Business and Investment Development Agency

News

Shape Corp. invests in young talents, sends first Czech to the United States

Jiří Suchan has entered the long-term training programme of Shape Corp., a world leader in the production of vehicle bumpers, which involves students and graduates of engineering programmes in its operation.

09.09.2013
Shape Corp. invests in young talents, sends first Czech to the United States

Podle představitelů Shape Corp. jde o nejlepší recept na příliv nových nápadů, které pomáhají vyhovět aktuálním nárokům klientů, a tím i prosperitě celé společnosti. V České republice má americká firma jediný výrobní závod v Evropě. S usazením v Plzni jí pomáhala agentura CzechInvest.

Cílem programu Industry-sponsored Graduate Assistant (IGA), na kterém Shape Corp. spolupracuje s univerzitou Grand Valley State University je zařazení studentů z celého světa do reálného procesu ještě v době studia a následující dva roky po ukončení školy. Mladí inženýři se pak vracejí do své rodné země, kde mohou plně využít nabité zkušenosti. Čerstvý absolvent z oboru strojírenství Jiří Suchan se do programu přihlásil právě proto, že chtěl své teoretické znalosti rozšířit v praxi. Do Ameriky se ale těší také na zápasy NHL a NBA.

Více o programu IGA najdete zde.

Podívejte se také na stránky Shape Corp.

According to representatives of Shape Corp., this is the best formula for fostering new ideas that help to meet the needs of clients, thus contributing to the whole company’s prosperity. The American company has its sole European manufacturing plant in the Czech Republic. CzechInvest assisted with bringing the plant to Plzeň.

The objective of the Industry-sponsored Graduate Assistant programme, on which Shape Corp. cooperates with Grand Valley State University, is to involve students from around the world in the actual process while still at school and over the course of two years following graduation. Young engineers then return to their home countries, where they can fully utilise the experience they have thus acquired. Jiří Suchan, a recent graduate in the field of mechanical engineering, registered in the programme because he wanted to enhance his abilities through practical application of his theoretical knowledge. He also looks forward to attending NHL and NBA games while in America.

Read more about the IGA programme here.

Visit also Shape Corp. website.

We use cookies to ensure optimal functioning of our website. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. More information here
}