Business and Investment Development Agency

“Reform to Perform” at the European Business Summit in Brussels

Event

“Reform to Perform” at the European Business Summit in Brussels

2007-03-15 00:00:00 2007-03-16 23:59:59 Europe/Prague “Reform to Perform” at the European Business Summit in Brussels Brussels, Belgium test@czechinvest.cz
15 Mar
16 Mar 2007
00:00
Brussels, Belgium

Brussels, Belgium

ebs logoSummit se zaměří výsledky, kterých Evropa dosáhla v oblastech 4 základních unijních svobod – svobody pohybu služeb, zboží, práce a kapitálu. V průběhu celkem 12 workshopů  si top manažeři mezinárodních korporací budou vyměňovat názory s představiteli Evropské unie, konkrétně s předsedou Evropské komise  Josém Manuel Barrosou, eurokomisařem Günterem Verheugenem nebo s  Janezem Potocnikem, komisařem pro vědu a výzkum, který  přislíbil účast na sekci věnovanou evropským technologickým platformám. 

Setkání se koná v před vypuknutím oslav 50. výročí Římských smluv, které daly vznik Evropskému společenství. Zatím se přihlásilo 2 500 účastníků z 50 zemí. Více informací najdete na www.ebsummit.org.

ebs logo The summit will focus on the accomplishments of Europe with regard to four freedoms of movement – goods, services, capital and people. In the course of 12 workshops, top managers of multinational corporations will exchange their views with the EU’s political elite, represented at the conference by, for example, José Manuel Barroso, President of the European Commission, Günter Verheugen, Vice-President of the European Commission and Janez Potocnik, commissioner for science and research, who will take part in the section dedicated to European technological platforms.

The meeting will take place prior to thecelebration of the 50th Anniversary of the Treaty of Rome that laid the cornerstone of the European Community.Over 2,500 participants from 50 countries are expected to attend. More information is available at www.ebsummit.org.

We use cookies to ensure optimal functioning of our website. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. More information here
}