Business and Investment Development Agency

CENTRAL NANO

Event

CENTRAL NANO

2016-06-01 02:00:00 2016-06-01 01:59:59 Europe/Prague CENTRAL NANO Czech Republic (Brno) test@czechinvest.cz
01 Jun 2016
02:00 - 01:59
Czech Republic (Brno)

Czech Republic (Brno)

CENTRAL NANO: Advanced materials and nanotechnologies for high added value products and process industries

BIC Plzeň ve spolupráci s Jihomoravským inovačním centrem připravuje mezinárodní akci na propagaci potenciálu České republiky v oblasti nanotechnologií. V rámci jednodenní akce se účastníci dozvědí, jaké jsou nové trendy v oboru nanotechnologií a jaké finanční nástroje lze využít na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti nanotechnologií (Horizont 2020, Eureka, Eurostars), ale také budou mít příležitost navázat mezinárodní spolupráci  v oboru nanotechnologií prostřednictvím doprovodného kooperačního setkání. V závěru akce je také naplánována návštěva brněnského výzkumného centra CEITEC (Středoevropský technologický institut), které je největším výzkumným centrem v ČR.

Více informací naleznete na následujícím odkazu: http://centralnano.talkb2b.net/

CENTRAL NANO: Advanced materials and nanotechnologies for high added value products and process industries.

BIC Plzeň in cooperation with South Moravian Innovation Centre organises an international event „Central Nano: Advanced materials and nanotechnologies for high added value products and process industries“. The event intends to promote the potential of the Czech Republic in the nanotechnology Area.

The event will offer an unique opportunity to initiate international cooperation in the area of nanotechnologies, learn about new trends in the field, get information about financial instruments to support international cooperation on projects with topic of nanotechnology and last but not least to visit newly opened research centre CEITEC (Central European Institute of Technology - http://www.ceitec.eu/).

The event will be an ideal opportunity for anyone interested in cooperation with the Czech companies, entrepreneurs, research organisations, universitites and clusters to find relevant Czech partners. It will be held on 1 June 2016 in Brno and participation is free of charge.

All relevant information about the event including profiles of already registered participants is available here http://centralnano.talkb2b.net/

 

We use cookies to ensure optimal functioning of our website. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. More information here
}