Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

CzechDemo

CzechDemo

Představte svůj start-up světu

 

S projektem CzechDemo se mohou start-upy prezentovat na velkých mezinárodních akcích a zviditelnit tak svůj inovativní produkt. Mladí podnikatelé mají možnost vystavovat na nejznámějších veletrzích, festivalech a konferencích.

CzechDemo je určen pro české podniky s:
  • inovativním produktem/službou min. prototypem/beta verzí produktu
  • stářím do 7 let
  • maximálně 50 zaměstnanci
  • sídlem v ČR a provozovnou mimo region hlavního města Prahy
  • statutem právnické osoby
  • motivací mezinárodně působit

Nabízené služby

Nabízené služby

Díky zkušeným mentorům budou mít start-upisté jedinečnou možnost kvalitně se připravit na start-upové akce jako CES, Slush, TechCrunch Disrupt či Web Summit. Získají příležitost prezentovat svůj produkt či službu a ucházet se o zájem investora nebo během networkingu navazovat důležité kontakty.

CES_Logo-(1).jpg Slush_Black_Logo-(1).png techcrunch-disrupt-logo-(1).png Web_Summit_2015_logo-(1).png

Více informací o aktuálních výzvách lze sledovat na podporastartupu.cz

Zuzana VedralováProjektová manažerka CzechDemo+420 296 342 653zuzana.vedralova@czechinvest.org