Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Přírodovědné centrum Havlíčkův Brod

Přírodovědné centrum Havlíčkův Brod

Vzájemná spolupráce Základní školy Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a Města Havlíčkův Brod jako jejího zřizovatele, nabízí unikátní vzdělávací infrastrukturu nejen pro tuto a další školy, ale i pro širokou veřejnost.

Výchozí stav

Potřeba školy prosazovat nové moderní styly výuky za pomocí moderních technologií, rozvíjení kompetencí žáků a zvyšování motivace žáků k dalšímu studiu přírodovědných předmětů a technických oborů. To vše stálo za záměrem školy a města, jenž měl vést k vybudování unikátní vzdělávací infrastruktury v rámci Základní školy Nuselská 3240 v Havlíčkově Brodě.

Řešení

Řešení předcházel návrh koncepce, zpracování architektonického návrhu, ale zejména hledání zdrojů, které se našly v operačním programu IROP poskytujícím dotace EU. Žádost město podávalo v roce 2017, v srpnu 2018 se začalo stavět a celé centrum se slavnostně otevíralo 11. září 2019. Za necelých dvanáct měsíců, během kterých byla škola jedním velkým staveništěm, došlo nejen k rekonstrukci a novému vybavení některých stávajících učeben, ale škole přibylo celé další patro s úplně novými prostory.

Vzhledem k rozsahu investice a zásadní inovativnost řešení se plánovalo, že pořizovaná infrastruktura bude využita nejen pro vlastní Základní školu Nuselská 3240, ale i pro další školy ve městě a v okolí. Za tímto účelem uzavřela škola memoranda s dalšími základními a mateřskými školami. Realizace projektu vedla rovněž ke zpřístupnění celé školy pro osoby s omezenou schopností pohybu. Po realizaci projektu má škola k dispozici nové učebny ve třetím, čtvrtém a nově vzniklém pátém nadzemním podlaží, které patří k nejmodernějším odborným učebnám přírodních věd v základních školách nejen v Havlíčkově Brodě, ale i v okrese Havlíčkův Brod.

Náklady, finanční náročnost

Celkové způsobilé výdaje projektu: 75 209 040 Kč

Dotace (EU, národní zdroje): 58 699 967 Kč

Spolufinancování města: 16 509 073 Kč

Výstupy, výsledky, dopady

Výstupem projektu Přírodovědného centra ZŠ Nuselská 3240 bylo vybudování bezbariérovosti školy a nových učeben včetně vybavení:

3. podlaží

  • učebna digitálních teologií pro výuku přírodních věd a jazyků
  • kabinet digitálních technologií

4. podlaží

  • učebna fyziky
  • laboratoř chemie a fyziky
  • přípravna pro chemii a fyziku – střešní nástavba

5. podlaží

  • univerzální učebna přírodních věd s 2D/3D projekcí a pomůckami
  • multifunkční učebna s využitím 2D projekce (sférické plátno = obdoba planetária
  • skleník, střešní zahrada
  • plocha pro pozorování dalekohledem

Součástí projektu je také pokrytí prostor školy wifi sítí a zcela nově řešená konektivita školy.

Celý komplex je přístupný také veřejnosti a samozřejmě ho využívají také další základní školy ve městě a okolí. Přírodovědné centrum a planetárium má na představení pro veřejnost svůj online rezervační systém.

Nové zařízení vedlo jednoznačně k zvýšení kvality výuky. Díky moderním technologiím v učebnách a novým pomůckám může škola podporovat žáky v oblasti přírodních věd a pomocí digitálních technologií je dále naplněn princip efektivního učení, kdy se spojuje slyšené s vizualizací. Digitální systém umožňuje projekci kvalitních pořadů, které kombinují vědu, techniku, kulturu, umění, kreativitu a vzdělávání. V hodinách se díky novým pomůckám může uplatňovat skupinová i demonstrační výuka pokusů. Při výuce se díky výstupům projektu může škola také věnovat více nadaným žákům.

Mezi dalšími zajímavými akcemi, které se zde uskutečnily, patří například příměstské tábory, dny otevřených dveří, prezentace projektů jinými subjekty, programy v planetáriu a 2D a 3D – promítání pro veřejnost, pozorování dalekohledem pro veřejnost, projektové dny a jiné.

Udržitelnost

Provoz centra je financován z provozního příspěvku zřizovatele.

Zdroje

  • Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Tato aktivita (šíření dobré praxe mezi municipalitami) je realizována v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016673 financovaného z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Logo-OPZ-barevne-(1).jpg

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}