Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Trezor přírody v obci Horní Lideč

Trezor přírody v obci Horní Lideč

Výstavba moderního multifunkčního objektu nejen pro rozvoj kulturního a společenského života v obci, ale také pro potřeby vzdělávání.

Výchozí stav

Horní Lideč s více než 1300 obyvateli leží ve východní části Zlínského kraje u státní hranice se Slovenskou republikou. Zároveň je obec unikátní pro svou polohu na pomezí čtyř chráněných krajinných oblastí. Obec neměla historicky žádný objekt pro kulturní a společenské vyžití občanů. Tato absence limitovala rozvoj komunitního a společenského života v obci. Záměr na vybudování objektu pro komunitní setkávání byl dlouhodobý, problém byl ovšem se zajištěním finančních prostředků na samotnou výstavbu.

Řešení

Namísto výstavby kulturního zařízení či společenského domu se obec rozhodla změnit záměr na výstavbu víceúčelového objektu, který kromě klasického kulturního zázemí nabídne i další možnosti využití. Díky své unikátní geografické poloze obec využila k financování projektu program Přeshraniční spolupráce SK-CZ. Obec se nachází na pomezí čtyř chráněných krajinných oblastí (CHKO) – Beskydy, Kysuce, Biele a Bílé Karpaty. Tato skutečnost přivedla vedení obce na nápad vytvořit moderní objekt, který pomocí multimediální expozice nabídne poznávací a vzdělávací prostor pro širokou veřejnost.

V roce 2021 se podařilo tento záměr dokončit. Vznikl tak nový objekt s názvem „Trezor přírody“, který umožňuje škálu využití především v oblasti propagace přírodního bohatství. Formou velkoplošné prostorové projekce se návštěvník přenese do tzv. reálného prostředí přírody. V interaktivním multimediálním prostoru získá konkrétní informace, které si bude moci sám prostřednictvím moderních technologií vyhledat.

Kromě klasické návštěvnické expozice, která tvoří hlavní prvek celého objektu, je možné prostory využívat pro pořádání odborných konferencí, seminářů a vzdělávacích akcí s tematickou vazbou na oblast přírody a ochrany životního prostředí, ale také kulturní a společenské akce. Základem celého projektu je vysoká míra univerzality. Vnitřní dispozice jsou řešeny tak, aby bylo možné snadné propojení či oddělení prostor, nebo, aby bylo možné objekt využívat k více účelům ve stejném čase. Díky tomuto přístupu obec získala novou návštěvnickou atrakci a zároveň také prostory pro rozvoj kulturního a společenského života obce.

Náklady, finanční náročnost

Projekt byl financován z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Celkové náklady na realizaci projektu činily více než 84 milionů korun, dotace z fondu přeshraniční spolupráce činila zhruba polovinu této částky, tedy 43 milionů korun. Vlastní podíl obec financovala částečně z úspor a částečně z úvěru. Projekt byl realizován se zahraniční partnerem – obcí Dohňany. Výše provozních nákladů zatím není známá.

Udržitelnost

Jedná se o dlouhodobý strategický projekt obce. Udržitelnost projektu je zajištěna jednak podmínkami dotace, a také přímou vazbou provozovatele na rozpočet města.

Horní Lideč se vzhledem ke své poloze zaměřuje na cestovní ruch a zvyšování kvality života v obci, čemuž přispěl i projekt Trezor přírody. Obec nabízí turistům a návštěvníkům obce také možnost aktivního využití volného času v Relaxačním a turistickém centru, kde je zároveň i možnost ubytování a stravování v obecní restauraci. V obci se také nachází unikátní mechanický betlém.

Výstupy, výsledky, dopady

Hlavním výstupem je vytvoření nové návštěvnické expozice pro širokou veřejnost, která má za cíl propagovat přírodní bohatství Karpat. Výstupy projektu ovlivní především pohled a chování obyvatel k přírodě, tedy k místu, kde žijí a kde tráví svůj volný čas. Obec tím získala atraktivní turistický cíl a také další možnosti pro edukaci žáků v rámci přírodní expozice. Expozice je plně variabilní a lze ji aktualizovat dle potřeb. Jedná se o unikátní propojení moderních technologií a přírody. Díky výše uvedené univerzálnosti může obec celý objekt využívat i pro celou řadu dalších účelů včetně prostor pro pořádání kulturních a společenských akcí, konferencí, vzdělávacích akcí a dalších událostí.

Odkaz na web

https://www.hornilidec.cz/projekt-trezor-prirody/d-1150

Zdroje

Tato aktivita (šíření dobré praxe mezi municipalitami) je realizována v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016673 financovaného z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Logo-OPZ-barevne-(1).jpg

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}