Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Tech4Life

Tech4Life

Oblasti zájmu

 • Biotechnologie
 • Medtech
 • Life sciences
 • Defence a security
 • Cybersecurity
 • Crisis response
 • Civil resilience
 • Civil protection

Česko je zemí, která vytvořila základy genetiky, představila světu kontaktní čočky nebo stolní elektronový mikroskop a úspěšně vyvinula sloučeniny, na nichž jsou založeny současné léky proti AIDS. Zároveň je atraktivním místem pro výzkum, vývoj a výrobu v odvětví zdravotnictví. Rozvoj je podporován účinnou patentovou ochranou, přijetím Evropských standardů GMP, GLP a GCP i vládní podporou výzkumu, vývoje a přenosu znalostí mezi vědeckou a podnikatelskou sférou.

Česká vláda stanovila vývoj nových léčiv, diagnostiky a zdravotnických prostředků jako jednu z prioritních oblastí. V uplynulém desetiletí investovala z veřejných zdrojů více než 2,5 miliardy eur na posílení výzkumné infrastruktury v tomto sektoru. V Praze, Brně a Olomouci byla dokončena nová výzkumná centra vybavená nejmodernější technikou, která doplňují stávající výzkumné kapacity Akademie věd České republiky a tuzemských univerzit.

České výzkumné týmy jsou mezinárodně uznávané díky kvalitnímu výzkumu v oblastech molekulární genetiky, imunologie, analytické a farmaceutické chemie a biochemie, kardiologie, neurologie, metabolických onemocnění a v poslední době i lékařských aplikací nanotechnologií.

Úspěch společností a výzkumných pracovišť působících v Česku vychází z dosavadních výsledků v oblasti výzkumu a vývoje a současně i tradičně vysoké kvality vzdělávání. Podle statistik Ministerstva školství na období 2019–2020 je do přírodovědných studijních programů na univerzitách zapsáno více než padesát tisíc studentů. Řadí se sem i Univerzita Karlova v Praze, která se řadí k nejstarším v Evropě, s tradicí sahající do roku 1348.

Česko je pro investování vhodné z několika důvodů:

 • vysoká úroveň akademické a výzkumné základny se silnou vazbou na průmysl
 • klinický a translační výzkum podporovaný provázáním s univerzitami, výzkumnými institucemi, průmyslem a systémem veřejné zdravotní péče
 • prokázaný úspěch globálních společností působících ve výzkumu i výrobě
 • dostupnost absolventů vysokých škol a odborných pracovníků za konkurenceschopné ceny
 • regulační a patentové prostředí harmonizované s regulativy Evropské unie
 • podpůrné podnikatelské prostředí a pobídky pro výzkum, vývoj a výrobu
Hana ChlebnáŘeditelka TECH4LIFE HUB+420 724 563 229hana.chlebna@czechinvest.org
K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}