Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Technický klub mládeže DDM Rozmarýn v Litoměřicích

Technický klub mládeže DDM Rozmarýn v Litoměřicích

Projekt řeší doposud nedostatečnou nabídku vědecko-technických aktikivit v kraji. Snaží se také zvětšit zájem dětí o technické obory už od raného věku. Tím zlepšit i budoucí situaci na trhu práce, kdy je pracovníků v technických oborech dlouhodobý nedostatek.

Výchozí stav

Počet kvalifikovaných pedagogů technických oborů je nedostatečný, navíc mladší generace dává stále přednost spíše humanitním oborům. Poptávka po technických oborech sice mezi mládeží pomalu roste, avšak ne v takovém rozsahu, jak si žádá trh práce. Jiná situace není ani na Litoměřicku, proto se město zaměřilo na větší podporu vědecko-technického vzdělávání.

Řešení

Vědecko-technické zájmové vzdělávání je oblast, která výrazně profiluje zájem dětí již od základní školy. Proto jej v současnosti mnoho škol začíná stavět na stejnou rovinu jako vzdělávání umělecké či sportovní. Stále větší důraz je kladen na polytechnické vzdělávání, které je složené z přírodovědného, technického a environmentální vzdělávání. Jde o integraci všeobecné a odborné složky vzdělávání, společenskovědních a humanitních předmětů, matematiky, polytechnických i uměleckých předmětů.

Z konference Zdravé město v roce 2011 v Litoměřicích vyplynulo, že i místním občanům podobný druh aktivit chybí. V roce 2012 tak vznikl ve spolupráci s městem Technický klub mládeže (TKM).

Projekt Technického klubu opouští zaběhnutý model kroužků a zavádí platformu, kde soustřeďuje veškeré technické aktivity prolínající se stejně, jako je tomu v reálném světě. Tento model umožňuje přecházet mezi aktivitami, kooperovat, pracovat v týmech a technické problémy řešit v oblastech:

 • modelářství – funkční modely, 
 • plastikové modelářství,
 • stavba hudebních nástrojů,
 • dílna – zpracování materiálů,
 • šicí dílna – textilní tvorba a design,
 • merkur (stavebnice),
 • elektrotechnika a digitální technika,
 • digitální dílna,
 • robotika,
 • fyzikální chemie,
 • Informační a komunikační technologie – programování a hardware,
 • digitální dílna 3D tisk a CNC obrábění,
 • šperkařství.

Platforma je genderově a věkově neomezená, umožňuje spolupráci dětí, studentů a dospělých či škol a firem. Jejím iniciátorem je Jiří Rudolf, který je autorem konceptu klubu.

Náklady, finanční náročnost

Provoz technického klubu mládeže financuje město Litoměřice, stejně jako vybavení a materiál, který je nezbytný pro zabezpečení jeho činnosti. Roční náklady na vybavení TKM činí 300 tisíc korun a na provoz dalších 250 tisíc korun.

Platy pedagogů a lektorů jsou hrazeny z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dalším finančním zdrojem jsou členské poplatky členů TKM. Klub také usiluje o granty a přijímá dary.

Od 1. dubna 2020 využívá TKM krajský projekt technických klubů (ÚK IKAP A2) spolufinancovaný Evropskou unií, prostřednictvím kterého dovybavuje klub, rozšiřuje práce se školními skupinami a buduje polytechnickou učebnu pro práci se školními skupinami v zájmovém technickém vzdělávání. V tomto projektu působí pracovníci TKM i jako metodici. Realizační doba projektu jsou tři roky a udržitelnost dva roky. Podpora činí osm a půl milionu korun.

Výstupy, výsledky, dopady

Projekt přináší odpověď na volání občanů po nedostatku technického vzdělávání pro žáky v kraji. Pracovníci TKM spolupracují se šesti základními školami v okolí a pokrývají i volnočasové vědecko-technické vzdělávání.

Udržitelnost

Jde o trvalý proces, během kterého se rozvíjí a prohlubuje spolupráce technického centra mládeže se školami, městem Litoměřice i Ústeckým krajem.

Odkaz na web

www.technickyklub.cz
 

Zdroj

Tato aktivita (šíření dobré praxe mezi municipalitami) je realizována v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016673 financovaného z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Logo-OPZ-barevne-(1).jpg

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}