Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Aktuální výzvy

Aktuální výzvy

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest dne 26. 2. 2018 vyhlašuje ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky Nabídky zvýhodněných služeb pro účast v projektech CzechDemo a CzechMatch:

Vyhlášení VI. Nabídky zvýhodněných služeb pro účast v projektu CzechDemo

V šesté výzvě projektu CzechDemo, čeká na účastníky příležitost zúčastnit se hned dvou mezinárodních akcí: RISE HONG KONG (9.-12.7.2018) a UNBOUND LONDON (18.- 19.7.2018).

Přihlášky lze podávat v termínu 26.2. – 4. 4. 2018

Více informací a potřebné dokumenty k nalezení zde

Kontaktní osoba:

Markéta Škáchová,
marketa.skachova@czechinvest.org,
tel. 296 342 653
 

Vyhlášení doplňující Nabídky zvýhodněných služeb pro účast v projektu CzechMatch

I. doplňující výzva projektu CzechMatch nabízí příležitost zúčastnit se matchmakingové akce a představit svůj start-up před investory, potencionálními obchodními partnery a start-upovou komunitou v Singapuru, odkud je to jen krůček na trhy ASEANu a ostatních států Asie.

Přihlášky lze podávat v termínu 26.2. – 26. 3. 2018 

Více informací a potřebné dokumenty k nalezení zde

Kontaktní osoba:

Petr Kopeček,
petr.kopecek@czechinvest.org,
+420 296 342 737

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest dne 19. 3. 2018 vyhlašuje ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky Nabídku zvýhodněných služeb pro účast v projektu CzechAccelerator:

Vyhlášení III. Nabídky zvýhodněných služeb pro účast v projektu CzechAccelerator

Ve třetí výzvě projektu CzechAccelerator, čeká na účastníky příležitost strávit tři měsíce v jedné ze zahraničních destinací – Silicon Valley, New York, Londýn a Singapur. Využívat při tom mohou nejenom zvýhodněných služeb mentoringu, poradenství a workshopů, ale i vstupů na networkingové akce či tvorbu marketingových materiálů. Výjezd do zahraničních akcelerátorů je plánován na období září–listopad 2018.

Přihlášky lze podávat v termínu 19. 3. – 19. 4. 2018.

Více informací a potřebné dokumenty k nalezení zde.

Kontaktní osoby:

Anna Hight
anna.hight@czechinvest.org,
tel. 296 342 734
(New York, Singapur),


Karolína Krámková,
karolina.kramkova@czechinvest.org,
tel. 296 342 601
(Silicon Valley, Londýn).


 

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest dne 22. 3. 2018 vyhlašuje ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky Nabídku zvýhodněných služeb pro účast v projektu CzechStarter:

Vyhlášení III. Nabídky zvýhodněných služeb pro účast v projektu CzechStarter

Účastníci třetí výzvy projektu CzechStarter mají možnost během 7měsíční Basic fáze čerpat mentoring a služby poradenských společností. Ti nejlepší budou mít možnost vyjet na 2týdenní pobyt v Silicon Valley nabitý mentoringem, workshopy a networkingovými akcemi. Na konci projektu se nejúspěšnější společnosti představí na Fóru investorů.

Přihlášky lze podávat v termínu 22. 3. – 26. 4. 2018.

Více informací a potřebné dokumenty k nalezení zde.

Kontaktní osoby:

Veronika Kudelová
veronika.kudelova@czechinvest.org,
tel. 296 342 718

Filip Hartmann,
filip.hartmann@czechinvest.org,
tel. 296 342 536

Kryštof Kothbauer,
krystof.kothbauer@czechinvest.org,
tel. 296 342 732