Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Podpůrná inovační infrastruktura

Podpůrná inovační infrastruktura

Inovační infrastruktura přináší výhody nejenom zapojeným subjektům (např. podporovaným začínajícím podnikům, studentům, malým a středním firmám, výzkumným organizacím), ale zároveň i obci, ve které působí. Nesporným benefitem je rozvoj podnikatelského prostředí celého regionu s důrazem na inovace, výzkum a vývoj. Zvýší se prestiž celého regionu a posílí jeho konkurenceschopnost. Díky inkubaci inovativních firem se v oblasti rozšíří nabídka kvalifikovaných pracovních míst a region si tak může udržet mladou generaci.

Inovační infrastruktura nemusí vzniknout pouze ve velkých městech s technickými univerzitami, ale některé druhy mohou (a existují) i v menších městech. Vhodné je využít volné prostory například knihoven, základních škol atd. Inovace totiž nemusí být vždy pouze technická, založená na vědě a výzkumu – důležitý je nápad, nový výrobek nebo nová služba a touha uvést je do praxe.

Základní druhy a formy inovačních infrastruktur

 • Podnikatelské/inovační inkubátory
 • Vědeckotechnické/technologické parky
 • Coworkingová centra / otevřené dílny
 • Centra/kanceláře pro transfer technologií
 • Informační centra pro inovační podnikání
 • Vzdělávací centra na podporu podnikavosti
 • Národní/regionální centra kompetence
 • Centra aplikovaného výzkumu
 • Datová centra

Podnikatelské inkubátory a vědeckotechnické/technologické parky

Jde o organizace sloužící k podpoře vzniku a rozvoje zejména malých a středních podniků. Firmám poskytuje fyzickou podnikatelskou infrastrukturu a další podpůrné služby včetně možnosti vytvářet sítě (propojení firem s experty z různých oblastí a vytváření inovačního ekosystému). Tyto inkubátory a parky se zabývají podporou startupů a přeměňují myšlenky v business. Cílem je poskytnout rozsáhlou a intenzivní podporu pro mladé firmy, které potřebují pomoc zejména na začátku svého životního cyklu, který je nejvíce rizikový. Na území České republiky se podnikatelské inkubátory vyskytují buď samostatně fungující, nebo jsou často ve spojení s vědeckotechnickými parky, případně coworkingovými centry. Inovační infrastruktury jsou zřizovány kraji, městy, univerzitami, či spojením těchto subjektů, zároveň v ekosystému existují i čistě soukromá inovační centra.

Benefity pro firmy
Firma zasídlením v parku získá nejenom kvalitní zázemí pro své podnikání, ale i poradenství a podporu například v oblasti marketingu, účetnictví nebo daní. Inkubované firmy mají dále možnost získat různé granty na svůj rozvoj nebo využít služeb dotačního poradenství. V neposlední řadě je pro firmy velkou výhodou možnost sdílet zkušenosti a znalosti s dalšími subjekty. Konkrétní podpora vždy záleží na typu podniku, na jeho fázi životního cyklu a na segmentu trhu, na kterém firma působí, a na specifikách jednotlivých krajů a měst v ČR.

Zajímavé inkubační programy

 • PointONE sídlí v České zemědělské univerzitě,
 • BUSINESSRUNWAY sídlí v Technologickém centru Akademie věd ČR,
 • XPort sídlí na Vysoké škole ekonomické,
 • MUNI ARTS (MUNI, sociální inkubátor) sídlí v prostorách Masarykovy univerzity,
 • ESA BIC (CzechInvest).

Coworkingová centra

Coworkingová centra slouží pro sdílení pracovních ploch u nezávislých, profesionálních a dalších subjektů, kteří vykonávají na sobě nezávislou práci v různém čase a v různě dlouhém období pronájmu nebo spolupracují na společných projektech. Coworking odstraňuje pocit izolace, nabízí plnohodnotné zázemí, které je technicky vybavené pro výkon práce. Počet míst k pronájmu je volitelný, také ceny za pronájem se liší dle lokality. Hlavním přínosem je flexibilita. Dalším přínosem je reprezentativní a kreativní prostředí pro plánování osobních jednání, možnost účastnit se školicích seminářů pro členy centra, možnost navázat partnerskou spolupráci a úspora nákladů oproti vlastní kanceláři. Každým rokem roste počet nových coworkingových center i osob, které je využívají. Například roku 2018 byl předpokládaný počet coworkerů stanoven na 1,9 milionů a 19 000 coworkingových center po celém světě.

Cílova skupina
Cílovou skupinou coworkingových center jsou freelanceři (odborníci na volné noze), externisté, živnostníci z různých oborů, digitální nomádi, neziskové organizace, začínající podnikatelé, kteří zatím nepotřebují vlastní prostory, nebo ženy, které chtějí i při mateřské dovolené aspoň částečně pracovat. Ve velkých městech si tyto prostory pronajímají i cizinci, například coworkingové centrum Locus v Praze, kde se hovoří pouze anglicky, a proto centra vyhledávají i osoby, které si chtějí zlepšit jazykovou vybavenost. Dle průzkumu Global Coworking Surveys (2011) jsou nejzastoupenější kategorií coworkerů osoby ve věku 20–34 let, dále 35–49 let a nakonec 50–64 let.

Vybavení, prostorové dispozice a dodatečné služby

V každém centru je k dispozici WiFi připojení a sdílení tiskáren. Mezi další služby, které coworkingová centra nabízejí, jsou víkendové a celovečerní pronájmy pro eventy, zapůjčení prezentační techniky, možnost přepisu sídla společnosti na adresu centra, využití sdílené knihovny, pronájem pevných kanceláří, vedení účetnictví. Společné zázemí zahrnuje kuchyňku, zasedací místnosti, automat na kávu apod. Tato centra se většinou nacházejí v lokalitách s dobrou dostupností institucí, jako jsou úřady, pošta, banky, knihovny, univerzity, hotely. Některá centra mají i vlastní recepci, relaxační zónu, možnost hlídání dětí, posilovnu, tým poradců, lektory pro možnost využití jazykových kurzů apod.

Coworkingová centra v České republice

Coworking znamená v doslovném překladu spolu-práce.

V ČR existuje téměř stovka coworkingových center, a to nejen ve velkých městech, ale například i v Bílovci, Humpolci, Jeseníku, Kolíně, Opavě, Prostějově nebo Táboře. Většinu coworkingových center provozují soukromé firmy, ale poměrně často je zakládají také neziskové organizace jako součást různých komunitních nebo vzdělávacích center a několik coworkingových center provozují také města, například Svitavy.

Pro coworkingové centrum v podstatě stačí nevyužívaná (nebo částečně nevyužívaná, například odpoledne) místnost, základní kancelářský nábytek, připojení k internetu, eventuálně tiskárna a kopírka, přístup k sociálnímu zázemí a osoba jako recepční, eventuálně pomocník.

Přehled coworkingových center najdete zde.

Otevřené nebo sdílené dílny

Mnoho lidí má nějaký nápad na nový výrobek nebo zařízení, ale protože nemají vlastní vybavení nebo prostředky na to, aby si ho nechali vyrobit v komerční firmě, nejsou schopni svůj nápad uvést do praxe. Těm mohou pomoci takzvané sdílené nebo otevřené dílny – prostory vybavené různými přístroji a nářadím, kde si mohou s pomocí zkušených pracovníků vyrobit prototyp nebo první várku nového produktu. Kromě klasických řemeslnických dílen existují na tomto principu také například oděvní dílny pro zájemce o šití, grafická studia nebo také otevřené kuchyně pro začínající kuchaře. Některé otevřené/sdílené dílny pořádají kurzy, jak zacházet s určitými druhy nástrojů a přístrojů nebo o výrobních postupech. Zakladateli/provozovateli otevřených/sdílených dílen bývají soukromé subjekty, neziskovky, ale i obecní nebo krajské úřady.

Příklady zajímavých otevřených dílen:

Mezi inovační a technologická centra v ČR patří například:

 • Jihomoravské inovační centrum – podpora podnikání v Jihomoravském kraji od počátku po expanzi na zahraniční trhy, centrum je součástí European Business and Innovation Centres Network. 
 • Moravskoslezské inovační centrum Ostrava – poskytování služeb, které rozvíjí podnikatelské prostředí v Moravskoslezském kraji, vouchery pro startupy a začínající společnosti, pomoc pro firmy zasažené coronavirem, TechArt vouchery pro vylepšení produktů. 
 • Středočeské inovační centrum v Praze – podpora vývoje, výzkumu a inovací, podpora spolupráce výzkumných organizací, veřejného sektoru a firem na území Středočeského kraje. 
 • Platforma Smart Food pro podniky v potravinářském sektoru
 • Social Life Science pro spolupráci institucí, subjektů i jednotlivců působících v oblasti integrované péče
 • Inovační platforma – vzájemná spolupráce měst, obcí, institucí a firem na konkrétních projektech
 • Technologické Centrum Hradec Králové – vzdělávací programy pro ZŠ, SŠ, VŠ, podpora místního podnikatelského prostředí, sdílení kreativních prostor pro grafiky, animátory, ochrana duševního vlastnictví, workshopy v oblasti problematiky IoT.
 • Technologické inovační centrum Zlín – pomoc s vyhledáváním finančních prostředků pro realizaci obchodních příležitostí, podpora transferu technologií mezi univerzitami a průmyslovou praxí, provozování Inovačního portálu Zlínského kraje, vytváření podmínek pro vznik a rozvoj klastrů, vyhledávání partnerů pro výzkumné a vývojové projekty na národní i mezinárodní úrovni, poradenství při vyhledávání možných finančních zdrojů pro inovační projekty.
 • BIC Plzeň – dotace a programy na podporu podnikání, konzultace, semináře, podnikatelský inkubátor, financování na začátku podnikání, inovační centrum vlastní uznávanou evropskou certifikaci European Business and Innovation Centres Network (mezinárodní sdružení podnikatelských a inovačních center).
 • Creative DOCK – nejde o podnikatelský inkubátor, nýbrž o pomoc budovat firmy od úplného začátku až po stabilizaci na trhu nebo případný prodej.
 • eClub Prague – platforma pro studenty ČVUT v Praze, které vede studenty přemýšlet nad svými podnikatelskými nápady.
 • Prague Innovation Center – soukromé business centrum s cílem povzbudit kreativitu a interakci inovativních společností se zaměřením na biotechnologie a příbuzné obory.
 • – startupová laboratoř poskytující mentoring začínajícím firmám – pomoc s propojením investorů a partnerů na území ČR ale i v zahraničí.
 • Škoda AUTO DigiLab – laboratoř společnosti Škoda Auto, která se zabývá vývojem mobility v automobilovém průmyslu.
 • Technologické centrum Akademie věd ČR – podpora zapojení ČR do evropského výzkumného prostoru, příprava studií pro výzkum a inovace, podpora vzniku a rozvoje inovačních firem.

Zdroje

Podpořil EFRR úspěšně rozvoj podnikatelských inkubátorů? [online]. [citováno 17. 8. 2020]. Dostupné z: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_07/SR14_07_CS.pdf
Studie proveditelnosti: Zřízení podnikatelského inkubátoru [online]. [citováno 17. 8. 2020]. Dostupné z: https://www.mubruntal.cz/assets/File.ashx?id_org=1316&id_dokumenty=968139.
Inkubátory [online]. [citováno 17. 8. 2020]. Dostupné z: https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-male-a-stredni-podnikatele/Chcete-dotace/OPPI/Vyuziti-novych-financnich-nastroju/Inkubatory.

 

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}