Slovenskou republikou. Město spadá do severní části Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Vzhledem ke kopcovitému charakteru okolního terénu se Valašské Klobouky nacházejí v oblasti bez větších zaměstnavatelů a chybí zde také kvalitní dopravní napojení, které by umožnilo příchod větších podniků. Ve městě ani v jeho blízkosti se nenachází žádná rychlostní komunikace a nejbližší dálnice D1 je vzdálena více než 100 km (tedy cca 2 hodiny jízdy automobilem). V roce 2006 se hledalo využití pro brownfield v samotném centru města, a tak vznikl nápad na vybudování Valašskoklobouckého podnikatelského inkubátoru. O několik let později bylo potřeba uspokojit rostoucí poptávku firem po dalších prostorách pro podnikání, a proto se město rozhodlo prostory inkubátoru rozšířit revitalizací dalšího zchátralého objektu s názvem Dům na rohu.

Řešení

V roce 2007 město založilo Valašskokloboucké podnikatelské centrum s.r.o. (dále též VPC), které se stalo realizátorem projektu, žadatelem o dotaci a následně také provozovatelem vybudovaného podnikatelského inkubátoru. Ten vznikl přestavbou brownfieldu v samotném centru města mezi hlavním náměstím a kostelem, v lokalitě zvané „Zákostelí“. Inkubátor poskytl zázemí nejen pro začínající inovativní firmy, ale také pro podporu a rozvoj tradičních řemeslných podniků s lokální produkcí.

Poté, co byly kapacity Valašskoklobouckého inkubátoru úspěšně naplněny, přicházely další žádosti firem o prostory pro jejich podnikání. Proto město začalo hledat vhodný objekt a jeho snahou přitom bylo vyřešit efektivně dva problémy zároveň, tj. rozšířit kapacitu inkubátoru a zároveň zbavit se nevzhledného a zchátralého objektu u vjezdu do středu města. Klobouky tedy zvolily náročnější cestu skrze výkup budovy v soukromém vlastnictví. Objekt zvaný „Dům na rohu“ byl nikdy nedokončenou stavbou původně určenou pro polyfunkční dům. Cílem projektu byla revitalizace objektu a souvisejících ploch v inspirativní podnikatelské prostředí s kavárnou a bistrem, kancelářemi pro inovativní firmy i multifunkčním prostorem s terasou pro veřejnost. Při přípravě projektu město spolupracovalo s řadou partnerů, zejména s agenturou CzechInvest, která doporučila vhodný zdroj financování v podobě národního dotačního programu. Díky asistenčnímu voucheru Zlínského kraje na přípravu strategického projektu byla provedena architektonickou soutěž, která určila budoucí podobu objektu. Autorem vítězného návrhu se stala kancelář Jan Hanousek Architekti. Revitalizace „Domu na rohu“ se aktuálně (únor 2022) blíží ke svému závěru a brzy proběhne kolaudace, po které se budou moci nastěhovat první nájemci. Provozovatelem nově vzniklých podnikatelských prostor bude Valašskokloboucké podnikatelské centrum s.r.o.

Náklady, finanční náročnost

Oba projekty byly spolufinancovány z dotačních zdrojů. První projekt na vybudování inkubátoru v lokalitě „Zákostelí“ nesl oficiální název „Valaškokloboucké podnikatelské centrum“, registrační číslo projektu 5.1 PP02/001, a jeho náklady dosáhly celkové výše 54,7 mil. Kč. Z toho 85 % bylo pokryto dotací z programu Prosperita – Výzva II v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Zbývajících 15 % hradilo město Valašské Klobouky z vlastních prostředků. Náklady na přestavbu „Domu na rohu“ dosáhnou 25,3 mil. Kč, přičemž 85 % bude hrazeno z dotace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Podpora se vztahuje také na projektovou dokumentaci nebo na technický dozor apod. Město i v tomto případě dokrývá 15 % investičních nákladů vlastními zdroji.

Udržitelnost

Podnikatelské prostředí je dlouhodobě jedním ze strategických cílů města Valašské Klobouky, které chce být prosperujícím centrem regionu jižního Valašska. Udržitelnost projektů je zajištěna jednak podmínkami dotačních projektů a také přímou vazbou provozovatele na rozpočet města. Financování probíhá na základě mandatorní smlouvy mezi městem Valašské Klobouky a VPC s.r.o., kdy město nakupuje služby VPC pro optimalizaci provozního modelu.

Koncepční přístup vedení města Valašských Klobouk k podpoře podnikatelského prostředí a rozvoji města po ekonomické i urbanistické stránce je mezi obcemi obdobné velikosti velmi vzácný. Valašské Klobouky, v rámci realizace metody MA 21 a programu Zdravé město, nechalo vypracovat několik dílčích koncepčních dokumentů k celkové strategii města. Mezi těmito koncepcemi má nejdůležitější místo „Urbanisticko-ekonomická analýza města“, která stanovuje maximálně dosažitelnou kvalitu v území a definuje podmínky pro chování budoucích investorů ve všech lokalitách města. Zadání studie bylo koncipováno ve spolupráci s Fakultou stavební VUT v Brně.

Výstupy, výsledky, dopady

Regenerací prvního brownfieldu mezi náměstím a kostelem byl vybudován podnikatelský inkubátor S užitnou plochou o rozloze více než 1100 metrů čtverečních, z toho 670 metrů čtverečních představují kancelářské prostory (tj. 16 kanceláří pro začínající a inovativní MSP). Otevřením „Domu na rohu“ se podstatně rozšíří kapacita moderních prostor k podnikání o 550 metrů čtverečních, další plochy budou společné. Ve čtyřech podlažích budovy bude k dispozici opět až šestnáct kanceláří. Specifikem tohoto objektu jsou společné prostory terasy ve dvorku a relaxační zóny na pobytové střeše objektu, které budou moci využívat pracovníci firem i občané a návštěvníci města.

Valašskokloboucké podnikatelské centrum s.r.o. poskytuje širokou škálu služeb pro podporu podnikání v regionu od pronájmu kancelářských prostor až po business balíčky zasídleným firmám v rámci projektu podnikatelského inkubátoru. Podporován je rovněž rozvoj start-upového podnikání včetně zajištění konzultace partnerů, jako je např. CzechInvest nebo TIC Zlín. VPC aktivně propaguje lokální firmy a organizuje nejrůznější podnikatelské akce, kterými buduje místní komunitu podnikavých občanů. Ve svém areálu provozuje obchůdek s nabídnou fair trade produktů a věnuje se šíření osvěty v oblasti společenské zodpovědnosti firem. V areálu inkubátoru sídlí také turistické informační centrum s širokou nabídkou řemeslných produktů místních firem, které si zde návštěvníci mohou zakoupit a podpořit tak lokální tvůrce. V rámci vlastní činnosti VPC vede databázi brownfieldů a vyhledává investory pro strategické rozvojové záměry města Valašské Klobouky, z čehož profituje jak obec, tak podnikatelské prostředí.

Odkaz na web

www.vpcsro.eu/

Zdroje

Tato aktivita (šíření dobré praxe mezi municipalitami) je realizována v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016673 financovaného z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Logo-OPZ-barevne-(1).jpg

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}