Novinky

New York to host the USA-Europe Shared Services Summit in June

18.04.2017

Střední a východní Evropa je dobře zavedená destinace pro centra sdílených služeb. Například v Maďarsku, České republice, Rumunsku a Litvě má své centrum mnoho amerických firem. Zástupci těchto center se setkají na prvním ročníku USA-Europe Shared Services Awards and Summit 28. června 2017 v New Yorku.

Agentura CzechInvest, která je partnerem akce, do New Yorku zve i zástupce firem, které mají svá centra v Česku: Johnson and Johnson, CSC, Accenture, ADP, Xerox, Oracle, Honeywell Technology Solutions Czech Republic, Monster a Pfizer Global Financial Solutions.

Více informací na www.SharedServicesEurope.com.

Central and Eastern Europe is a well-established destination for shared services centres. For example, numerous American firms have their centres in Hungary, the Czech Republic, Romania and Lithuania. Representatives of these centres will come together at the first edition of the USA-Europe Shared Services Awards and Summit in New York on 28 June 2017.

CzechInvest, which is a partner of the event, is inviting to New York representatives of firms that have their centres in the Czech Republic: Johnson and Johnson, CSC, Accenture, ADP, Xerox, Oracle, Honeywell Technology Solutions Czech Republic, Monster and Pfizer Global Financial Solutions.

More information is available at www.SharedServicesEurope.com.