Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Projekt Kolumbus ve Znojmě

Projekt Kolumbus ve Znojmě

Město Znojmo se potýkalo v roce 2012 s vysokou nezaměstnaností a nevyhovující vzdělanostní strukturou uchazečů o práci. V návaznosti na to vznikl projekt Kolumbus, jehož část slouží na podporu jazykového vzdělávání a rozvoje talentovaných žáků a studentů.

Výchozí stav

V roce 2012 byla ve Znojmě extrémně vysoká nezaměstnanost. Kromě toho potřebovalo vedení města i kraje zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost regionu. Dalším problémem byla nevyhovující vzdělanostní struktura pracovní síly především v oblasti jazykové vybavenosti, nízký počet nabízených pracovních míst a malý zájem investorů o podnikání v místě. Plán, který měl tento problém řešit, a který představila v roce 2012 znojemská radnice, obsahoval také projekt Kolumbus (později Kolumbus #1), který se později transformoval do projektu Kolumbus #2.

Řešení

Město Znojmo vytvořilo proti nezaměstnanosti a na podporu podnikání program Kolumbus #1 se sedmi pilíři:

  • Znojmo pomáhá lidem bez práce.
  • Znojmo vytváří nová místa.
  • Znojmo mluví anglicky.
  • Znojmo podporuje zaměstnavatele.
  • Znojmo nastartuje vaše podnikání.
  • Znojmo pomáhá mladým získat praxi.

Po letech fungování se struktura projektu vyprofilovala a v současné době se Kolumbus zaměřuje na tři oblasti: Vzdělávání, Zaměstnanost a Podnikání. Nejúspěšnější oblastí se stala Vzdělanost, která od roku 2018 funguje jako pokračování projektu Kolumbus #2 ve dvou rovinách: Institucionální podpora a Individuální podpora.

Institucionální podpora směřuje do základních škol, jejichž zřizovatelem je samo město, ve formě účelově určeného provozního příspěvku. Radnice školám schvaluje speciální projekty, které se týkají například zavádění inovativních forem výuky, zakoupení specializovaného výukového softwaru, podpory a rozvoje technického a přírodovědného vzdělávání nebo podpory uměleckých aktivit žáků.

Individuální podpora je realizována formou individuálních stipendií talentovaným žákům. Stipendia se pohybují ve výši deset tisíc korun nebo pět tisíc korun a jsou vyplácena ročně. Podmínkou pro čerpání těchto stipendií je mít trvalé bydliště na území města Znojma nebo jeho městských částí. Žáci mohou o příspěvek žádat celoročně.

Náklady, finanční náročnost

Projekt Kolumbus je financován z rozpočtu města Znojma. Na oblast vzdělávání pro rok 2020 zastupitelstvo alokovalo na programy Kolumbus 1 i 2 v rozpočtu 3 374 000 Kč.

Průměrné roční náklady na realizaci projektu se pohybují ve výši cirka 2 500 000 Kč, ne vždy je ale celá alokovaná částka vyčerpána. V rámci projektu Kolumbus 2 se od roku 2018 do roku 2020 realizovaly projekty celkem za 3 100 000 Kč, konkrétně za jeden rok to bylo 1 309 000 Kč.

Výstupy, výsledky, dopady

Zhodnotit úspěšnost projektu je obtížné, protože výsledky nelze přesně kvantifikovat. Zhodnoceny tak mohou být pouze konkrétní schválené projekty.

Město v rámci projektu Kolumbus #1 financovalo od roku 2013 již více než 541 úspěšně získaných jazykových certifikátů. V rámci projektu Kolumbus #2 se realizovalo osmnáct projektů základních škol v celkové hodnotě více než tři miliony korun, přičemž rada města udělila devatenáct stipendií.

Udržitelnost

Projekt Kolumbus je ve městě realizován od roku 2012 a Kolumbus #2 od roku 2018. Představuje tak dlouhodobou podporu, vytváří kvalitnější podmínky pro vzdělávání či podporu zaměstnanosti a zvyšuje tím také investiční atraktivitu města. Udržitelnost je zajištěna alokací finančních prostředků z rozpočtu města Znojma.

Odkaz na web

www.znojmokolumbus.cz

Zdroje

Tato aktivita (šíření dobré praxe mezi municipalitami) je realizována v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016673 financovaného z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Logo-OPZ-barevne-(1).jpg

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}