Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Aktuální výzvy

Aktuální výzvy

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest dne 20. 9. 2018 vyhlašuje ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky Nabídky zvýhodněných služeb pro účast v projektu CzechAccelerator:

Vyhlášení V. Nabídky zvýhodněných služeb pro účast v projektu CzechAccelerator

V již páté výzvě projektu CzechAccelerator, čeká na účastníky příležitost strávit tři měsíce v jedné ze zahraničních destinací – New York, Silicon Valley, Londýn a Singapur. Využívat při tom mohou nejenom zvýhodněných služeb mentoringu, poradenství a workshopů, ale i vstupů na networkingové akce či tvorbu marketingových materiálů. Výjezd do zahraničních akcelerátorů je plánován na období duben–červen 2019. 

Přihlášky lze podávat v následujících termínech:    

  • 20. 9. – 16. 11. 2018

Více informací a potřebné dokumenty k nalezení zde.

Kontaktní osoba:

Anna Hight
anna.hight@czechinvest.org
+420 296 342 734 (New York, Singapur)

Karolína Krámková​
karolina.kramkova@czechinvest.org
+420 296 342 601 (Silicon Valley, Londýn)

Poskytnuté údaje budou sloužit pouze pro účely uchování komunikace, a tedy zodpovězení dotazu, který byl prostřednictvím kontaktního e-mailu zaslán.

Příležitost pro české start-upy ověřit si svůj byznys model v Asii, na konferenci Slush Tokyo.

VIII. výzvu projektu CzechDemo, se kterou zavítáte až do dalekého Japonska na výjimečnou konferenci Slush Tokyo. Zde se setkávají technologické firmy z celé Asie i světa a zde také můžete získat své první asijské zákazníky či byznys partnery. Představte svou společnosti na této jedinečné konferenci, poznejte s námi Japonskou orientální byznys kulturu a získejte desítky kontaktů. Nabírejte vědomosti pro plánovanou expanzi a představte se světu s CzechInvestem.

Projekt CzechDemo nabízí originální doprovodný program zaměřený především na networking. Spojíme Vás s českými zastupitelskými úřady, českými společnosti fungujícími na zdejších trzích nebo pro Vás zorganizujeme zajímavé přednášky a workshopy. Pojeďte s námi do světa!

Přihlášky do programu CzechDemo Slush Tokyo lze podávat v termínu

2. 10. – 22. 11. 2018

Více informací a potřebné dokumenty k nalezení zde

Kontaktní osoba:

Markéta Škáchová,
marketa.skachova@czechinvest.org,

+420 296 342 653

Více informací a potřebné dokumenty k nalezení zde.

 

Poskytnuté údaje budou sloužit pouze pro účely uchování komunikace, a tedy zodpovězení dotazu, který byl prostřednictvím kontaktního e-mailu zaslán.
Aktuální výzvy attachment

CzechInvest vyhlásil III. doplňující výzvu pro podávání přihlášek do projektu CzechMatch

Projekt CzechMatch pomáhá start-upům otestovat správné nastavení jejich byznys modelu prostřednictvím osobního kontaktu se zahraničními odborníky. Na setkáních zprostředkovaných přímo CzechInvestem získají zpětnou vazbu a rady ohledně vstupu na zahraniční trh a mají možnost uzavřít nové obchody, navázat partnerství a zaujmout investory. Přihlášky do projektu CzechMatch k účasti na akcích v Singapuru a San Franciscu, které se budou konat v lednu a únoru 2019, je možné poslat agentuře CzechInvest nejpozději do 16. (San Francisko) a 27. (Singapur) listopadu 2018.

Přijeli jsme do Asie, abychom prozkoumali nové trhy a příležitosti. Je to úplně skvělé prostředí, byli jsme na obchodních schůzkách jak v Singapuru, tak v Indonésii a Vietnamu. Vnímáme to jako ideální způsob, jak se dostat s byznysem z Evropy do světa,“ popisuje své zkušenosti z několikadenního pobytu v Asii letos v červnu Jiří Voříšek z MiHybrid.

Přihlášky do programu CzechMatch lze podávat v termínu:

12. 11. – 16. 11. 2018 – San Francisco
12. 11. – 27. 11. 2018 - Singapur

Kontaktní osoba:

Petr Kopeček,
petr.kopecek@czechinvest.org,

+420 296 342 737

Více informací a potřebné dokumenty k nalezení zde.

 

Poskytnuté údaje budou sloužit pouze pro účely uchování komunikace, a tedy zodpovězení dotazu, který byl prostřednictvím kontaktního e-mailu zaslán.