Novinky

GE Aviation seeks Czech suppliers for its new centre

19.04.2017

·                     ve středu 19. dubna 2017 pořádá GE Aviation a CzechInvest dodavatelské fórum

·                     o dodávky pro výrobu nového turbovrtulového motoru se uchází 18 předem vybraných českých firem

·                     získat by mohly zakázky v celkové hodnotě až 2,4 miliardy korun ročně

V sídle GE Aviation Czech v pražských Letňanech pořádá dnes společnost GE Aviation a agentura CzechInvest tzv. dodavatelské fórum. Osmnáct českých firem, předvybraných mimo jiné na základě jejich zkušeností s leteckým průmyslem, se v něm uchází o možnost dodávat firmě GE Aviation komponenty pro nový turbovrtulový motor ATP (Advanced Turboprop). Investiční smlouvu o vybudování unikátní centrály vývoje, testování a výroby tohoto motoru podepsala GE Aviation s českou vládou loni na podzim.

„Dodavatelské fórum je důležitým milníkem v budování lokálního ekosystému subdodavatelů a partnerských firem. Zúčastněné firmy budou mít příležitost stát se nejen dodavateli pro doposud nejpokročilejší turbovrtulový motor sestrojený pro turbovrtulové letouny, ale také dodavateli pro celou skupinu GE Aviation,“ říká Norman Baker, prezident a výkonný ředitel GE Aviation Czech, Business and General Aviation Turboprops.

„S pořádáním podobných dodavatelský fór máme dlouholeté zkušenosti. Uspořádali jsme jich již desítky, například pro Aston Martin, Honeywell či Samsung SDI Battery Systems. Jde o potenciální obchodní příležitosti v řádech stovek milionů korun. Dodavatele investorům nabízíme z naší unikátní sektorové databáze dodavatelů, kterou stále rozšiřujeme o nové firmy,“ říká Karel Kučera, generální ředitel agentury CzechInvest.

Z pěti desítek potenciálních dodavatelů identifikovaných CzechInvestem vybrala společnost GE Aviation 18 firem, které nejvíce splňují jeho kritéria na kvalitu a konstrukci dílů, nabízí komponenty obráběné na CNC strojích a obráběcích centrech, přesné odlitky a výkovky a zpracování plechů z vysoce pevnostních materiálů odolných proti tepelnému namáhání. Na dodavatelském fóru firmy představí své produkty a následně budou podrobněji diskutovat s konkrétními specialisty GE Aviation. Firmy, pro které se GE Aviation nakonec rozhodne, budou dodávat nejen pro výrobu turbovrtulového motoru v Česku, dostanou možnost spolupracovat i na výrobě leteckých motorů firmy v USA.O umístění plánovaného centra nebylo dosud rozhodnuto. I vzhledem k zázemí, která má GE Aviation Czech již 8 let v pražských Letňanech, se však s největší pravděpodobností bude jednat o lokalitu ve Středočeském kraji.


Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest:

Petra Menclová, tisková mluvčí, tel.: +420 296 342 430, petra.menclova@czechinvest.org

·                     GE aviation and CzechInvest are holding a supplier forum on Wednesday, 19 April 2017

·                     18 preselected Czech firms are vying to become suppliers of components for GE Aviation’s new turboprop engine

·                     the firms could receive orders worth up to a total of CZK 2.4 billion annually

GE Aviation and CzechInvest are holding a supplier forum today at GE Aviation Czech’s headquarters in Prague’s Letňany district. In the course of the forum, eighteen Czech firms preselected based on their experience with the aerospace industry, among other factors, are vying for the opportunity to supply components for GE Aviation’s Advance Turboprop (ATP) engine.   GE aviation and the Czech government signed an investment agreement on construction of the company’s unique centre for development, testing and production of the engine in autumn last year.

“The supplier forum is an important milestone in building the local ecosystem of subcontractors and partner firms. The participating firms will have the opportunity to become not only suppliers for the most advanced turboprop aircraft engine to date, but also suppliers for the entire GE Aviation Group,” says Norman Baker, president and COO of GE Aviation Czech, Business and General Aviation Turboprops.

“We have extensive experience with organising similar supplier forums. We have organised dozens of them for companies such as Aston Martin, Honeywell and Samsung SDI Battery Systems. This is a potential business opportunity worth hundreds of millions of crowns. We offer suppliers to investors from our unique sectoral database of suppliers, which we are continually expanding with new firms,” says Karel Kučera, CEO of CzechInvest.

Out of the fifty potential suppliers identified by CzechInvest, GE Aviation selected the 18 firms that best fulfil its criteria with respect to the quality and construction of parts and that offer components manufactured on CNC machines and machining centres, precision castings and forged pieces and working of sheet metal made of high-strength, heat-resistant materials. At the supplier forum, companies will present their products and subsequently hold more detailed discussions with particular specialists from GE Aviation. The firms ultimately selected by GE Aviation will not only provide components for production of turboprop engines in the Czech Republic, but will also get the opportunity to collaborate on production of the company’s aircraft engines in the United States. 

The location of the planned centre has not yet been decided. However, due to the fact that GE Aviation Czech has had its facilities in Prague’s Letňany district for the past eight years, the centre will most probably be placed in the Central Bohemia region.