Business and Investment Development Agency

International Engineering Fair 2015

Event

International Engineering Fair 2015

2015-09-14 02:00:00 2015-09-18 01:59:59 Europe/Prague International Engineering Fair 2015 Brno test@czechinvest.cz
14 Sep
18 Sep 2015
02:00
Brno

Brno

V týdnu od 14. do 18. září 2015 se Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest zúčastní Mezinárodního strojírenského veletrhu 2015 v Brně. Na otázky návštěvníků veletrhu budou její specialisté připraveni odpovídat na společném stánku č. 088 Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, agentur CzechInvest a CzechTrade a Svazu strojírenské technologie v přízemí Pavilonu P.

V rámci doprovodného programu veletrhu připravila agentura CzechInvest seminář Možnosti finanční podpory projektů v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který účastníkům přiblíží problematiku kohezní politiky EU pro období 2014 – 2020 a možnosti čerpání podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím nového Operačního programu. Zaměří se na aktuální fázi implementace programu a vyhlášení výzev pro rok 2015. Mimo dotační podpory představí také podporu  formou finančních nástrojů. V neposlední řadě účastníkům podrobně přiblíží projektový cyklus a nejčastější chyby při žádosti o podporu z OP PIK.

Seminář se uskuteční ve středu 16. září 2015 od 10.00 v Pavilonu E, v sálu E2 Brněnského výstaviště. Vstup na seminář je zdarma, a to po předchozí registraci na e-mailu msv@czechinvest.org. Součástí semináře budou také one-to-one meetingy s odborníky na strukturální fondy EU. K účasti na nich je možné se přihlásit během registrace.

KAPACITA SEMINÁŘE BYLA NAPLNĚNA A NELZE REGISTROVAT DALŠÍ ZÁJEMCE. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

Více informací naleznete v přiložené pozvánce a programu.

CzechInvest will take part in the International Engineering Fair 2015 in Brno from 14 to 18 September. The agency’s specialists will be on hand to answer visitors’ questions at stand no. 85/84, which CzechInvest will share with the Ministry of Industry and Trade, CzechTrade and the Association of Engineering Technology on the ground floor of Pavilion P.

Within the auxiliary programme of the trade fair, CzechInvest has prepared a seminar titled Possibility of Financial Support for Projects in the Operational Programme Enterprise and Innovation for Competitiveness, which will familiarise participants with issues of the EU cohesion policy for the period 2014-2020 and possibilities of drawing aid from European structural and investment funds via the operational programme. The seminar will focus on the current phase of the programme’s implementation and the issuance of calls for 2015. Besides grants and subsidies, aid in the form of financial tools will also be presented. Of no less importance, participants will be familiarised in detail with the project cycle and the most common errors committed in filling out applications for aid from OPEIC.

The seminar will be held on 16 September 2015 from 10:00 a.m. in hall E2 of Pavilion E at the Brno Exhibition Centre. Entry to the seminar is free of charge following preliminary registration by e-mail at msv@czechinvest.org. Part of the seminar will comprise one-to-one meetings with specialists in the area of EU structural funds. It is possible to sign up for these meetings during registration.

We use cookies to ensure optimal functioning of our website. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. More information here
}