Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Průmyslová zóna Jamská II - Žďár nad Sázavou

Průmyslová zóna Jamská II - Žďár nad Sázavou

Nová průmyslová zóna ve Žďáru nad Sázavou sází na firmy s vyšší přidanou hodnotou a splňující ekologické regulativy města.

Výchozí stav

Město Žďár nad Sázavou vybudovalo průmyslovou zónu Jamská I v letech 2003-2007. Tato zóna je plně obsazená od r. 2018. Aby město mohlo nabídnout firmám nové pozemky, rozhodlo se vybudovat novou průmyslovou zónu Jamská II. Ta by měla přispět zejména k dalšímu rozvoji místních firem s inovativní výrobou a vyšším potenciálem růstu a přílivu firem, které nabídku pracovních míst dále posunou směrem k uplatnění vyšších kvalifikací a vyšším mzdám.

Řešení

Průmyslová zóna Jamská II navázala na úspěšně fungující a plně obsazenou PZ Jamská I. Město tak k původním 20 ha získalo dalších 10 ha ploch připravených pro výrobu a komplementární činnosti. Stavební práce probíhaly od konce roku 2019 do listopadu 2020. Příprava spočívala ve vybudování komunikací, inženýrských sítí, optického vedení vysokorychlostního internetu ad.

Kvalitně připravené pozemky nabízí město místním podnikatelům, kteří zde chtějí rozvinout svoji činnost, a dalším investorům, kteří by vhodně doplnili podnikatelské činnosti v místě a přicházejí se zajímavým výrobním programem či výzkumem a vývojem. Nepodporuje se využití pro skladování, nejde-li o činnost přidruženou k výrobě. Významně je naopak podporována výroba s vyšší přidanou hodnotou opírající se o vyšší kvalifikace nebo nabízející zajímavé podmínky pro zaměstnance, dále výzkum a vývoj, zaměření na zdravotnictví, ekologické technologie, IT ad. Obdobně vítána jsou také technologická a servisní centra a centra sdílených služeb.

Současně bude město realizovat modrozelená opatření na obou průmyslových zónách, ideálně s podporou programu Smart Parks for the Future (MPO).

Náklady, finanční náročnost

Projekt byl podpořen 50 mil. Kč z programu Podpory podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (MPO). Celkové náklady pak dosáhly hodnoty 108 mil. Kč.

Udržitelnost

Při stanovené prodejní ceně 1100 Kč/m² budou náklady investice pokryty až při prodeji takřka všech pozemků. Účelem města však není maximalizace přímého zisku, ale výběr vhodných investorů, který povede k dalším pozitivním efektům pro rozvoj města.

Výstupy, výsledky, dopady

Průmyslová zóna Jamská II není jen prostorem pro výrobu a skladování, ale zejména prostorem, který zajistí další kvalitativní posun činností ve městě a nabídky pracovních míst. Inovativnost tedy není ekonomická, ale spočívá spíše v zaměření a výběru investorů. V místě navíc město nastavilo ekologický regulativ min. 25 % zeleně na pozemku a 5 % na konstrukci či střeše budovy a dále motivuje k ekologickým opatřením. K tomu vydalo i metodiku a poskytuje metodickou podporu pro realizaci.

Právě výběr vhodných investorů by měl pak zajistit výrazný nárůst ekonomické síly obyvatel nebo zamezit odlivu zejména vzdělaných lidí nebo alespoň motivaci k jejich návratu po studiích nebo při založení rodin. Dalším efektem je zasídlení nových firem a zamezení rozvoje místních firem mimo město.

Při současném zájmu, ale i dodržení vysokých nároků na investory, město předpokládá, že zóna bude obsazena v horizontu pěti let.

Jelikož chce město vybraným firmám poskytovat maximální podporu, nesnaží se firmy zavázat, ale naopak ponechává firmám rezervaci potřebného prostoru až do vydání stavebního povolení, kdy teprve probíhá převod pozemků. Z toho důvodu zatím k žádné transakci nedošlo, ale již je takto zarezervováno cca 2,5 ha čtyřmi subjekty. Jednání město vede s řadou dalších firem, z nichž však část nesplní podmínky, přesto má aktuálně město další tři přijatelné zájemce.

Odkaz na web

https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/prumyslova-zona

Zdroje

  • Město Žďár nad Sázavou
  • Státní agentura CzechInvest

Tato aktivita (šíření dobré praxe mezi municipalitami) je realizována v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016673 financovaného z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Logo-OPZ-barevne-(1).jpg

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}