Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Prototypuj a ověřuj

Prototypuj a ověřuj

Program Prototypuj a ověřuj Jihomoravského inovačního centra podporuje vysoce rizikové, ale slibné inovativní záměry malých a středních podniků v Jihomoravském kraji.

Výchozí stav

Ověření technologické proveditelnosti a důkladné prověření zájmu potenciálních zákazníků je u podnikatelských inovativních záměrů klíčové. Chybějící finanční podpora pro tuto fázi je bariérou zejména pro jednotlivce, kteří uvažují o založení firmy, a také pro začínající firmy či firmy s krátkou historií. Projekty ve fázi vývoje a výroby ověřovacích prototypů jsou z hlediska soukromých investic rizikové a z hlediska dotačních příležitostí obtížně financovatelné. 

Řešení

Inovační agentura JIC podporuje podnikatele a stará se o rozvoj inovačního ekosystému v Jihomoravském kraji. V roce 2020 díky finančním zdrojům města Brna poprvé vyhlásila program s názvem Prototypuj a ověřuj, který podporuje podnikatele v rané fázi při vývoji a výrobě prototypu inovativního produktu či služby. Jeho cílem je podpořit rizikové, ale slibné inovativní záměry malých a středních podniků (MSP) v Jihomoravském kraji (JMK), které se nachází v počáteční fázi technologického a tržního ověřování a mají potenciál prosadit se také na mezinárodním trhu.

V Brně máme mnoho firem s velmi zajímavými nápady. Mnohdy se jim však nedaří své inovativní výrobky či služby dostat na trh, chybí jim hotový prototyp. Na tuto etapu životního cyklu produktu je obecně v České republice velmi obtížné získat finanční prostředky. Rozhodli jsme se záměry firem právě v této rizikové fázi vývoje podpořit. Malé a střední podniky tak mohou díky programu získat dvě stě tisíc až milion korun na technologické a tržní ověřování,” uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Externí hodnotitelé zkoumají projekty na základě tří principů – inovativnosti řešení, kompetence a schopnosti žadatele projekt realizovat a významu přidělení finanční podpory na realizaci projektu ve srovnání s jejím nepřidělením. Úspěšní žadatelé mohou prototyp ověřovat na základě technologické proveditelnosti záměru nebo na základě jeho tržní uplatnitelnosti. Do ověření technologické proveditelnosti záměru spadá vývoj produktu nebo služby, ověřování a testování prototypu a získání certifikace nezbytné pro uvedení produktu či služby na trh. Druhý typ ověření obsahuje průzkum trhu, testování produktu u zákazníků a zpřesňování požadavku uživatelů a také obchodní jednání, které zahrnuje cestovné na obchodní jednání, účast na odborných veletrzích, konferencích a podobných akcích.

Podpořené projekty mají na realizaci časový limit, a to půl roku až rok. Během realizační doby je poskytována konzultační podpora ze strany JIC se zaměřením na obchodní stránku projektu podle specifikovaných potřeb příjemce podpory. K ukončení projektu předkládá žadatel vždy závěrečnou zprávu včetně finálního vyúčtování a prezentuje ověřitelné výstupy.

Náklady, finanční náročnost

Projekt financuje statutární město Brno ze svého rozpočtu. Na první výzvu vyhlášenou v roce 2020 byla alokována částka ve výši 5 955 200 Kč.

Výstupy, výsledky, dopady

V květnu roku 2020 byl uzavřen příjem projektů do první výzvy. Celkem se přihlásilo 51 žadatelů a 14 postoupilo do finálového kola. Podporu získaly čtyři společnosti – Sportbalance, Labdeers, PlasmaSolve a Cactux. Sportbalance vyvíjí nástroj na zlepšení ortopedických operací ramen, Labdeers se chystá vyvinout a vyrobit přístroj sloužící k analýze semen rostlin, PlasmaSolve vytváří výpočetní software MatSight pro materiálové inženýry vyvíjející nanokompozitní materiály a firma CactuX se chce na trhu prosadit speciálním manipulátorem pro počítačovou tomografii.

Z různorodosti zaměření zatím podpořených projektů je zjevné, že program není oborově omezený. Jejich podpora zároveň posune podnikatelské záměry do fáze, ve které mají větší šanci úspěšně se ucházet o další formy grantového, investičního nebo bankovní financování a svůj inovativní produkt nabídnout trhu.   

Udržitelnost

Rok 2020 je pilotním ročníkem. Aktuálně proběhla druhá výzva programu, která byla ukončena 15. prosince 2020. V návaznosti na vyhodnocení výsledků obou výzev v rámci pilotní fáze programu, zejména ověření poptávky a nastavení programu pro cílovou skupinu, je plánováno program financovat dlouhodobě. 

Pravidla pro zájemce

Do jednotlivých výzev předkládají žadatelé své projekty formou vyplněného formuláře na webu a natočeného minutového videa, ve kterém produkt hodnotitelům představí. Do programu se mohou hlásit MSP se sídlem nebo provozovnou v JMK a maximálním obratem deset milionů korun českých a také fyzické osoby, které mají v případě přiznání grantu povinnost založit společnost. Žadatel může žádat o podporu ve výši 200 tisíc až jeden milion korun českých. Finanční podpora odpovídá maximálně 70 % celkového rozpočtu projektu. Zbylých 30 % si pak hradí žadatel z vlastních zdrojů. Podpora je poskytována v režimu de minimis. Kromě finanční podpory mají úspěšné firmy k dispozici možnost konzultací, které poskytuje inovační agentura JIC.

Odkaz na web

www.jic.cz/prototypuj-a-overuj

Zdroje

Tato aktivita (šíření dobré praxe mezi municipalitami) je realizována v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016673 financovaného z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Logo-OPZ-barevne-(1).jpg

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}