Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Vyjížďkový region

Vyjížďkový region je dle regionálního kříže oblastí s velmi nízkou nezaměstnaností, zároveň však nízkou soběstačností na trhu práce. Velká část obyvatel, jak název napovídá, dojíždí za prací mimo region. V řadě případů jde o obyvatele obcí v okolí větších měst, která nabízejí rozmanité pracovní příležitosti. Vyjížďkové regiony disponují v dojezdové vzdálenosti lákavým prostředím pro bydlení.

Case study 1 - Železný Brod

Město se zhruba šesti tisíci obyvateli má bohatou průmyslovou minulost v odvětvích textilu a skla.  Od poloviny 19. století ve městě fungovala rozsáhlá textilní výroba rodu Liebiegů, a to až do přelomu tisíciletí, kdy byli postupně propuštěni všichni zaměstnanci.
V roce 1966 byl zahájen provoz nového sklářského závodu – Železnobrodské sklo.

Ten navazoval na drobnou výrobu ve městě, ještě po roce 2000 zaměstnával na 1 300 lidí. Roku 2009 však dostali výpovědi poslední zaměstnanci a výroba byla definitivně ukončena. Kumulace těchto vln propouštění největších zaměstnavatelů v souběhu s hospodářskou krizí vedla k nárůstu nezaměstnanosti až na 12,4 % na konci roku 2009. Vzhledem k poloze města vůči průmyslovým centrům regionu, kdy v dojezdové vzdálenosti do třiceti minut se nacházejí Turnov, Jablonec nad Nisou nebo Liberec, se situace na pracovním trhu v průběhu následujících let stabilizovala a dnes nezaměstnanost zhruba kopíruje republikový průměr.

I deset let po pádu celého průmyslového segmentu chybí ve městě silný zaměstnavatel. Největším se tak stalo samotné město Železný Brod, které spolu se svými organizacemi a největší výrobní firmou Detesk s.r.o. zaměstnává zhruba jen 200 lidí. Dochází tak k dlouhodobému odlivu rezidentů – v desetiletém horizontu o zhruba 9 %.

Nový velký zaměstnavatel by mohl prakticky využít pouze jeden z objektů po bývalých fabrikách, neboť město se nachází v kopcovitém terénu s nemožností vytvořit novou průmyslovou zónu. Staré objekty jsou ale pro potenciální investory dispozičně velmi nevyhovující. Jde o několikapatrové budovy často ze železobetonu, navíc v záplavovém území. Jakkoliv by tedy obyvatelé i vedení města novou firmu uvítali, není o objekty velký zájem.

Prezentace

Prezentace POU Železný Brod

 

Case study 2 - Roztoky

Středočeský kraj vyniká vysokým zastoupením tzv. vyjížďkových regionů. Typickým příkladem jsou Roztoky, které se nacházejí za severozápadním okrajem Prahy. Jde o obec s pověřeným obecním úřadem s více než 8,5 tisíci obyvateli. Správní obvod obce má přes 27 tisíc obyvatel, z nichž je více než polovina ekonomicky aktivních. Zaměstnání nebo aktivní živnost zde má pouze 51,8 % práceschopných lidí. Přesto má region velmi nízkou nezaměstnanost pohybující se pod 1,5 %.  Důvodem je blízkost Prahy a vynikající dopravní spojení s hlavním městem.

 Podobně jako v jiných vyjížďkových regionech zde nejsou žádné průmyslové zóny ani větší plochy určené pro průmysl. Na území obce se nenachází žádný brownfield vhodný pro průmyslové využití. Kromě akciové společnosti VUAB Pharma vyrábějící léčiva a vědeckotechnických parků zde není žádný významný zaměstnavatel požadující kvalifikovanou pracovní sílu.

Sama obec o většího investora nestojí, spíše rozvíjí svou rezidenční funkci podporou výstavby určené pro bydlení. Disponuje jak rozvojovými plochami zanesenými v územním plánu, tak již připravenými zasíťovanými plochami pro rezidenční výstavbu. Kromě toho se snaží podporovat dostatečné pokrytí občanskou vybaveností. Vzhledem k vysoké vyjížďce obyvatel do Prahy je pro obec důležité posilování vlakové i autobusové dopravy a využívání jejich maximálních kapacit.

Roztoky jsou tak typickým příkladem obce sloužící primárně pro bydlení s kvalitní občanskou vybaveností, ale s vysokou pracovní mobilitou, což je dáno blízkostí Prahy, výbornou dopravní dostupností do hlavního města, neexistencí větších zaměstnavatelů a dostatkem volných ploch pro bydlení. Obec respektuje svou rezidenční funkci a snaží se ji i nadále rozvíjet.

Prezentace
Prezentace POU Roztoky
 

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}