Agentur für Wirtschafts und Investitionsförderung

Neuigkeiten

Das Informationssystem erleichtert die Geldschöpfung von der EU

ISOP gewann im Wettbewerb MICROSOFT INDUSTRY AWARDS.

16.05.2008
Das Informationssystem erleichtert die Geldschöpfung von der EU

logo OPPIInformační systém ISOP 7–13, který Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest používá od 1. března roku 2007 k administraci Operačního programu Podnikání a inovace, získal první cenu v soutěži Microsoft Industry Awards 2008 v kategorii Státní správa a samospráva. Ceny uděluje společnost Microsoft svým partnerům za inovativní aplikace nástrojů Microsoft s vysokým přínosem pro zákazníka. Systém ISOP 7–13 implementovala pro CzechInvest společnost ASD Software. Podnikatelé, kteří systém používají, znají tu část, která slouží k posílání žádostí o dotace, tzv. eAccount.

logo EEIRozsáhlá agenda Operačního programu podnikání a inovace klade velké nároky na systém administrace. Informační systém ISOP 7-13 je zásadním nástrojem pro plnění našeho cíle, kterým je kultivace a podpora podnikatelského prostředí v České republice,“ říká k ocenění Vít Štěpánek, ředitel IT agentury CzechInvest.

Systém ISOP 7–13 je klíčovým projektem Ministerstva průmyslu a obchodu, pomocí něhož budou čerpány prostředky z fondů Evropské unie. Systém zajišťuje komplexní a efektivní sledování realizace OPPI. Podporuje administraci jednotlivých programů v celém jejich životním cyklu, tj. od vyhlášení programů až po jejich vyhodnocení, a jednotlivých projektů od vložení registrační žádostí až po následné monitorování projektu.

Součástí systému je internetová aplikace eAccount http://www.czechinvest.org/eaccount, prostřednictvím které posílají žadatelé o podporu z OPPI do agentury CzechInvest většinu dokumentů, a to přímo ze své kanceláře či domova. Výrazně se tím sníží náklady a časová náročnost administrace projektů. Aplikace eAccount má řadu výhod. Systém je snadno ovladatelný a nevyžaduje žádné speciální programové vybavení.  

Informationssystem ISOP 7–13, welches die Agentur zur Förderung der Unternehmertätigkeit und Investitionen CzechInvest vom 1. März 2007 zur Administration des Operationsprogramms der Unternehmertätigkeiten und Innovation benutzt, bekam den ersten Preis im Wettbewerb Industry Awards 2008 in der Kategorie Staatsverwaltung und Selbstverwaltung. Die Preise der Gesellschaft Microsoft erteilt sie ihren Partnern für die innovative Applikation der Instrumente von Microsoft mit einem großen Beitrag für die Kunden. Das System ISOP 7–13 implementierte für CzechInvest die Gesellschaft ASD Software. Unternehmer, die dieses System nutzen, kennen den Teil, welcher zum Abschicken von Forderungen für Dotationen eingesetzt wird, sog. eAccount.

„Die umfangreiche Agenda des Operationsprogrammes der Unternehmertätigkeit und Innovation stellt hohe Anforderungen auf das System der Administration. Das Informationssystem ISOP 7-13 ist ein grundlegendes Instrument für das erfüllen unserer Ziele, welche die Kultivierung und Unterstützung des Unternehmergebietes in der Tschechischen Republik sind“ sagt zur Bewertung Vít Štěpánek, IT Direktor der Agentur CzechInvest.

Das System ISOP 7–13 ist das Schlüsselprojekt des Industrieministeriums und Handelsministeriums, mit deren Hilfe die Mittel aus den Fonds der Europäischen Union geschöpft werden. Das System sichert eine komplexe und effektive Betrachtung der Realisierung OPPI. Es unterstütz die Administration der einzelnen Programme in deren gesamten Lebenszyklus, das ist vom Ernennen der Programme bis zu deren Bewertung, und den einzelnen Projekten vom einreichen der Registrierungsanforderung bis zum folgenden beobachten des Projektes.

Teil des Systems ist die Internet Applikation eAccount http://www.czechinvest.org/eaccount, mittels welcher die Bewerber um die Unterstützung aus dem OPPI werben, von denen die meisten Dokumente in die Agentur CzechInvest geschickt werden, und das direkt aus ihrer Kanzlei oder von Zuhause aus. Es werden so erheblich die Kosten und der Zeitaufwand der Projektadministration gesenkt. Die Applikation eAccount hat eine Reihe an Vorteilen. Das System ist leicht zu bedienen und verlangt keine speziellen Programmausstattungen.

Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung unserer Webseite anbieten zu können. Wenn Sie unsere Seite nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zur Vewendung von Cookies finden Sie