Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Akcelerace startupů

Akcelerace startupů

Chcete raketově posunout váš startup nebo spin-off na mezinárodní úroveň? Nový program nabízí klíčovou podporu pro akceleraci vašich produktů i služeb a připravuje vás na úspěšný vstup na zahraniční trhy.

CzechInvest pokračuje v úspěšném a dlouhodobém podporování technologických firem prostřednictvím startupových programů. Zatímco Technologická inkubace se zaměřuje na podporu začínajících podniků v Česku, program Internacionalizace se specializuje na jejich akceleraci. Pomáhá v rozvoji potenciálu už fungujících českých startupů s cílem posílit spolupráci v oblasti inovací mezi českými startupy a špičkovými světovými startupovými ekosystémy.

V rámci akcelerace je možné podpořit obchodní a investiční strategie startupů na zahraničních trzích, inovovat jejich produkty a služby na základě mezinárodního know-how, připravit je na zahraniční expanzi nebo přenést zkušenosti z konkurenčního globálního prostředí.

První výzva je spuštěna. Stáhněte si dokumenty k výzvě níže!

Příjem žádostí začne 24. 6. 2024, abychom zachovali dříve avizovanou možnost podávat žádosti po dobu 14 dní, prodlužujeme výzvu a podání žádostí až do 7. 7. 2024.

Nejzazší datum pro podání žádosti je 7. 7. ve 23:59. K podání přihlášek je třeba platný kvalifikovaný osobní elektronický podpis, například od I.CA. Příloha č. 12 není povinná pro podání přihlášky.

Využijte služby pre–akcelerace, která je poskytována jako průvodce procesem! Díky této službě snadno podáte žádost, urychlíte proces jejího posouzení a vyvarujete se případným formálním vadám. Registraci do služby pre–akcelerace, pokud chcete tuto službu využít, je nutné provést před podáním žádosti do programu.

Registrace do pre–akcelerace

Jak to celé funguje?

V rámci programu je možné získat kombinovanou podporu až do výše 3 mil. Kč formou služeb spojených s následujícími klíčovými aktivitami:

Pre–mentoring

Za pomocí odborníků Vám pomůžeme stanovit strategii expanze a plán rozvoje, díky kterému naplno využijete potenciál startupu i samotného programu s ohledem na maximální využití dalších klíčových aktivit.

Akcelerace

Využitím mentoringových a odborných služeb nastavíte další rozvoj Vašeho inovativního řešení, podnikání a přípravy na internacionalizaci.  Podpoříme Vaši účast na workshopech, B2B setkáních, konferencích či zapojení do krátkodobých akceleračních programů v zahraničí.

Expanze

Vašim pokročilým řešením pomůžeme expandovat na zahraniční trhy. Díky využití dlouhodobých zahraničních akceleračních programů a odborných, mentoringových a jiných služeb dosáhnete vašich cílů.

R&D Expanze

Pokud se vám podaří v hodnotícím procesu kvalifikovat do R&D Expanze, získáváte nárok na podporu stejných aktivit jako v Expanzi a navíc dotaci ve výši až 3 mil. Kč.

Koho hledáme?

  • Startupy/spin-offy a inovativní podniky (s deeptech technologiemi) do stáří 7 let nabízející technologicky nebo procesně inovativní produkt/službu.

Informace k výzvě

Ke dni 5. června 2024 došlo k aktualizaci přílohy č. 2 – Příručka pro Žadatele – Založení žádosti v AIS CI.

Ke dni 17. června došlo k aktualizaci textu Výzvy, byl upraven termín pro příjem žádostí.

Kde dni 21. června došlo k aktualizaci přílohy č. 3 – Prohlášení k žádosti o podporu v režimu de minimis. Dne 1. června 2024 byl spuštěn upravený centrální registr podpor malého rozsahu (RDM). Dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/2831 ze dne 13. prosince 2023 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/) dochází k navýšení maximálního limitu podpory de minimis pro jeden podnik z 200 000 EUR na 300 000 EUR (po dobu 3 let).
Více informací v  tiskové zprávě ÚOHS.

Nejzazší datum pro podání žádosti je 7. 7. ve 23:59. K podání přihlášek je třeba platný kvalifikovaný osobní elektronický podpis, například od I.CA. Příloha č. 12 není povinná pro podání přihlášky.

Přihlášení do výzvy

 

V případě dotazů či nejasností jsme si pro vás připravili odpovědi na nejčastější otázky.

Pokud svou odpověď nenajdete, kontaktujte nás na akcelerace@czechinvest.org.

Tento program je realizován v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 1.4. Digitální ekonomika a společnosti, inovativní start-upy a nové technologie, financovaného z EU Nástroje pro oživení a odolnost, který je ústředním prvkem Next Generation EU.

logo_NPO-3.png

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}