Business and Investment Development Agency

Conference "Investment & Business Forum" 2008

Event

Conference "Investment & Business Forum" 2008

2008-09-30 00:00:00 2008-10-01 23:59:59 Europe/Prague Conference "Investment & Business Forum" 2008 Ostrava test@czechinvest.cz
30 Sep
01 Oct 2008
00:00
Ostrava

Ostrava

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje připravuje 9. ročník mezinárodní konference "Investment & Business Forum", která se uskuteční v Ostravě v Hotelu ATOM ve dnech 30. září – 1. října 2008.

Motto letošní konference je: Šance pro Váš úspěch!

Konference je zaměřena na rozvojový potenciál regionu, který představuje nové příležitosti pro zkvalitnění nejen ekonomických aktivit, ale i života občanů. V programu budou prezentovány úspěšné rozvojové aktivity a investice a možnosti využití velkého potenciálu v oblasti nemovitostí, vč. brownfields, služeb, kultury a volného času.

Konference je připravována s aktivní účastí Moravskoslezského kraje, statutárního města Ostravy, Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, Agentury pro regionální rozvoj, a.s. a Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region prepares the 9th international conference "Investment & Business Forum" that will take place in Ostrava on the 30th September - 1st October 2008.

The motto of this year conference is: Catch the Wave to Success!

This year conference focuses on development potential of the region providing new opportunities for improvement of both economic activities and lives of people Libiny in the Moravian-Silesian Region. The programme will cover successful development activities and investments as well as opportunities resulting from considerable potentials in real estates, incl. brownfields, services, culture and leisure time activities.

The conference is organised with active involvement of the Moravian-Silesian Region, City of Ostrava, Regional Commercial Chamber of the Moravian-Silesian Region, Regional Development Agency Ostrava and CzechInvest.

More information you can find in attached invitation.

We use cookies to ensure optimal functioning of our website. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. More information here
}