비즈니스・투자개발기관

menu

뉴스

기술과학단지는MSTĚTICE 에서 새롭게 시작합니다

Mstětice기술과학단지는 오늘 의식적으로 오픈 하였습니다. 단지는 개발자, 연구원 그리고 새롭게 시작한 사업자에게 교통기술 그리고 교통기술과 관계가 있는 전공범위로 배경을 제공합니다. AŽD Praha(자동화 철도수송업 회사)의 Eurosignal자회사는 유럽연합기금 및 체코 기술대학교(ČVÚT)의 교통학 이랑 협력해서 1.6억 코루나 금액의 프로젝트를 실행합니다.

26.06.2008
기술과학단지는MSTĚTICE 에서 새롭게 시작합니다

logo OPPPObor řídicích a zabezpečovacích technologií pro dopravu má v České republice dlouholetou tradici. Výzkum a vývoj v tomto odvětví je velmi specifický a vyžaduje specializované a finančně náročné technologické vybavení. Vědeckotechnický park Mstětice takovým zařízením disponuje a v rámci centra pro transfer technologií ho budou moci využívat i klienti parku pro své výzkumné aktivity.

„Naše společnost spolupracuje s řadou malých firem, které vyvíjejí vlastní technologie. Máme proto jasnou představu o tom, co jim brání v rozvoji výzkumného a podnikatelského potenciálu,“ říká Zdeněk Chrdle, generální ředitel AŽD Praha. „Věříme, že zázemí vybudované ve Mstěticích pomůže překonat tyto překážky. Rádi bychom zde přivítali také začínající podnikatele a podpořili jejich vědecké i komerční záměry.“logo EEI

Na založení Vědeckotechnického parku přispěje Evropská unie a státní rozpočet částkou 102 milionů korun. Je to díky programu Prosperita, který vedle technologických parků podporuje i podnikatelské inkubátory, centra pro transfer technologií nebo sítě business angels,“ upřesňuje Alexandra Rudyšarová, pověřená generální ředitelka agentury CzechInvest, která má rozdělování dodací na starosti. „Díky programu Prosperita vzniká v České republice rozsáhlá síť zařízení poskytujících špičkové zázemí moderním inovativním společnostem, které sázejí především na vlastní výzkum a vývoj,“ dodává Rudyšarová.

Vedle náplně vědeckotechnického parku slouží instituce i jako centrum pro transfer technologií a podnikatelský inkubátor. Podnikatelský inkubátor je část areálu určená především pro studenty a absolventy technických oborů, kterým centrum pomáhá rozjet jejich podnikatelské aktivity. Kromě jiných výhod budou mít možnost využít pronájmu prostor za zvýhodněných podmínek, především ale budou mít k dispozici moderní věděcká a technologická zařízení.

Zázemí poskytuje vědeckotechnický park pro vzdělávání. Areál nabízí tři konferenční a přednáškové sály, které budou sloužit pro semináře a školení. K dispozici jsou také informační a poradenské služby pro oblast výzkumu a vývoje, ale také k ochraně duševního vlastnictví nebo komercializaci výsledků výzkumu.

Vědeckotechnický park stojí v obci Zeleneč-Mstětice nedaleko Prahy ve Středočeském kraji, který sice nedisponuje žádnou vysokou školou, ale pracuje se v něm řada vědeckých a výzkumných ústavů.

Noví zájemci o podporu z programu Prosperita už mohou agentuře CzechInvest posílat své předběžné registrační žádosti, elektronický příjem žádostí odstartuje 1. srpna a neskončí dříve než v červenci 2009. Celkem mohou žadatelé na jeden projekt získat až 300 milionů korun.

Podíl Středočeského kraje na celkových veřejných výdajích určených na vědu a výzkum je hned po Praze druhý nejvyšší v ČR. V roce 2005 se Praha střední Čechy dělily o téměř 60 % z celkového objemu veřejných výdajů na vědu a výzkum v ČR.

 

Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest

Lucie Králová, tisková mluvčí, tel.: 296 342 538, lucie.kralova@czechinvest.org

 


Více o společnosti AŽD

AŽD Praha s.r.o. je největší českou firmou v oboru zabezpečovací, telekomunikační a informační techniky zaměřené zejména na oblast kolejové a silniční dopravy. Firma má více než 1700 zaměstnanců, 11 organizačních jednotek a 5 dceřiných společností v zahraničí. Za fiskální rok 2006/2007 zaznamenala obrat 5,6 miliardy korun. AŽD Praha ročně investuje přes 200 milionů korun do vlastního výzkumu a vývoje, kromě toho poskytuje asistenci při výuce odborných předmětů, spolupracuje při tvorbě učebních osnov, poskytuje technickou i materiální pomoc při budování odborných laboratoří a dopravních sálů a zajišťuje odbornou praxi pro studenty. Úzce spolupracuje především s Fakultou dopravní ČVUT, která bude významně přispívat k naplňování školicí a vzdělávací funkce VTP Mstětice.

체코에서 교통을 위한 제어기술 및 보안기술의 전공은 오랜된 전통이 있습니다. 전공에 연구 개발은 아주 특별하고 전문적이고 자본 집약적인 기술의 장치를 연구합니다.Mstětice 기술과학단지는 그런 장치를 배치하고 기술 이동센터 범위로 단지의 고객은 연구활동을 위해서 이 장치를 사용할 수 있습니다.

우리 회사는 자기 기술을 개발하는 작은 회사와 협력합니다. 그래서 연구 및 기업능력의 개발에 방해하는 것을 잘 알고있다고 AŽD Praha 회사의 Zdeněk Chrdle 경영 최고책임자는 말합니다. Mstětice 도시에서 건설된 단지는 방해를 극복하는 것을 도울수 있다고 믿습니다. 여기서 시작한 기업가를 환영하고 그의 연구와 상업의 의향을 지원하겠다고 말합니다.

기술과학단지를 만들기 위해서 유럽연합 국가예산의 1억2백만 코루나로 지원합니다. 이것은 기술단지 지원 이외에 기업인큐베이터, 기술이동센터 또는 business angels네트워크를 지원하는 Prosperity(발전)프로그램의 덕분이라고 CzechInvest 회사의 지출금의 배분을 책임지는 Alexandra Rudyšarová 관리자는 말합니다. 발전프로그램 덕분에 체코공화국에서 자기연구 및 개발에 의지하는 현대적인 그리고 혁신적인 회사에게 최고의 배경을 제공하는 광범위한 조직의 네트워크가 생긴다고 Rudyšarová 가 말합니다.

조직은 기술과학단지 밖에 기술이동센터 기업인큐베이터를 실행합니다. 센터는 주로 기술전공학생 및 졸업생에게 일정한 단지의 부분으로 기업의 활동을 시작하는 것을 도와줍니다. 또 다른 잇점 이외에 학생 및 졸업생은 유리한 조건으로 장소를 렌트 할 수 있고 주로 현대적인 과학 및 기술의 장치를 사용할 수 있습니다.

기술과학단지는 교육을 지원합니다. 단지는 세미나 및 훈련을 위해서 사용하는 회의실 및 강의실 3개를 제공합니다. 연구 개발, 지적재산보호 연구 결과의 사업화를 위한 정보 그리고 컨셜팅 서비스를 사용할 있습니다.

기술과학단지는 중부보헤미아의 프라하에서 가까운 Zeleneč-Mstětice 지역에서 위치합니다. 이 지역은 전혀 대학교가 존재하지 않음에도  불구하고 많은 연구소 및 과학연구소는 이 위치에서 연구합니다.

발전프로그램의 지원에 대한 새로운 관심이 있는 분은 CzechInvest 회사에게  예비신청서를 보낼 있습니다. 메일로 전자 신청서를 8월1일 부터  최소한 2009년 7월까지 보낼 수 있습니다. 신청자는 프로젝트 한개에 총액  3억 코루나 까지 얻을 수 있습니다.

중부 보헤미아 지방의 전체 공공 지출률은 체코에서 프라하  다음으로 높은 지출률입니다. 2005년에 프라하 및 중부 보헤미아 지방은 연구와 과학을 위한 전체 공공 지출률에서 프라하와 중부 보헤미아 지방이 차지하는 비중이 전체 60%입니다.

AŽD 회사의 대한 정보


AŽD Praha s.r.o.회사는 철도 및 도로수송에 집중되어진  안전한 통신 및 컨셜팅의 기술의 전공에 있어서 체코에서 가장 큰 회사입니다. 회사는 직원 1700명이상, 11개의 조직단위, 외국에 5개의 자회사가 있습니다. 2006/2007의 회계연도의 총 증권액은 560억 코루나 였습니다. AŽD Praha s.r.o.회사는1년에2억 코루나를 자기 연구와 개발에 투자하고 이외에 전공과목 교육하기, 교육의 계획을 마련, 전문 연구실 및 교통회관의 건설, 실천수업을 학생에게 교육시키는 것을 지원합니다.

Mstětice기술과학단지의 교육 및 훈련기능의 실행에 의미 심장하게 기부하는  ČVUT 대학교의 교통과 와 가까이 협력합니다.