Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Rozvoj podnikatelského prostředí

Staráme se o rozvoj podnikatelského prostředí v Česku

Regionální kanceláře CzechInvestu naleznete v každém krajském městě.
Propojujeme podnikatele, investory i zástupce státu a samospráv na regionální, centrální i mezinárodní úrovni.
Zakládáme si na sdílení dat, zkušenostech, otevřenosti a vzájemném rozvoji.

Pomáháme podnikatelům
Naše služby mohou využívat podnikatelé nejrůznějšího zaměření – od startupů přes malé, střední a velké podniky až po zahraniční investory. Startupům nabízíme speciální programy na rozvoj růstu i expanzi do zahraničí. Podnikatelům pomáháme s dotacemi, propojujeme je mezi sebou i s představiteli jednotlivých obcí.

Pomáháme investorům
Investoři nepřicházejí pouze do České republiky. Vstupují především do jednotlivých regionů. Zde vytvářejí nejenom pracovní místa, ale také hodnoty, které ovlivňují život obyvatel.  
Na základě terénních šetření doporučujeme investorům vhodná místa pro jejich projekty. Ti se při lokalizaci podnikatelských aktivit rozhodují zejména na základě technické a sociální infrastruktury, dostupnosti kvalifikované pracovní síly a zájmu místní reprezentace o rozvoj podnikání.
 
Pomáháme zástupcům samospráv
Představitelům obcí pomáháme s lákáním vhodných investorů. Každoročně mapujeme na čtyři stovky obcí s pověřenou působností, kde se starostů, primátorů i hejtmanů ptáme, co můžou investorům nabídnout a co jim naopak schází.

Pasportizace podnikatelského prostředí a příklady dobré praxe

Každé místo v Česku je něčím unikátní. Má své silné i slabé stránky, odlišné strategie rozvoje i priority.
Jaký je podnikatelský duch jednotlivých míst? Jaké jsou priority úřadů ve strategickém plánování obcí? Jaké investory by na své území chtěli přilákat a v čem mají konkurenční výhodu?

Naším úkolem je společně se starosty obcí a podnikateli toto prostředí mapovat.
Pravidelně vedeme po celé České republice strukturované rozhovory o podnikatelském prostředí s představiteli obcí i firem. Odpovědi pak doplňujeme o aktuální statistická data.

Vzniká souhrnná analýza, která definuje silná i slabá místa, rozvojový potenciál a konkurenční výhodu regionů z pohledu kvality podnikatelského prostředí a investiční atraktivity podnikatelského prostředí.

Tu nazýváme pasportizací podnikatelského prostředí.
Cílem pasportizace, kterou zpracovávají zástupci našich regionálních kanceláří, je tvorba relevantního podkladu pro strategické plánování rozvoje obcí i pro lokalizaci vhodných firem a investic.

 

Online akademie pro starosty Online akademie pro starosty
více informací
Pasport podnikatelského prostředí Pasport podnikatelského prostředí
více informací
Příklady dobré praxe Příklady dobré praxe
více informací

Případové studie
Příklady dobré praxe zajímavých podnikatelských projektů a spoluprací v regionu.
 

Semináře, konference, soutěž

Investment Academy – Jak efektivně rozvíjet obec? A přilákat ty správné investory? Zkušenosti sdílíme na našich regionálních seminářích, které jsou určené především pro zástupce samospráv.

Investičně atraktivní region – Soutěž Investičně atraktivní region vyhlašujeme od roku 2016 v rámci srovnávacího výzkumu Město pro byznys. Představujeme zde úspěšné příklady obcí v České republice, které efektivně spolupracují s podnikatelskou sférou na hospodářském a investičním rozvoji regionu.  

Potenciál místní ekonomiky – Na konferenci se snažíme informovat, inspirovat a prezentovat tuzemské i zahraniční příklady dobré praxe vedoucí k podpoře lokální ekonomiky, posílení hospodářského růstu regionů a zvýšení životní úrovně v obcích.