Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Aktuální výzvy

Aktuální výzvy

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest dne 30. 4. 2018 vyhlašuje ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky Doplňující nabídku zvýhodněných služeb pro účast v projektu CzechAccelerator:

Vyhlášení III. doplňující nabídky zvýhodněných služeb pro účast v projektu CzechAccelerator

Ve třetí doplňující výzvě projektu CzechAccelerator, čeká na účastníky příležitost strávit tři měsíce v jedné ze zahraničních destinací – New York, Silicon Valley, Londýn a Singapur. Využívat při tom mohou nejenom zvýhodněných služeb mentoringu, poradenství a workshopů, ale i vstupů na networkingové akce či tvorbu marketingových materiálů. Výjezd do zahraničních akcelerátorů je plánován na období září – listopad 2018.

Přihlášky lze podávat v termínu 30. 4. – 13. 5. 2018.

Více informací a potřebné dokumenty k nalezení zde.

Kontaktní osoby:

Anna Hight
anna.hight@czechinvest.org,
tel. 296 342 734
(New York, Singapur),

Karolína Krámková,
karolina.kramkova@czechinvest.org,
tel. 296 342 601
(Silicon Valley, Londýn). 

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest dne 2.5. 2018 vyhlašuje ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky VII. nabídku zvýhodněných služeb pro účast v projektu CzechDemo:

Vyhlášení VII. Nabídky zvýhodněných služeb pro účast v projektu CzechDemo

V sedmé výzvě projektu CzechDemo, čeká na účastníky příležitost vyjet hned na tři mezinárodní start-upové konference- na TechCrunch Disrupt San Francisco (5.-7.9.2018), Web summit Lisabon (5.-8.11.2018) a TechCrunch Disrupt Berlin (29.-30.11.2018).

Přihlášky lze podávat v těchto termínech:

  • TechCrunch Disrupt San Francisco a Web summit 2.5.- 4. 6. 2018
  • TechCrunch Disrupt Berlin 2. 5.-1. 8. 2018

Více informací a potřebné dokumenty k nalezení zde

Kontaktní osoba:

Markéta Škáchová,
marketa.skachova@czechinvest.org,
tel. 296 342 653
 
 

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest dne 2.5. 2018 vyhlašuje ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky II. nabídku zvýhodněných služeb pro účast v projektu CzechMatch:

Vyhlášení II. nabídky zvýhodněných služeb pro účast v projektu CzechMatch

První kolo matchmakingových programů se po Singapuru chystá také v San Franciscu, New Yorku a Londýně. České start-upy toužící vstoupit na zahraniční trhy mají jedinečnou šanci využít našich zvýhodněných služeb. Na účastníky programu čekají workshopy a koučování s místními mentory, bohatý doprovodný program zaměřený na networking a vrcholem semináře bude tzv. pitch night, kde se české start-upy představí místním investorům, korporátním klientům a také zástupcům celého zdejšího start-upového ekosystému. Výjezd na semináře je naplánován v září (San Francisco), říjnu (New York) a listopadu (Londýn) 2018.

České inovativní firmy v rámci programu obdrží předodletové školení, zpáteční letenky pro dvě osoby hrazené z 50 procent, zdarma 7 hodin individuálního mentoringu, 2 workshopy a samotné setkání s investory a start-upovou komunitou na matchmakingové akci – pitch night, jež může znamenat pro jeden start-up úsporu až 100 tisíc korun.
 

Přihlášky lze podávat v termínu:    

  • 2. 5.  – 4. 6. San Francisco
  • 2. 5. – 24. 7. New York
  • 2. 5. – 24. 7. Londýn

Více informací a potřebné dokumenty k nalezení zde.

Kontaktní osoby:

Petr Kopeček
petr.kopecek@czechinvest.org
+420 296 342 737
+420 720 052 598

 

 

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest dne 11. 5. 2018 vyhlašuje ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky Doplňující nabídku zvýhodněných služeb pro účast v projektu CzechStarter:

 

Vyhlášení III. doplňující nabídky zvýhodněných služeb pro účast v projektu CzechStarter

Projekt CzechStarter nabízí mladým začínajícím společnostem (start-upům) možnost čerpat až 150 hodin mentoringu a dále poradenství v oblasti financí, PR & Marketingu nebo práva a práva duševního vlastnictví. Ti nejlepší pak dostanou šanci zúčastnit se dvoutýdenního campu v Silicon Valley.

Přihlášky lze podávat v termínu 11. 5. – 25. 5. 2018, do 18:00 hod

Více informací a potřebné dokumenty najdete zde.

Kontaktní osoby:

Veronika Kudelová
veronika.kudelova@czechinvest.org
+420 296 342 718


Filip Hartmann
filip.hartmann@czechinvest.org
+420 296 342 536