Business and Investment Development Agency

Asia Business Conference (ASBUCO) 2017

Event

Asia Business Conference (ASBUCO) 2017

2017-05-25 02:00:00 2017-05-25 01:59:59 Europe/Prague Asia Business Conference (ASBUCO) 2017 Prague test@czechinvest.cz
25 May 2017
02:00 - 01:59
Prague

Prague

Organizátor
Governance Institute

Záštita
Záštitu akci udělili Ing. arch. Jaroslav Klaška, poslanec Parlamentu ČR a agentura CzechInvest.

Datum
25. května 2017

Místo konání
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Malostranské náměstí 7/19, Praha 1, místnost č. 48 („Konírna“)

Webová stránka
www.asbuco.cz

Účastníci
Předpokládaný počet účastníků je 100 osob (kumulativně) včetně:

  • účastníků ze státních institucí, které se zabývají obchodní spoluprací s asijskými zeměmi,
  • bankovních institucí s dlouhou zkušeností v bankovním prostředí v cílových regionech,
  • zástupců tisku,
  • asijských firem s pobočkou v České republice,
  • českých firem, které se již aktivně podílejí nebo mají zájem se aktivně podílet na spolupráci s cílovými teritorii.

Cíle konference
Asia Business Conference ASBUCO 2017 je výroční konference o podnikání a obchodní spolupráci s asijskými teritorii. Jedná se o setkání komunity investorů, obchodníků a politických subjektů, které podporují rozvoj obchodní spolupráce s asijskými teritorii. Cílem konference je podpořit obchodní spolupráci mezi českými institucemi a jejich asijskými protějšky. Tohoto cíle bude dosaženo vytvořením platformy pro diskuze a setkávání odborníků ze státní i soukromé sféry. Téma konference je „Asie v českém byznysu: Kam směřujeme?“. 
Letošní konference je rozdělena do tří bloků. První se zaměří na zahraniční obchod, druhý na asijské investice v ČR a třetí na spojený výzkum a vývoj. Řečníci ze státní i soukromé sféry přednesou příspěvky na téma současného stavu exportu, investic, výzkumu, politické spolupráce a nastíní perspektivy budoucího vývoje. Každý blok by měl rovněž pokrýt současné výzvy ve zmiňovaných oblastech a navrhnout kroky pro další rozvoj obchodní spolupráce mezi ČR a asijskými teritorii.

Kontaktní osoby
Tomáš Pala, výkonný ředitel Governance Institute, pala@govin.org, +420 739 304 628
Michaela Očková, zástupkyně ředitele Governance Institute, ockova@govin.org, +420 601 305 889

Organizer
Governance Institute

Patronage
The event is organized under the patronage of Mr. Jaroslav Klaška, a Member of Parliament of the Czech Republic, and CzechInvest.

Date
25th May 2017


Venue
Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, Malostranské náměstí 7/19, Praha 1, Room no. 48 („Konírna“)

Website
www.asbuco.cz

Attendees
anticipated number of attendees is 100 persons (cumulatively) including:

  • attendees of state institutions involved in business cooperation with Asian countries,
  • bank institutions with long experience in bank environment in target territories,
  • press representatives,
  • companies from target countries settled in Czech Republic,
  • Czech companies already involved in or considering doing business with target territories.

Conference Aims
Asia Business Conference (ASBUCO) 2017 is an annual conference on entrepreneurship and business cooperation with Asian territories. It is a meeting of the community of investors, businesspersons and political subjects involved in cooperation with the target countries. The aim of the conference is to support business cooperation between Czech institutions and their foreign counterparts from the target region. This objective will be achieved by creating a platform for discussions and meetings of experts from both state and private sphere. The topic of the conference is ‘Asia in Czech Business: Where Are We Heading?’.

The conference will consist of three main parts – the first one focusing on foreign trade, the second one on investments and the third one on research and development. The key speakers from state institutions as well as private sphere will hold speeches on the current situation of export, investments, research, environmental protection, and political cooperation between the Asian region and the Czech Republic and outline its future perspectives. Each session shall include the coverage of the current challenges and vision of further steps that shall be taken to move the business cooperation to the next level.

Contact Persons
Tomáš Pala, Director, Governance Institute, pala@govin.org, +420 739 304 628
Michaela Očková, Deputy Director, Governance Institute, ockova@govin.org, +420 601 305 889

We use cookies to ensure optimal functioning of our website. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. More information here
}