Novinky

Die Messe CEBIT in Deutschland brachte die Haupttrends in der Entwicklung von digitalen Applikationen

29.03.2017

Nejdůležitější akce v oboru informačních a komunikačních technologií, veletrh CeBIT se konala ve dnech 20. až 24. března 2017 v Hannoveru. Nejmodernější ICT řešení pro systémy soukromého a veřejného sektoru představilo přes tři tisíce firem ze sedmdesáti zemí světa a zhlédlo dvě stě tisíc návštěvníků.Letošní ročník slavnostně zahájila německá spolková kancléřka Angela Merkel s ministerským předsedou Japonska Shinzō Abe.

Hlavním tématem veletrhu CeBIT 2017 byla digitální ekonomika. Na konkrétních případech mohli návštěvníci sledovat možné využívání digitalizace v praxi, od minibusu, jenž díky umělé inteligenci odpovídá na dotazy cestujících, přes drony až po chytrá města.Nové oblasti využití umělé inteligence představilo zejména Japonsko, partnerská země veletrhu. Na 7200 m2 výstavní plochy prezentovalo své novinky z oblasti digitálních inovací 120 japonských firem.

V úterý 21. března 2017 se v prostorách japonského pavilonu konal seminář na téma Česko – japonská spolupráce v oblasti digitalizace. V úvodní prezentaci představil profesor Vladimír Mařík oblast průmyslu 4.0 v České republice. Generální ředitel CzechInvestu Karel Kučera informoval o japonských investicích v Česku a příležitostech českého výzkumu a vývoje a spolupráci Japonska a České republiky se ve své prezentaci věnoval generální ředitel agentury JETRO Praha Tadashi Murakami. Na závěr zástupci obou agentur Karel Kučera a Tadashi Murakami podpisem aktualizované dohody o porozumění stvrdili spolupráci v oblasti podpory výzkumně-vývojových projektů.

Více informací o veletrhu najdete na webových stránkách veletrhu cebit.de

 

Die wichtigste Aktion im Bereich von Informations- und Kommunikationstechnologien, die Messe CeBIT, fand vom 20. bis 24. März 2017 in Hannover statt. Über Dreitausend Firmen aus sechzig Ländern der Welt stellten modernste ICT Lösungen für Systeme des privaten und öffentlichen Sektors vor, und sie wurden von Zweihunderttausend Besuchern angeschaut.

Der diesjährige Jahrgang wurde feierlich von der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem Premierminister von Japan, Shinzō Abe, eröffnet. Auch der Generaldirektor der Agentur CzechInvest Karel Kučera fehlte nicht.

Am Dienstag, den 21. März 2017 fand in den Räumen des japanischen Pavillons ein Seminar über das Thema Tschechisch-japanische Zusammenarbeit im Bereich der Digitalisierung statt. In der einleitenden Präsentation stellte Professor Vladimír Mařík den Bereich der Industrie 4.0 in der Tschechischen Republik vor. Der Generaldirektor der CzechInvest, Karel Kučera, informierte über die japanischen Investitionen in Tschechien und die Gelegenheiten der tschechischen Forschung und Entwicklung. Das Seminar wurde mit einer Präsentation des Generaldirektors der JETRO Prag, Tadashi Murakami, das sich der Zusammenarbeit von Japan und der Tschechischen Republik widmete, abgeschlossen.

Hauptthema der Messe CeBIT 2017 war die digitale Wirtschaft. An konkreten Beispielen konnten die Besucher die mögliche Nutzung der Digitalisierung in der Praxis verfolgen, von einem Minibus, der dank künstlicher Intelligenz auf die Fragen der Reisenden antwortete, über Drohnen bis hin zu intelligenten Städten.

Neue Bereiche der Nutzung von künstlicher Intelligenz stellte insbesondere Japan vor, das Partnerland der Messe. Auf 7200 m² Ausstellungsfläche präsentierten 120 japanische Firmen ihre Neuheiten aus dem Bereich digitaler Innovationen.

Mehr Informationen über die Messe finden Sie auf den Webseiten der Messe cebit.de