Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Regenerace brownfieldů

Regenerace brownfieldů

Nachází se ve vašem okolí nemovitost, která stojí spousty let bez povšimnutí?
Umíte si představit, že by se dala využít – např. jako prostory nebo plochy pro místní podnikatele nebo jako nová hasičárna, knihovna či parková odpočinková zóna?
Nebo byste potřebovali pomoct s hledáním investora?

V této části online akademie se vás pokusíme nasměrovat, jak naložit s brownfieldy ve vaší obci. Třeba se nám společně podaří najít řešení i pro brownfieldy zatížené svou původní funkcí, ekologickou zátěží nebo vlastnickou roztříštěností. 

Definice brownfieldu (BF)

Brownfield je nemovitost – pozemek, objekt, areál – která je nedostatečně využívaná, zanedbaná a může být i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Brownfield nelze vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces jeho regenerace. 

(Zdroj: NSRB 2019–2024, kap. 3.3 Definice brownfieldu)

 

Národní strategie regenerace brownfieldů (NSRBF)

 • Zastřešující dokument k problematice Brownfieldů v Česku. V aktualizované verzi je strategie každých 5 let předkládána Vládě ČR.
 • V současné době je platná verza NSRBF 2024, kterou vláda vzala na vědomí 8. července 2019. 
 • VIZE NSRB: koordinovaný přístup pro regeneraci brownfieldů
 • Dlouhodobé cíle: snížení počtu brownfieldů a záborů zemědělské půdy, zlepšení kvality urbanizovaného prostředí, zvýšení socioekonomického rozvoje postižených regionů, využití veřejných prostředků pro podporu regenerace BF.
 • Střednědobé cíle: zapojení evropských zdrojů, variabilita využití regenerovaných BF, systém vzdělávání
 • Za koordinaci a naplňování NSRB je zodpovědné Ministerstvo průmyslu a obchodu.
 • Agentura CzechInvest se svými aktivitami se přímo podílí na tvorbě i naplňování NSRB
 • Prohlédnout strategii  

Komplexní webové stránky o brownfieldech

 • Agentura CzechInvest spravuje webový portál www.brownfieldy.cz, který je hlavní informační platformou pro investory i majitele brownfieldů z řad veřejného i soukromého sektoru. Najdete zde například:
 • ukázky úspěšně revitalizovaných brownfieldů
 • přehled finanční podpory = dotační i nedotační nástroje
 • statistiky a další zajímavá data o brownfieldech
 • aktuality = termíny vyhlášení dotačních programů, zajímavé akce a projekty
 • brownfieldovou knihovnu = užitečné materiály ke stažení (manuály, metodiky, sborníky z BF konferencí aj.)   

Národní databáze brownfieldů

 • slouží k mapování a evidenci lokalit, které odpovídají definici brownfieldu
 • vznikla v roce 2007 v návaznosti na Vyhledávácí studii – původně zmapováno 2600 lokalit
 • zdroj dat pro územní a strategické plánování
 • určena všem typům brownfieldů bez ohledu na vlastnictví (soukromé / veřejné) nebo předchozí využití (průmyslové / zemědělské / vojenské / občanská vybavenost / další)
 • databáze je rozdělena na veřejnou a neveřejnou část
 • prostřednictvím veřejné části databáze jsou brownfieldy nabízeny jako investiční příležitost
 • neveřejná část databáze slouží k evidenci brownfieldových lokalit ucházejících se o různé formy veřejné podpory (dotace) anebo pro statistické účely a tvorbu analýz
 • v současné době je v NDB evidováno více než 4 300 brownfieldů, aktuální statistika je dostupná zde
 • podrobnosti k databázi i manuál pro zapsání lokality najdete zde

Finanční podpora revitalizace brownfieldů

Vrátit život do objektu, který byl dlouho bez využití, je často náročný proces, a to jak časově, tak zejména finančně. V Česku existuje několik dotačních i nedotačních nástrojů, které mohou vlastníci brownfieldu využít k pokrytí nákladů spojených s jejich revitalizací.  

Veřejný sektor

Na začátku je vždy důležité zamyslet se nad tím, k jakému účelu bude obnovený brownfield sloužit? Bude v něm škola, knihovna, kulturně-společenský sál, obecní byty nebo kanceláře či dílny pro místní podnikatele?
 

Při regeneraci veřejných brownfieldů projekty zpravidla rozdělujeme na 2 typy:
 • Revitalizace brownfieldu pro podnikatelské využití – podporu poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Revitalizace brownfieldu pro nepodnikatelské využití – podporu poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj (Státní fond podpory investic)  

Obnovu brownfieldů podporují i další rezorty. Mezi nimi např. Ministerstvo životního prostředí (Státní fond životního prostředí ČR), které poskytuje dotace na sanaci ekologických zátěží a také řídí Operační program spravedlivá transformace zaměřený na Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj.

 
Další možností je využít různé zvýhodněné úvěry a záruky, které municipalitám nabízí například Národní rozvojová banka (NRB). Zajímavou alternativou je také využít spolupráci se soukromým investorem formou tzv. PPP projektu (Public Private Partnership)

Soukromý sektor

Možnosti finanční podpory pro soukromé vlastníky brownfieldů jsou v dnešní době poněkud omezené. Majitelé mohou využít finanční nástroje (úvěry, záruky), které poskytuje Národní rozvojová banka. Snížení energetické náročnosti objektu pak lze řešit například přes Operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (Ministerstvo průmyslu a obchodu / Agentura pro podnikání a inovace)    

Přehled dotačních i nedotačních nástrojů, které lze aktuálně využit pro regeneraci brownfieldů najdete na brownfieldovém webu v sekci Finanční podpora. Programy lze filtrovat podle povahy žadatele (obec, kraj, firma, ostatní).  

S čím vám CzechInvest může pomoct:

 • Poradenství při přípravě a realizaci rozvojových projektů na brownfieldech
 • Konzultace vhodných způsobů financování revitalizace brownfieldu
 • Propojení na široké spektrum expertů, odborných institucí, zástupců veřejné správy i samosprávy
 • Registrace brownfieldu v databázi pro účely získání veřejné podpory nebo k nabízení lokality investorům
 • Zpracování datových analýz z brownfieldového i podnikatelského prostředí ČR
 • Zpracování nabídky brownfieldů a dalších podnikatelských nemovitostí pro investory
Kontakty

Pomůžeme vám v každé fázi revitalizace vašeho brownfieldu. Další kontakty
K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}