비즈니스・투자개발기관

menu

뉴스

사업을 하는 회사 69개는 10억 코루나 이상의 금액을 서로 배분합니다.

사업가는 새로운 신청서를CZECHINVEST 회사에 2009년 9 월말까지 보낼수 있습니다.

26.06.2008
사업을 하는 회사 69개는 10억 코루나 이상의 금액을 서로 배분합니다.

logo OPPIAgentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhodnotila projekty, které se ucházely o dotace v první výzvě programu Potenciál. Úspěšní žadatelé si mezi sebe rozdělí částku 1,1 miliardy korun. Program Potenciál je součástí Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), jehož správcem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO). Příjem žádostí a celkovou administraci dotací provádí agentura CzechInvest.

Cílem programu Potenciál je podporovat zvyšování počtu podniků, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci. Podporu mohou společnosti získat na investice do zřízení nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií, a to včetně vývoje specifického softwaru nutného pro inovaci výroby, který je nedílnou součástí výrobků nebo technologií. „Jak již napovídá sám název, cílem tohoto programu je zvýšit potenciál podnikatelských subjektů působících na českém území a usnadnit jim tím cestu k úspěchu v evropské i celosvětové konkurenci,“ shrnuje cíle programu Potenciál Alexandra Rudyšarová, pověřená generální ředitelka agentury CzechInvest.

logo EEIPůvodní alokace na první výzvu programu Potenciál činila 600 milionů korun. Vzhledem k vysokému zájmu podnikatelů o tento program postupně schválil ministr průmyslu a obchodu Martin Říman navýšení celkové částky o pět set miliónu korun na konečných 1,1 miliardy korun. První výzvu pro podávání žádostí v rámci programu Potenciál vyhlásilo MPO 25. dubna 2007, registrační žádosti mohli zájemci o dotaci posílat agentuře CzechInvest od června do konce roku 2007. Čas pro podávání plných žádostí byl vymezen od srpna 2007 do konce února 2008.

V rámci první výzvy bylo agentuře CzechInvest doručeno 113 plných žádostí o dotaci, v nichž podnikatelé celkově požadovali 1,9 miliardy korun. Nárok na přidělení dotace posuzovalo 13 hodnotitelských komisí, které na základě předem stanovených kritérií podpořily 69 předkládaných projektů. Všechny podniky, které poslaly žádost o dotaci v první výzvě, jsou v současné době seznamovány s výsledky hodnocení. Zároveň probíhá vydávání rozhodnutí o poskytnutých dotacích úspěšným projektům.

Od března 2008 do konce září příštího roku mohou zájemci o dotaci z programu Potenciál posílat své registrační žádosti v rámci druhé výzvy. Úspěšní žadatelé si mezi sebe tentokrát rozdělí 2,58 miliardy korun. Pozitivní změnou oproti již uzavřené první výzvě je rozšíření skupiny možných žadatelů. Vedle malých a středních firem mohou nyní na dotaci dosáhnout i velké podniky.
„Dotaci mohou získat i začínající podniky, které mají za sebou mateřskou společnost či jiný subjekt s rozhodujícím vlivem, jež má uzavřené minimálně dvouleté účetní období. Podniky se tak díky programu mohou stát konkurenceschopnějšími již na začátku svého životního cyklu,dodává Rudyšarová.

Aktuální výzvy ke všem programům v rámci OPPI jsou vyhlašovány postupně formou kolových, případně kontinuálních výzev k příjmu žádostí o podporu. Podrobné informace k výzvám žadatelé najdou na internetových stránkách agentury CzechInvest (www.czechinvest.org). K dispozici je také Zelená informační linka 800 800 777 o programech podpory podnikání, a to každý všední den od 9 do 13 hodin. Kromě toho mohou zájemci o evropské programy posílat své otázky i emailem na adresu programy@czechinvest.org . Osobní či telefonické konzultace poskytuje síť 13 regionálních kanceláří agentury CzechInvest každý pracovní den od 8.00 do 17.00 hod. Regionální kanceláře jsou umístěny v každém krajském městě, seznam je možné stáhnout na http://www.czechinvest.org/regionalni-kancelare .

 


Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest

Lucie Králová, tisková mluvčí, tel.: 296 342 538, lucie.kralova@czechinvest.org

투자 및 비지니스을 지원하는CZECHINVEST 에이전시는 Potential이라고 하는  프로그램을 처음으로 부탁한 지출금을 신청한 프로젝트를 평가했습니다.성공한 신청자는 금액 11억 코루나를 배분할 것입니다.Potential프로그램은 사업무역부(MPO)가 관리하고 있는 기업 및 혁신이라고 하는 작용프로그램(OPPI)의 부분입니다.CZECHINVEST 회사는 신청서를 받고 지출금에 관한 전체적인 운용을 합니다.

Potential 프로그램의 목적은 자기연구, 발전 형식을 하는 회사들이 여기에  참여하는 숫자기  증가하는데 있습니다.  회사는 제품 또는 기술이  나뉠수 없는 부분인 소프트웨어 그리고 혁신을 위해서 필요가 있는 특수한 소프트웨어의 발전을 포함하는 제품 또는 기술의 연구 및 개발에 집중된 발전센터를  만든다면 지원을 받을 수 있고 또는 투자를 향상시키기 위한  지원을 받을 수 있습니다. 프로그램의 명칭으로 의미가 되고 프로그램의 목적은 체코에서 작용하는 기업 단위의 잠재적인 능력을 참가하게 하는 것이고 그럼으로써 유럽 세계의 경쟁에 성공으로 가는 길이 쉬워지게 하는 것이라고CZECHINVEST 회사의 Alexandra Rudyšarová, 관리자는 Potential 프로그램의 목적을 요약합니다. 

Potential프로그램의  처음 신청한 원래 할당은 6억 코루나이었습니다. 프로그램에 대한 관심이 있는 기업가가  많아서 Martin Říman 상무장관은 총액  5억코루나로  참가하게 하고 최종적인 11억 코루나 금액까지  차츰차츰 동의했습니다. 사업무역부는 Potential 프로그램의 범위로 신청서를 위한 처음 신청을 2007년4월25일에 실시하고 괸심이 있는 사업자는 지출금의 기록된 신청서를CzechInvest회사에게2007년6월부터2007년12월말까지 보낼 수 있었습니다. 새로운 신청서를 위한 기간은 2007년8월부터2008년2월말 까지 제한 되었습니다.

처음 신청 범위로 기업가는 전체로 19억을 요구한 지출금에 대한 신청서 113개를CzechInvest  회사에게 보냈습니다. 미리 일정한 기준에 기초로 신청된 프로젝트의 69개를 지원한 13 위원회는 지출금을 받을 수 있는 요구를 평가했습니다. 처음 신청으로 지출금의 대한 신청서를 보낸 모든 기업가는 요즘 평가의 결과를 받습니다. 동시에 성공한 프로젝트에 대해서는  지원하기로 한 지출금에 대한  결과를  통보하는 중입니다.

2008년3월부터 내년 9 월말까지 Potential 프로그램의 지출금에 대한 관심이 있는 사업자는 두번째 신청으로 기록신청서를 보낼 있습니다. 성공한 신청자는 25.8억 코루나를 이번에 배분합니다. 이미 끝난 처음 신청 보다 긍정적인 변화는 가능한 신청자의 숫자가 증가했읍니다.작은 및 중간 정도의 회사 그 밖에 큰 회사도 지출금을 신청 할수 있습니다. 최소한 2년 회기년도를 끝난 기업단위 또는 모회사가 지원하는 처음 시작하는 기업가도 지출금을 얻을 있습니다. 프로그램 덕분에 사업자는 회사의 시작부터 경쟁심이 강한 것으로 될수 있다고Rudyšarová는 말합니다.

OPPI 범위로 모든 프로그램의 현실에서 호소는 지원의 신청서를 받는 연속적인 부탁 일뿐 아니라 점차 순환 호소의 형식으로 됩니다. 호소에 대한 자세한 정보는 CzechInvest회사의 인터넷 사이트 http://www.czechinvest.org/podnikani-a-inovace 에서 보여줍니다. 기업의 지원프로그램에 대한 통화는 수신자 부담 전화 800 800 777 로 오전 9시부터 오후 1시 까지 안내 받을 수 있습니다. 이 외에 유럽 프로그램에 대한 관심이 있는 분들은 질문을 메일 주소 programy@czechinvest.org로 보내시면 됩니다. 통화 또는 개인적인 컨셜팅을 지방적인 CzechInvest 지점 사무소에서 평일 아침 8시부터 오후 5시까지 받을 있습니다. 지점 사무소는 모든 체코 지방도시에 있습니다. 인터넷 사이트 http://www.czechinvest.org/regionalni-kancelare 에서 지점 사무소표를 다운로드 하실 수 있습니다.