Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Sdílené elektromobily pro občany a úřad ve Městě Touškov

Sdílené elektromobily pro občany a úřad ve Městě Touškov

Město Touškov, které se nachází v blízkosti města Plzně, se aktivně zapojuje do pilotního a zcela nového projektu sdílených automobilů. Tento projekt je originální a v Česku nemá obdoby, jelikož neexistuje podobná komplexní služba, která sdílenou elektromobilitu technicky umožňuje.

Výchozí stav

Sdílení dopravních prostředků je v dnešní době velmi populární a lze nalézt mnoho aplikací pro nejrůznější typy dopravních prostředků, které sdílení umožňují. Sdílení dopravních prostředků má velkou výhodu v tom, že spoří náklady a nezatěžuje životní prostředí zejména pokud se jedná o nízkoemisní vozy, elektromobily nebo například kola či koloběžky. Ovšem ne ve všech městech dává sdílená mobilita smysl, například vzhledem k počtu obyvatel, terénu a v neposlední řadě zájmu obyvatel o využití služby. V případě Města Touškov je sdílená elektromobilita služba, o kterou je zájem u řady občanů. V městě se nacházejí hlavně drobní podnikatelé a drobné obchody a není zde žádný velký obchodní řetězec. Občané tudíž dojíždějí za velkoobchody do Plzně což může být komplikované, pokud někdo nevlastní automobil a nemůže si vyčlenit dostatečně času na cestu hromadnou dopravou. Sdílená elektromobilita je tedy řešením pro občany, kteří si potřebují zajet do Plzně jen sporadicky.

Řešení 

Evropská legislativa klade důraz na snižování emisí a podporu zelených projektů. Podpora sdílené ekonomiky je jednou z podporovaných oblastí. Vedení Města Touškov se pro potřeby úřadu a svých občanů rozhodlo pro nákup tří elektromobilů, které umožní občanům, kteří nemají možnost využít svůj automobil, cestu do Plzně. Díky této unikátní službě může mít komunitní vůz každý, když ho právě potřebuje. Služba je výhodná z toho důvodu, že významně šetří náklady uživatele. Uživatel platí za vůz, jen když ho opravdu potřebuje, což je skvělý způsob, jak ušetřit, zejména v dnešní době, kdy jsou náklady na vlastní vůz vysoké. Cena zapůjčení vozu na hodinu se bude pohybovat od 130–⁠⁠160 Kč. Půjčovné první tři měsíce bude činit 100 Kč na hodinu. Vozy budou zaparkované ve dvoře městského úřadu, kde se zároveň bude nacházet dobíjecí stanice, tudíž se nemůže stát, že by vůz nebyl dostatečně nabitý pro dalšího uživatele. Pro rezervaci vozu na konkrétní čas občané použijí uživatelsky přívětivou mobilní aplikaci, která je provede krok za krokem vypůjčením, odemčením a bezpečným vrácením vozu. V případě potíží je pro uživatele k dispozici infolinka. Vedení města věří, že díky dobré informovanosti veřejnosti se daná služba bude těšit velké oblibě a zpříjemní občanům život v obci.

Náklady, finanční náročnost

Město Touškov se rozhodlo zakoupit celkem tři elektromobily. Vedení města bude mít přednostní právo dva z těchto vozů užívat v pracovní době úřadu. Dále budou vozy nabídnuty pro sdílení všem městem zřizovaným příspěvkovým organizacím včetně spolků. Na pořízení elektro automobilů má město schválenou dotaci ze Státního fondu pro životní prostředí, a to 300 000 Kč na jeden vůz. Z rozpočtu města byla alokována částka 2,5 mil. Kč. O typu vozů bude rozhodnuto výběrovým řízením v rámci dotačního procesu. Náklady na provoz sdílení činí zhruba 220 000 Kč bez DPH za jeden vůz za rok. Do provozních nákladů spadá aplikace, kompletní pojištění, čistící servis případně jiný servis spojený s údržbou vozu a horká linka v případě nenadálých případů. Návratnost investice je odhadována na tři roky při průměrném půjčení na tři hodiny denně, přičemž záruka na baterii je sedm let.

Udržitelnost

První rok životnosti projektu je chápán jako pilotní. Po prvním roce se zhodnotí výsledný efekt projektu a rozhodne se, zda se dále bude ve sdílení elektromobilů pokračovat. Nicméně lze očekávat, že vzhledem ke vzrůstající popularitě elektromobilů by mohl projekt pokračovat nadále a mohla by se z něj inspirovat ostatní města v Česku.

Výstupy, výsledky, dopady

Výsledkem projektu by měla být dobře zavedená služba, která bude usnadňovat občanům cestu do města – ať už kvůli nákupu či návštěvě lékaře. Město Touškov po roce vyhodnotí přínos projektu a rozhodne se, zda v něm nadále pokračovat, nicméně lze předpokládat, že popularita sdílené elektromobility dále poroste. Zájem o službu sdílené elektromobility už projevila i další města a také developeři v místech, kde je k dispozici málo parkovacích míst, a v horách, například v Jeseníkách.

Zdroje

 

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}