Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Společenství firem Lanškrounska

Společenství firem Lanškrounska

Smyslem Společenství firem Lanškournska je zvýšit atraktivitu technických oborů na Lanškrounsku. Zároveň tak zlepšit nabídku kvalifikované pracovní síly pro zaměstnavatele. Na projektu spolupracuje město, školy i podniky.

Výchozí stav

Lanškroun je příkladem jednoho z mnoha menších měst spjatých s využíváním špičkových moderních technologií. Současný nedostatek techniků a odliv perspektivních mladých talentů do vývojových center velkých měst či do zahraničí představuje jedno z vážných omezení budoucího rozvoje celého regionu. Proto je nutné podpořit mladou generaci, která by navázala na dosavadní tradici ve městě a pokračovala v ní.

Desetitisícový Lanškroun je po dlouhá desetiletí spjatý s rozvojem elektrotechniky a elektronických součástek. Proto se zde a v jeho okolí časem usídlila řada firem s unikátními technologiemi v oblasti elektronických součástek, ale také třeba strojírenství nebo vstřikování plastů. Další rozvoj je ale v současné době ohrožen zejména kvůli nedostatku techniků a lidí schopných přinášet nové inovace. Těžko se do regionu získávají odborníci a také značná část absolventů vysokých škol se již do svého rodiště nevrací. Největší šancí na budoucí rozvoj je vytvořit podmínky a zaujmout mladou generaci, aby alespoň někteří mladí odborníci v regionu zůstali, popřípadě se do regionu vrátili s novými vizemi.

Řešení

Společenství firem Lanškrounska je dobrovolné uskupení zástupců lanškrounských firem, Nadačního fondu micro:la a města Lanškroun. Vzniklo s cílem podpořit rozvoj školství na Lanškrounsku a zvýšit atraktivitu technických oborů. Zapojené firmy společně hledají vhodné aktivity a prostředky, kterými by podpořily zájem dětí, žáků a studentů o technické obory. Členové uskupení toto deklarovali dne 10. února 2017 podpisem společného prohlášení.

Do aktivit jsou zapojeny základní a střední školy z Lanškrouna a okolí. K dalším spolupracujícím organizacím patří Městská knihovna Lanškroun, kde mají žáci k zapůjčení deset kusů programovatelných počítačů micro:bit nebo Dům dětí a mládeže Damián, který organizuje kroužek robotiky a programování.

Mezi hlavní činnosti Společenství firem Lanškrounska lze zahrnout materiální podporu – například 3D tisk, stavebnice, počítače micro:bit nebo vybavení dílen, ale také odborná školení pro pedagogy a propagaci aktivit škol a členů. Společenství organizuje soutěž – MICROTELA, ve které se každý účastník učí sestavit a prezentovat svůj projekt. Podporuje také studenty v dalších soutěžích, jako jsou kupříkladu Kyberrobot, Festival vědy a techniky nebo T-Profi.

Náklady, finanční náročnost

Fond technického vzdělávání byl schválen zastupitelstvem Lanškrouna 20. prosince 2017, dary jsou využity účelově (na technické vzdělávání).

Fond je tvořen rozvahově, a to:

  • příspěvek města ve výši 200 tisíc korun ročně,
  • příspěvek dárců, kteří městu poskytnou účelový dar na rozvoj technického vzdělávání (obvykle 20 tisíc korun ročně na firmu),
  • příjmy z reklam, které město poskytne v oblasti technického vzdělávání.

Výstupy, výsledky, dopady

V roce 2019 se za podpory Společenství firem Lanškrounska konalo několik vědeckých soutěží jako Mladý chemik, Festival vědy a techniky nebo MICROTELA, které prokázaly zvýšený zájem žáků místních škol o technické obory.

Základní školy byly díky Společenství a Fondu technického vzdělávání vybaveny např. 3D tiskárnami, micro:bity nebo stavebnicemi. Zástupci firem se pak pravidelně setkávali a diskutovali o možných inovacích. V Domě dětí a mládeže Damián pokračoval kroužek robotiky a programování. Vzdělávací centrum společnosti AVX umožňuje školám zatraktivnit výuku odborných předmětů a nabízí žákům zajímavou odbornou praxi již během jejich studia.

V roce 2020 proběhlo pouze únorové setkání v sídle firmy Schaeffler Production CZ, kde byl představen katalog technických studijních a učebních oborů východních Čech, který by měl studentům usnadnit výběr školy a oboru a zajistit budoucí úspěch na trhu práce.

V prostorách multifunkčního centra L'Art se konal Festival vědy a techniky.

Oblíbená vědecko-technická soutěž MICROTELA se v roce 2020 z důvodu pandemických omezení nemohla konat, plánovaný ročník se přesunul na další rok.

Udržitelnost

Úspěch Společenství a jeho udržitelnost závisí na ochotě města a na přesvědčení firem, že má smysl do něho investovat materiálně i odborně. Výsledek? Už třetím rokem Společenství pokračuje ve své činnosti.

Těší mě, že i přes nepříznivé období způsobené koronavirovou krizí firmy zapojené do Společenství firem nadále pokračují v podpoře technického vzdělávání. Děkujeme za podporu těchto aktivit a budeme doufat, že brzy budou opět probíhat pravidelná setkávání,“ uvedl Radim Vetchý, starosta Lanškrouna.

Odkaz na web

www.lanskroun.eu/spolecenstvi-firem-lanskrounska/ds-1258/archiv=0&p1=1069
 

Zdroje

Tato aktivita (šíření dobré praxe mezi municipalitami) je realizována v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016673 financovaného z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Logo-OPZ-barevne-(1).jpg

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}